Nguyên tác



tải về 2.38 Mb.
trang130/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   130

ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY

Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ bệnh tật, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình thân bằng quyến thuộc.



10 CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH





 1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.




 1. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh.




 1. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.




 1. Con cháu đông đúc, đời đời hưng thạnh nối dõi không ngừng.




 1. Chỗ mong cầu được toại nguyện.




 1. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.




 1. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.




 1. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sầu não.




 1. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.




 1. Tái sanh về cõi trời hưởng phước cùng, nếu tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc


10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT LỚN TIẾNG





 1. Ðánh tan cái tâm hôn trầm, mê ngủ.

 2. Thiên ma kinh sợ.

 3. Tiếng vang xa khắp 10 phương.

 4. Ba đường ác được nhờ vào đó mà dứt khổ.

 5. Tiếng động chung quanh không xâm nhập vào làm loạn tâm mình được.

 6. Niệm tâm không tán loạn.

 7. Mạnh mẽ tinh tấn.

 8. Chư Phật vui mừng.

 9. Tam muội hiện tiền.

 10. Ðược vãng sanh Cực lạc.

THEO KINH “Nghiệp Báo Sai Biệt” và Kinh “Ðại Tập Nguyệt Tạng” dạy:




10 CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT





 1. Được sắc thân tốt đẹp.

 2. Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.

 3. Không sợ sệt giữa đông người.

 4. Được chư Phật giúp đỡ.

 5. Đầy đủ oai nghi lớn lao.

 6. Mọi người đều nương theo mình.

 7. Chư Thiên cung kính.

 8. Đủ phước đức lớn.

 9. Lúc lâm chung được vãng sanh.

 10. Mau chứng quả Niết Bàn.

(Một lạy còn được công đức như vậy, huống chi lạy Phật nhiều).


TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG


(Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục)


 1. Một cuốn sách là cuốn Tịnh Độ Thập Yếu. Chữ chữ đều là bến cầu cho đời Mạt Pháp. Lời lời đều gương báu của Liên Tông. Buốt lòng trào lệ, phanh tim vẩy máu, xứng tánh phát huy, chỉ bày cốt tủy. Dù dùng những thí dụ như cứu người chết đuối, cứu người bị lửa cháy vẫn chẳng thể diễn tả lòng thống thiết của chư Tổ được. Bỏ qua sách này thì chánh tín không do đâu được, kiến không đâu diệt được !




 1. Nên biết rằng chúng ta từ thỉ đến nay đã tạo ác nghiệp lượng, vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy “Giả sử ác nghiệp thể tướng thì mười phương không chẳng thể chứa đựng nỗi”. Lẽ đâu tu trì mơ, hời họt, lại tiêu nổi được nghiệp ư? Bởi vậy, Thích Ca, Di Đà, giáo chủ hai cõi, đau đáu nghĩ đến chúng sanh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra một pháp môn nương vào từ lực của Phật để đới nghiệp vãng sanh. Lòng hoằng từ đại bi ấy trời đất, cha mẹ cũng chẳng thể bằng được một phần Hằng sa. Chỉ nên phát lòng thẹn hổ, phát tâm sám hối mới tự có thể được Phật gia bị, nghiệp tiêu, thân an thôi!




 1. Hòa thượng Thiện Đạo nói: “Nếu muốn học về Giải thì hết thảy các pháp từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học về Hạnh, biên chọn lấy một pháp khế lý, khế cơ, chuyên tinh tận sức mới mau chứng được lợi ích chân thật. Nếu không thì từ kiếp này qua kiếp nọ vẫn khó xuất ly!” Pháp khế lý, khế cơ Ngài nói đó không hơn Tín Nguyện Trì Danh cầu sanh Tây phương!


Tất cả Kinh Sách của Tịnh Thất Quan Thế Âm đều cúng dường không bán. Quý vị muốn thỉnh Kinh Sách, xin liên hệ:

Địa chỉ: Tịnh Thất Quan Thế Âm, tổ 15, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: Thầy Nhật Đạo: 0965.549.299 Thầy Nhuận Phiên: 0121.234.4948 Website: voluongtho.vn

Quý vị muốn ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ cúng dường, gửi vào tài khoản ngân hàng:

TTK: Trần Văn Hơn (Thích Giác Nhàn) STK: 0561.000.747474

Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Đức Trọng - Lâm Đồng.


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031


AN SỸ TOÀN THƯ - PHẦN 1 GIẢNG RỘNG BÀI VĂN ÂM CHẤT QUYỂN THƯỢNG VÀ HẠ
Chịu trách nhiệm xuất bản Giám đốc: BÙI VIỆT BẮC Chịu trách nhiệm nội dung Tổng biên tập: LÝ BÁ TOÀN Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh

Sửa bản in: Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Tịnh Thất Quan Âm Trình bày & Bìa: Tịnh Thất Quan Âm


Đối tác liên kết:

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ - TỊNH THẤT QUAN ÂM


In lần thứ nhất. Số lượng: 2.000 bản, khổ 19 x 27 cm.

Tại: Công ty TNHH SX TM in Trí Nguyên, 133/15 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM.

Số XNĐKXB: 3471 - 2018/CXBIPH/55 – 78/HĐ



Quyết định xuất bản số: 705/QĐ-NXBHĐ ngày 06/10/2018.

ISBN: 978-604-89-5434-5. In xong và nộp lưu chiểu năm 2018.

tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   130




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương