Nguyên táctải về 2.38 Mb.
trang129/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   130

GIẢNG RỘNG BÀI VĂN ÂM CHẤT QUYỂN HẠ. 298

In Ấn Kinh Sách 299

Pháp Giới Duy Tâm 302

Thế Giới Ta Bà 303

Năm Phước Báo Của Người Ấn Tống Kinh Điển 304

PhƯỚc Báo Của NgƯỜi Tụng Kinh 304

Rồng Cầu Trai Pháp 305

Chép Kinh Thoát Khổ 308

Gối Đầu Lên Kinh Không Thi Đỗ 309

Xây Dựng, Tu Sửa Chùa Chiền, Tu Viện 310

Tu-Đạt-Đa Cúng VƯỜn 312

Phước Báo Tu Sửa Tháp Phật 313

Chư Thiên Rải Hoa Cúng Dường 314

Nối Nghĩa Vợ Chồng 315

Khó Thành Chồng Vợ 316

Dùng Nhà Làm Chùa 317

Giúp Thuốc Thang Cứu NgƯời Bệnh Khổ 320

Nhiều Đời Không Bệnh Tật 322

Ung Nhọt Biết Nói 323

Giúp NƯỚc Uống Giải CƠN Khát Cho Người 330

Phước Báo Của Việc Giúp Nước Uống Cho Người 330

Dùng NƯỚc Để Bán Kiếp Nghèo 332

Hoặc Bỏ Tiền Mua Vật Sống Phóng Sinh 334

Tha Lợn Tức Tha Con 336

Bán Lợn Hóa Ra Bán Con 337

Cứu Hóa Ra Cứu Con Gái 338

Đánh Ngựa Hóa Ra Đánh Mẹ 339

Chuyện Đời Trước Của Tào Hàn 341

Nhờ Phóng Sinh Cùng Được Thi Đỗ 342

Hoặc Ăn Chay Từ Bỏ Sự Giết Hại 343

Đảo Lộn Kẻ Oán Người Thân 346

Chó Đói Hiện Hình Cho Thấy Báo Ứng 347

Một Đồng Tiền Cầu Nguyện Cho Vua 348

Giết Hóa Ra Giết Con Gái 350

Giết Hóa Ra Giết Vợ 352

Sát Sinh Để Cúng Tế Hại Đến Người Đã Chết 353

Thần Sông Xin Thọ Giới 354

Không Giữ Trai Giới Phải Trả Nghiệp Cũ 355

Bán Công Ăn Chay Lập Tức Mất Mạng 357

Cất Bước Phải Quan Sát, Không Giẫm Đạp Côn Trùng

.................................................................................................... 359

Thà Chết Khát, Không Phạm Giới 361

Không Đốt Lửa Gây Cháy Rừng, Cháy Núi 363

Xả Thân Cứu Muôn Loài 363

Đốt Lửa Giết Hại Côn Trùng Phải Chịu Tội Báo 364

Đêm Tối Giúp Người Đi Đường Đèn Soi Sáng 365

Lão Nghèo Thắp Đèn Cúng Phật 367

Trộm Dầu Trên Bàn Phật Chịu Quả Báo

Tức Thì 369

Sông Rộng Giúp Thuyền Đưa Người Qua Lại 369

Nỗ Lực Hết Sức Cứu NgƯỜi Chết Đuối 370

Không Lưới Bắt Các Loài Chim Thú Trên Cạn 372

Truyện Tích Chim Oanh Vũ 373Chim Sẻ Được Sinh Làm Người 375

Xương Cốt Gãy Vụn 376

Không Dùng Thuốc Độc Bắt Các Loài Cá Tôm Dưới Nước 376

Cá Thần Giúp Người Con Nối Dõi 377

Lươn Cứu Lửa Trả Ơn 378

Không Giết Thịt Trâu Cày 378

Ba Mươi Hai Mạng Người 381

Một Con Trâu Trả Ba Món Nợ 383

Không Vứt Bỏ Giấy Chữ Viết 385

Đốt Kinh Bị Tuyệt Tự 386

Đổ Tro Bừa Bãi Phải Giảm Tuổi Thọ 388

Đốt Sách Nhớp Chịu Quả Báo Tức Thì 389

Không Mưu Lấy Tài Sản Người Khác 390

Quỷ Oan Báo Mộng Cho Mẹ 391

Cầm Giáo Tự Đâm 392

Ba Lần Thác Sinh 394

Nhận Khách Làm Con 395

Không Ganh Tỵ Với Người

Có Tài Năng, Kỹ Xảo 396

Mười Đứa Con Khuyết Tật 396

Không Tư Tình Tà Niệm Với Vợ Người 398

Mỹ Nữ Không Đẹp 399

Con Người Như Cái Túi Da 400

Nam Căn Nhớp 402

Nữ Căn Nhớp 404

Trưng Dẫn Kinh Điển Để Sách Tấn Tu Tập 405Mười Tội Lỗi Phải Chịu Bởi Tà Dâm 407

Năm Phước Đức Của Người Không Tà Dâm 407

Không Xúi Giục Người Trong Việc Tranh Tụng 408

Nhiều Đời Không Thưa Kiện 409

Sáng Suốt Tránh Được Tai Họa 410

Quý Tử Phải Chết Yểu 411

Không Hủy Hoại Đường Danh Lợi Của Người Khác 412

Vào Trường Thi Đòi Nợ Cũ 413

Không Làm Tan Vỡ Chuyện Hôn Nhân Của Người 415

Biết Lỗi Sửa Lỗi 416

Ly Gián Hôn Nhân Phải Chịu Quả Báo 418

Không Vì Thù Oán Riêng Làm Cho Anh Em Người Khác

Bất Hòa 419

Thành Hoàng Quở Trách 420

Không Vì Lợi Nhỏ Khiến Cha Con Người Khác Thành

Xung Khắc 423

Dụ Dỗ Con Người Khác, Quả Báo Tan Nhà Nát Cửa 424

Không Dựa Quyền Thế Làm Nhục Kẻ Hiền Lương 426

Muốn Được Thăng Chức Ám Hại Người 427

Bắt Chó m Chứng 429

Chịu Nhục Chết 430

Không Giàu Sang Khinh Rẻ Người Cùng Khốn 431

Không Chèn Ép Người Nghèo 433

Khơi Dậy Lòng Trắc Ẩn 434

Thân Cận Người Hiền Thiện, Xa Lánh Kẻ Xấu Ác 435

Mười Lần Mang Lễ Cầu Học 438

Gặp Việc Ác Không Thèm So Đo 440

Chết Vì Bạn Ác 441

Không Truyền Rộng Điều Ác, Thường Tán Dương

Điều Thiện 442

Khẩu Nghiệp Đời Trước 444

Báo Của Khẩu Nghiệp 445

Quả Báo Của Lời Nói Thêu Dệt 447

Miệng Nói Đúng Thật Thì Lòng Không Được Nghĩ Quấy 448

Thề Độc Phải Chịu Quả Báo Tàn Khốc 449

Một Mắt Cho Đúng Lời Thề 451

Phát Quang Đường Sá, Dọn Sạch Lối Đi 453

Nhổ Gai Được Vàng 455

Sửa Đường Sinh Quý Tử 455

Đường Gập Ghềnh Đã Lâu Năm Thì Góp Sức Tu Sửa,

San Phẳng 456

Con Đê Dài Bảy Mươi Dặm 457

Nấu Thiếc Đúc Đập 458

Sông Rộng Nhiều Người Thường Qua Lại Thì Ra Công

Bắc Cầu 461

Thần Biển Hẹn Ngày Xây Cầu 461

Tăng Thêm Tuổi Thọ 463

y Cầu ĐƯc Phúc 464

Phá Cầu Bị Khiển Trách 465

Lấy Tình Thương Ngỏ Lời Dạy Bảo, Sửa Lỗi Cho Người

.................................................................................................... 466

Học Thuyết “Tự Lập Vận Mạng” 467

Trừ Bỏ Sự Độc Hại Trong Chiến Quốc Sách 471

Quyên Góp Tiền Bạc Giúp Người Thành Tựu Những Điều

Tốt Đẹp 472

Làm Thiện Không Mệt Mỏi 473

Làm Việc Cũng Noi Theo Đạo Trời 475

Không Bỏ Khi Vợ Mắc Bệnh Phong 475

Bội Ước Không Cưới Vợ 476

Mẹ Con Cùng Bị Sét Đánh 477

Tham Dâm Phụ Lời Ủy Thác 478

Nói Ra Lời Nào Cũng Thuận Với Lòng Người 479

Lỗ Công Sai Người Đối Đáp Với Tiết Hầu 481

Giảng Pháp Thích Hợp 482

Khéo Can Ngăn 484

Kính Ngưỡng Bậc Thánh Hiền Tiên Triết, Đi Đứng

Nằm Ngồi Thường Nghĩ Nhớ 485

Bàn Về Việc “Họ Khổng Ba Đời Bỏ Vợ” 487

Bàn Về Quan Niệm “Ngoài Đạo Trung Thứ Không

Lẽ Suốt Thông” 490

Bàn Về Câu “Ung Khả Sử Nam Diện” 491

Bàn Về Câu “Chấp Tiên Chi Sĩ” 492

Bàn Về Câu “Vật Hữu Bản Mạt” 492

Bàn Về Việc Thêm ChƯơNg “Cách Vật Trí Tri”

Vào Sách Đại Học 494

Bàn Về Cụm Từ “Phục Nghiêu Chi Phục” 496

Cẩn Thận Giữ Gìn Phẩm Hạnh, Lúc Một Mình Suy Xét

Không Hổ Thẹn Với Lòng 498

Thích Thú Thấy Người Khác Săn Bắn 501

Hốt Khởi Niệm Tà 502

Phát Nguyện Không Ăn Thịt Trâu 503

Hết Thảy Việc Ác Quyết Không Làm, Hết Thảy Việc

Lành Xin Vâng Theo 505

Nhân Duyên Mắt 507

Tham Ăn Chịu Chết 509

Nghịch Tử Đánh Bạc Bị Sét Đánh 509

Miếng Thịt Mất Ba Mạng Người 511

Hết Lòng Trị Bệnh Cứu Người 512

Chịu Đói Nuôi Tù 512

Vĩnh Viễn Không Gặp Điềm Dữ, Thường Được

Thiện Thần Giúp Đỡ 514

Ném Xuống Sông Không Chết 514

Quỷ Thần Âm Thầm Giúp Đỡ 515

Giặc Không Dám Cướp 516

Phước Báo Gần Thì Tự Thân Được Hưởng 518

Công Chúa Tự Phước Báu 518

Quả Báo Do Coi Thường Áo Cà-Sa 520

Hủy Phá Tượng Phật Phải Chịu Tội 521

Bồi Thường Gấp Mười Lần 522

Mộng Thấy Xương Gà 524

Làm Quan Tàn Ác Tự Thiêu Chết 525

Phước Báo Xa Thì Ảnh Hưởng Đến Cháu Con 526

Đem Hết Lòng Thành Dạy Dỗ Muôn Người 527

Mất Con Rồi Lại Sinh Con 528

Thần Chỉ Đất Chôn 530

Trăm Điều Phúc Lành Cùng Đến, Ngàn Việc Tốt Đẹp

Tụ Về, Đều Nhờ Nơi Âm Đức 531

Sống Cõi Người Hưởng PhƯỚc Cõi Trời 532

Phước Báo Của Cả Nhà 536

Nhiều Đời Khoa Bảng 537

Tạo Phúc Cho Cả Vùng Giang Nam 539

Phụ Đính Bốn Điều Khuyên Dạy Của Tiên Sinh

Viên Liễu Phàm ( Liễu Phàm Tứ Huấn ) 542

Tự Lập Số Mạng 542

Tu Sửa Lỗi Lầm 553

Tích Chứa Điều Lành 560

Như Thế Nào Chân Thật Khác Với Giả Dối? 570

Như Thế Nào Ngay Thẳng Khác Với Tà Vạy? 571

Như Thế Nào Là Tích Âm Đức Khác Với

Tạo Phước Đời? 572

Như Thế Nào Đúng Đắn Khác Với Sai Lầm? 573

Như Thế Nào Lệch Lạc Khác Với Chính Đáng? 574

Như Thế Nào Một Phần Khác Với Trọn Vẹn? 575

Như Thế Nào Lớn Lao Khác Với Nhỏ Nhặt? 577

Như Thế Nào Khó Khăn Khác Với Dễ Dàng? 578

  1. Thế Nào Cùng Người Khác Làm Việc Thiện? 579

  2. Thế Nào Giữ Lòng Yêu Kính Người Khác? 580

  3. Thế Nào Giúp Thành Tựu Điều Tốt Đẹp

Của Người Khác? 581

  1. Thế Nào Khuyên Bảo Người Khác Làm

Việc Thiện? 582

  1. Thế Nào Cứu Người Khi Nguy Cấp? 583

  2. Thế Nào Khởi Xướng, Xây Dựng Những Việc

Lợi Ích Lớn Lao Cho Cộng Đồng? 583

  1. Thế Nào Bỏ Tiền Của Làm Việc Tạo Phước? 583

  2. Thế Nào Ủng Hộ Và Bảo Vệ, Giữ Gìn Chánh Pháp? 584

  3. Thế Nào Kính Trọng Các Bậc Tôn Túc,

Trưởng Thượng? 584

  1. Thế Nào Biết Tôn Trọng Sự Sống, Thương

Yêu Quý Tiếc Mạng Sống Của Muôn Loài? 585

Giữ Đức Khiêm Hạ 586

Lược Tiểu Sử Viên Liễu Phàm 592

Chuyện Du Tịnh Ý Gặp Thần Bếp

(Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký) 594

Làm Lành Gặp Dữ? 594

Thần Bếp Giáo Huấn 595

Đổi Tên Tịnh Ý, Chuyển Ý Thanh Tịnh 599

Chuyển Họa Thành Phúc 600
10 CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH PHẬT
Một , những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.

Hai , thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh ngục tù.

Ba , vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.

Bốn , các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại.

Năm , tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.

Sáu , chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.

Bảy , lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen.

Tám , ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.

Chín , vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.

Mười , hay tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.
tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương