Nguyên táctải về 32.39 Mb.
trang119/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   130

***


viên Chủ sự bộ Hình tên Đồ Khang Hy người quê phủ Gia Hưng [thuộc tỉnh Chiết Giang]. Một đêm nọ, ông vào trong ngục, thận trọng tra hỏi tỉ mỉ trường hợp của từng người tù, qua đó phát hiện được một số người tội. Ông không lấy


  1. Danh xưng Đô Đường vào đời nhà Đường chỉ chung 6 vị quan Thượng thư, nơi làm việc của họ đặt

chung trong một tòa nhà gọi Đô Đường. Phía đông gồm bộ Lại, bộ Hộ, bộ Lễ; phía tây gồm bộ Hình, bộ Binh, bộ Công. Triều Đường, triều Tống, triều Kim đều gọi nơi làm việc của vị quan đầu tỉnh Đô Đường, nên quan đầu tỉnh cũng gọi Đô Đường. Triều Minh dùng danh xưng Đô Đường để gọi các quan đứng đầu Đô Sát viện, như Đô Ngự sử, Phó Đô Ngự sử... Các quan tuần phủ được phong các quan hàm như trên cũng đều được gọi Đô Đường. Đây trường hợp của của Từ Phượng Trúc, ông được phong làm Tuần phủ Lưỡng Chiết.

  1. Lưỡng Chiết: danh xưng từ đời Bắc Tống, bao gồm Chiết Đông Chiết Tây, về sau đều hợp lại thuộc

địa phận tỉnh Chiết Giang.

đó làm công lao của riêng mình, liền mật viết hết lời khai của các nhân thành văn bản trình lên quan Thượng thư bộ Hình. Sáng sớm hôm sau khi xét xử tội nhân, quan Thượng thư dựa theo những lời ông đã báo lên tra hỏi, hết thảy nhân đều khâm phục nhận chịu, nhờ đó làm phóng thích được hơn mười người bị oan. Bấy giờ, [qua sự việc ấy,] dân chúng kinh đô đều ca tụng quan Thượng thư người sáng suốt.

Đồ Khang Hy lại thưa với quan Thượng thư rằng: “Ngay chốn kinh thành còn nhiều người dân bị oan ức, dân chúng bốn phương số nhiều đến hàng triệu người, lẽ nào lại không những kẻ bị oan? thế, cứ 5 năm một lần triều đình nên cử một vị quan Giảm hình [về các địa phương] tra xét sự thật [các vụ án] để phán xử lại cho công bằng.” Quan Thượng thư trình tấu đề nghị ấy lên triều đình, được chuẩn y. Bấy giờ, Đồ Khang Hy cũng được đề cử làm một trong số các quan Giảm hình.

Đêm nọ, Đồ Khang Hy mộng thấy một vị thần bảo rằng: “Mạng số của ông vốn không con, nay ông đề nghị việc giảm hình rất hợp lòng trời, Ngọc Đế ban cho ông 3 người con, về sau đều sẽ được áo tía đai vàng.”1 Đêm ấy, vợ ông thai rồi sinh ra con trai Đồ Ứng Huân. Sau lại sinh được Đồ Ứng Khôn, Đồ Ứng Tuấn. Cả ba người con ấy sau đều được quan tước hiển vinh.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương