Nguyên táctải về 2.38 Mb.
trang11/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   130
1

Lời bàn

người ngờ rằng đến thời Hán Minh Đế thì Phật giáo mới truyền vào Trung Hoa. Như vậy, vào thời của Đế Quân, làm sao thể nghe được lời người phương xa như thế? Nhưng xem khắp các ghi chép trong sách sử thì biết rằng vào thời Tây Chu,2 tại Trung Hoa vốn đã biết đến Phật pháp.

Vào đời Chu Chiêu Vương, ngày mồng 8 tháng 4 năm thứ 26,3 chính ngày đức Phật Thích-ca Như Lai đản sinh. Khi ấy, nhìn lên Mặt trời thấy rất nhiều quầng sáng, hào quang ngũ sắc sáng soi, chiếu thẳng vào bên trong triều nội, tỏa rạng bốn phương, cung điện chấn động, nước trong sông hồ ao giếng đều tự nhiên dâng tràn. Chiêu Vương sai quan Thái sử bói quẻ, được quẻ Càn, cửu ngũ,4 tâu lên rằng: “Đây điềm hiện bậc thánh nhân phương tây đản sinh. Sau ngàn năm nữa, giáo pháp của ngài sẽ truyền đến đây.”

Vua sai khắc chuyện này lên đá, đặt phía trước điện thờ Nam Giao.5  1. Bài tụng này được ghi lại trong sách Hóa thư (化書). (Chú giải của soạn giả)

  2. Nhà Chu do Chu Vương sáng lập, lật đổ vua Trụ nhà Thương lên ngôi. Về sau nhà Chu suy vi, dời đô

về phía đông, chư hầu loạn lạc, tức thời Đông Chu liệt quốc. thế, để phân biệt với Đông Chu nên gọi thời Chu Tây Chu.

  1. đây y theo nguyên bản chuyển dịch, nhưng theo những kết quả khảo cổ gần đây nhất thì Chu Chiêu

Vương trị trong giai đoạn từ năm 995 trước Công nguyên đến năm 977 trước Công nguyên. Như vậy, ông chỉ ngôi 18 năm, không năm thứ 26. Ngoài ra, theo những hiểu biết được công nhận hiện nay thì đức Phật Thích-ca đản sinh vào khoảng năm 624 trước Công nguyên, tức vào khoảng thời gian trước niên đại của Khổng tử (551 - 479 trước Công nguyên) ít lâu, nhưng đã thuộc vào thời Đông Chu chứ không thể rơi vào thời của Chu Chiêu Vương, vốn trước đó quá xa. Căn cứ theo lịch sử Trung Hoa thì thời gian đức Phật đản sinh vào đời Chu Tương Vương (651 đến 619 trước Công nguyên) thuộc nhà Đông Chu.

  1. Tức quẻ tốt nhất, tượng trưng cho ngôi vua chí tôn.

  2. Trích từ các sách Chu thư dị - 周書異記 - Kim thang biên - 金湯編 (Chú giải của soạn giả) Điện thờ Nam Giao tức điện thờ thiên địa, nơi nhà vua thay mặt thiên hạ tế cáo trời đất.

Sang đời Chu Mục Vương,1 người truyền đạo từ Tây Vực đến, khả năng đi vào lửa, nước, xuyên qua vật cứng như kim loại, vách đá, dời núi lấp biển, chuyển dịch thành ấp. Mục Vương cho xây đài Trung Thiên mời vị ấy đến ở. (Trích từ sách Liệt tử - 列子)thế đến nay rất nhiều chỗ như núi Ngũ Đài, núi Chung Nam thuộc Sơn Tây, Thương Hiệt Tạo Thư Đài (cách kinh đô Hàm Dương của nước Tần 20 dặm về phía nam), núi Đàn Đài (nằm về phía nam cung Ngọc Hoa đời Đường)... đều còn lưu lại dấu tích của việc Mục Vương xây chùa thờ Phật.

Trong thiên Trọng Ni (仲尼篇) của sách Liệt tử (列子) cũng thấy dẫn lời Khổng tử rằng: “Ta nghe phương tây vị đại thánh nhân, không trị dân không loạn, không nói dân tự tin, không giáo hóa dân tự làm đúng. Thật lớn lao đại thay, dân không biết dùng tên gì mà gọi.”2

Ngoài ra, khảo chứng lại vào đời Tần Mục Công,3 người Phù Phong (thuộc Thiểm Tây) tìm được một pho tượng đá. Mục Công không biết tượng gì, sai người đem vứt trong chuồng ngựa. Ngay sau đó, Mục Công bỗng thình lình ngã bệnh, nằm mộng thấy bị thiên thần trách mắng. Mục Công đem việc ấy hỏi triều thần, Do tâu rằng: “Tôi nghe nói vào thời Chu Mục Vương người truyền đạo đến, nói đệ tử Phật. Mục Vương tin tưởng vị ấy, cho xây đài Trung Thiên cao hơn ngàn thước4 mời đến ở, chỗ nền đài ấy hiện nay vẫn còn. Ngoài ra, gần Thương Hiệt Đài lại xây chùa Tam Hợp. Nay bệnh của bệ hạ có liên quan đến việc ấy chăng?”
  1. Theo những kết quả nghiên cứu mới đây nhất thì Chu Mục Vương trị trong khoảng từ năm 976 đến 922

trước Công nguyên.

  1. Khổng tử cũng viết một quyển sách tên Tam bị bốc kinh - 三備卜經 - trong đó thiên thứ hai nhiều chương đề cập đến những chuyện về vị thánh nhân phương tây, tức đức Phật. Đời Đường Hiến Tông còn thấy người trích dẫn, đề cập đến sách này. (Chú giải của soạn giả)

  2. Tần Mục Công vua chư hầu của nhà Chu, ông trị nước Tần trong khoảng thời gian 659 - 621 trước

Công nguyên.

  1. Thước cổ của Trung Hoa, bằng khoảng 0,3 mét.

Mục Công nói: “Gần đây tìm được một pho tượng đá, y phục không giống như người thời nay, hiện đang bỏ trong chuồng ngựa, chẳng biết phải tượng Phật chăng?” Liền cho người mang đến, Do nhìn thấy kinh hãi nói: “Quả đúng rồi!”1

Mục Công lập tức thỉnh tượng Phật đặt lên chỗ sạch sẽ. Tượng đột nhiên phóng hào quang sáng rực. Mục Công cho là thần nhân nổi giận, liền giết đủ 3 loài vật trâu, lợn mang đến cúng tế. Khi ấy thiện thần xuất hiện mang những vật cúng tế ấy vứt ra ngoài xa. Mục Công hết sức hoảng sợ, đem việc ấy hỏi Do Dư.

nói: “Tôi nghe rằng đức Phật bậc thanh tịnh, không được dâng cúng rượu thịt. Ngài thương xót bảo vệ sinh mạng tất cả chúng sinh như con đỏ. Bệ hạ muốn dâng cúng, xin dùng bánh trái là được.”

Mục Công vui mừng khôn xiết, phát tâm muốn tạo tượng Phật, nhưng không biết tìm người tạc tượng đâu. Do liền nói: “Xưa Mục Vương xây chùa tạc tượng, ắt những vùng chung quanh đó có thể tìm được thợ giỏi.”

Quả nhiên, sau đó tại Nam thôn gần Thương Hiệt Đài tìm được một cụ già tên Vương An, đã thọ đến 180 tuổi, kể lại rằng đã từng chính mắt được thấy việc tạc tượng chùa Tam Hợp, nhưng nay già quá không thể làm được nữa. Liền tìm kiếm trong cùng thôn ấy, thuê được 4 người thợ, tạo thành một tượng Phật bằng đồng.

Mục Công vui mừng, liền cho xây dựng một tòa lầu gác trên nền đài, cao đến 300 thước để cúng dường tượng Phật, thuở ấy gọi Cao Tứ Đài. (Trích từ các sách Thiên nhân cảm thông -天 人感通記 - và Pháp uyển châu lâm - 法苑珠林)


tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương