Nguyễn hoài anh. Nam, nữ: Nam. 2 Ngày sinh: 04tải về 44.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích44.5 Kb.
#2810

Đơn vị trực thuộc: Đại học Huế SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

Đơn vị cơ sở: Đại học Sư phạm

1


Ảnh 4  6
) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀI ANH. Nam, nữ: Nam.

2) Ngày sinh: 04 tháng 04 năm 1977.

3) Ngày vào ngành: 11 tháng 09 năm 2000.

4) Chức danh: Giảng viên.

5) Trình độ chuyên môn:

- Năm bảo vệ Tiến sĩ: 2009; Trong nước:  Nước ngoài:  - Năm bảo vệ Thạc sĩ: 2003; Trong nước:  Nước ngoài: 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Pháp, Chứng chỉ đại học tiếng Pháp của AUPELF-UREF.

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

- Điện thoại: 054.3833543.

- Email: nhoaianh@hotmail.com

6) Các chuyên ngành giảng dạy:

- Toán học 1 (Nhập môn lý thuyết tập hợp và logic toán);

- Toán học 3 (Số học);

- Phương tiện dạy học và Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học;

- Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học.

7) Lĩnh vực nghiên cứu:

- Khoa học giáo dục liên quan đến lĩnh vực dạy và học môn Toán ở trường phổ thông.

8) Các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế đã thực hiện- Các đề tài NCKH:

TT

Tên đề tài

Mã số

Cấp

1

Bồi dưỡng năng lực trí tuệ cho học sinh lớp 3 thông qua các thao tác tư duy: phân tích tổng hợp, khái quát hóa, tương tự.

2002

Khoa

2

Nghiên cứu thực tế các hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học để đề xuất các biện pháp vận dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học vào hoạt động đào tạo của các trường sư phạm nhằm đào tạo sinh viên đạt được các yêu cầu của chuẩn (tham gia).

2006

Đề tài thuộc dự án phát triển giáo viên tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Nghiên cứu thực trạng dạy học theo sách giáo khoa Toán 1 và Toán 2 ở một số trường tiểu học của tỉnh Thừa Thiên - Huế, (tham gia)

B2004 – 09 - 04

Bộ

4

Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học trong dạy học toán theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh các lớp 4, 5.

T.04 - GD

Trường

- Các bài báo, báo cáo khoa học:

 1. Dạy học các mệnh đề toán ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số tháng 05/2004.

 2. Sử dụng máy tính điện tử trong dạy học phân số ở tiểu học, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số tháng 11/2005.

 3. Ứng dụng phần mềm The Geometer’s Sketchpad trong dạy học Toán ở Tiểu học, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới”, Trường ĐHSP Huế, tháng 05/2006.

 4. So sánh nội dung chủ đề Phân số trong chương trình môn Toán ở tiểu học của hai nước Việt Nam và Brunei, Chuyên san Sách giáo dục và thiết bị trường học, số tháng 12/2006.

 5. Phần mềm The Geometer’s Sketchpad với việc dạy học Toán ở Tiểu học, Báo cáo tại Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo giáo viên tiểu học và dạy học ở tiểu học”, trường ĐHSP Hồ Chí Minh tháng, 10/2007.

 6. Đồ dùng dạy học ảo thao tác được trong dạy học khái niệm phân số ở lớp 4, Kỉ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới”, trường Đại học Sài Gòn, tháng 05/2008.

 7. Đồ dùng dạy học ảo thao tác được trong dạy học toán ở Tiểu học, Tạp chí giáo dục số tháng 01/2008.

 8. Sử dụng đồ dùng dạy học ảo thao tác được trong dạy học khái niệm toán học ở Tiểu học, Tạp chí giáo dục số tháng 04/2008.

 9. Đồ dùng dạy học ảo trong dạy học toán ở tiểu học, Báo cáo tại Hội thảo và triễn lãm quốc tế về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục - Đào tạo tại Quảng Trị, tháng 04/2009.

 10. Vận dụng sơ đồ Van Hiele trong dạy học hình học ở tiểu học, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số tháng 05/2009.

- Sách, giáo trình: (Năm, nơi xuất bản, chủ biên hay viết chung)

 1. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán ở tiểu học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, năm 2009 (phối hợp).

9) Đã hướng dẫn học viên, NCS thực hiện và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ (ghi rõ thông tin về họ tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực hiện): không.

Huế, ngày 12 tháng 01 năm 2010

Người khai

Nguyễn Hoài Anh

tải về 44.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương