Nguyễn Anh Tuyến


Liilefield, Travers John Ftải về 3.3 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/56
Chuyển đổi dữ liệu12.01.2023
Kích3.3 Mb.
#185616
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
123doc-su-phat-trien-ngon-ngu-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-tren-cu-lieu-cac-bai-viet-cua-hoc-sinh-lop-2-3-4-5
Liilefield, Travers John F. (2000) trong Educational Psychology (third edition): Effective Learning, ngoài việc đề cập đến các quan điểm PTNN của Piaget, Vygotsky, 
các tác giả cũng trình bày về sự hoàn thiện 
NN
của trẻ em từ việc PTNN lúc còn ẵm 
ngửa đến lúc 1 - 3 tuổi (lời nói không theo qui luật) rồi đến sự thay đổi trong cách sử 
dụng 
NN
lúc 3 - 6 tuổi (bắt đầu sử dụng 
NN
cho những mục đích của bản thân; giao 
tiếp với những người khác đã có nhiều hiệu quả hơn, sử dụng 
NN
thích hợp) cho đến 
NN
trong lớp học (hiểu được các từ ngữ để nói và sử dụng các từ ngữ phong phú cho 
lời nói của bản thân, chuẩn bị cho việc thấy các từ ngữ ở sách vở). 
Xu hướng nghiên cứu 
NN
tích hợp trong các hoạt động giáo dục tiếp tục được 
các nhà tâm lý học, nhà giáo dục học, nhà 
NN
học ứng dụng khác quan tâm như 
Meece Judith L. (2002) với Child and Adolescent Development for Educator đề cập 
đến sự 
PT
toàn diện của trẻ như sự 
PT
về thể chất, nhận thức, nhân cách, những mối 
quan hệ ngang hàng, những nhu cầu khác thường…. Bà cũng nói về sự PTNN trẻ em 
với việc trình bày những nguyên lý cơ bản của sự PTNN, rồi đến sự PTNN và việc 
giáo dục, lý thuyết về sự PTNN (theo cái nhìn của Chomsky, Piaget, Vygotsky), tiếp 
theo là những vấn đề học cách giao tiếp (PP học, sự bắt chước, sự củng cố, những qui 
tắc đặt câu), các giai đoạn 
NN
(từ một từ, hai từ cho đến nhiều từ), sự 
PT
của 
NN
đọc, 
viết (bảng chữ cái alpha, những đặc điểm nổi bật của 
NN
đọc, viết học cách đọc, các 
bộ phận hợp thành của việc đọc, học cách viết, sự sắp xếp 
NN
viết, cú pháp trong học 
viết – hình thức và chức năng, viết trong lớp học…) và những vấn đề khác như 
phương ngữ, 
NN
và văn hóa, giáo dục song ngữ. 
Cùng trong năm 2002, Godwin Diane & Perkins Margaret lại đi nghiên cứu sự 
PT
của 
NN
của trẻ em theo một hướng khác. Trong tác phẩm Teaching Language and 
Literacy in Early Years của mình, Hai tác giả nêu lên các ý kiến của mình về việc 
PT
đó bằng cách sử dụng các PP như nói chuyện, kể chuyện, dùng văn bản, thi ca, chữ cái, 
từ ngữ… để giáo dục 
NN
cho trẻ em. Với mỗi PP, trẻ sẽ 
PT
được các kỹ năng khác 
nhau. Chẳng hạn như PP kể truyện, trẻ sẽ được 
PT
các kĩ năng như nghe, nói (câu 
chuyện nói về cái gì), phân tích (nhân vật, tình tiết), thảo luận (cảm nghĩ về truyện 
bằng kinh nghiệm cá nhân), viết (một phần hay toàn bộ truyện, có thể trên các từ cốt 
lõi, theo các cảnh khác nhau). Một tác phẩm hiếm hoi đề cập riêng biệt về 
NN
và sự PTNN của trẻ là
Resource Book for Students của Peccei Jean Stilwell (2006). Tác giả đã cung cấp 
những cái nhìn toàn diện nhất về sự thụ đắc 
NN
của trẻ em. Từ việc đưa ra cái nhìn về 
sự tiếp cận hiện nay của những nghiên cứu về sự thụ đắc 
NN
và những quan điểm có 
tính chất lý thuyết về sự thụ đắc 
NN
cho đến những khía cạnh cụ thể của việc PTNN 
của trẻ em như âm vị học, từ vựng học, hình thái học, cú pháp học, diễn ngôn và 
PT
sự 
đọc, viết, khả năng nói hai 
NN
của trẻ cùng với những bài tập thực hành phân tích 
NN
của trẻ như học cách phát âm, học nghĩa của từ; làm thế nào để xây dựng từ; làm thế 
nào để xây dựng câu; lĩnh hội năng lực giao tiếp, sử dụng phương ngữ. 
Trong năm 2006, có một cuốn sách tâm lý học với các bài viết riêng lẻ cũng nói 
về 
NN
của trẻ em là Cognitive and Language Development in Children của Oates 

tải về 3.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương