Nguyễn Anh Tuyếntải về 3.3 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/56
Chuyển đổi dữ liệu12.01.2023
Kích3.3 Mb.
#185616
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
123doc-su-phat-trien-ngon-ngu-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-tren-cu-lieu-cac-bai-viet-cua-hoc-sinh-lop-2-3-4-5
 
 Dẫn nhập 
1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu 
1.1. Không giống với lứa tuổi trẻ em từ 1 - 6 tuổi (là khoảng thời gian trẻ bắt đầu 
hình thành và PTNN – chủ yếu là 
NN
nói), lứa tuổi HSTH đã có một vốn 
NN
nói khá 
thành thạo. Khi trẻ vào lớp một, 
NN
viết bắt đầu hình thành và được tích lũy, 
PT
dần 
qua các lớp lớn hơn; đến lớp năm, 
NN
viết đã bắt đầu hoàn thiện về mặt từ vựng, ngữ 
pháp, ngữ nghĩa. Lúc này, các em đã có khả năng tự học, tự nhận thức thế giới xung 
quanh và tự khám phá bản thân qua các kênh thông tin khác nhau. 
Trong khoảng thời gian ở TH, nhà trường đóng một vai trò rất quan trọng trong 
việc hình thành, PTNN ở HS, nhất là 
NN
viết. Vì thế việc xem xét sự PTNN của 
HSTH là hết sức cần thiết, nó không những chỉ ra được đặc điểm mà còn chỉ ra được 
cả sự 
PT
đó diễn ra như thế nào, đồng thời hứa hẹn đưa lại cho những người làm giáo 
dục những biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy sự 
PT
đó theo chiều hướng tích cực. 
1.2. Mặc dù có vai trò quan trọng như vậy, nhưng trong thực tế, vấn đề 
NN
của 
HSTH chưa được quan tâm nghiên cứu một cách đúng mức. Những kết quả nghiên 
cứu về 
NN
của trẻ mầm non có vẻ 
PT
hơn so với việc nghiên cứu 
NN
của HSTH. 
Thực tế đặt ra là cần có những nghiên cứ khảo sát về sự chuyển tiếp giữa các nội dung 
NN
, giáo dục 
NN
cho HSTH trên cơ sở thừa kế, đồng thời chuyển sang một chất mới 
của những nội dung nghiên cứu 
NN
, giáo dục 
NN
cho trẻ mầm non. 
Nếu hiểu được thực trạng trên thì chúng ta sẽ có những biện pháp, tác động phù 
hợp nhằm PTNN cho HSTH, đồng thời đưa ra những cơ sở định hướng cho sự PTNN 
cho trẻ em ở các bậc khác như mầm non, HS trung học cơ sở, trung học phổ thông. 
Ở Việt Nam, vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ và cần phải được quan tâm hơn nữa. Lựa 
chọn tìm hiểu đề tài Sự phát triển ngôn ngữ của học sinh tiểu học (trên cứ liệu các 

tải về 3.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương