Nguyễn Anh Tuyếntải về 3.3 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/56
Chuyển đổi dữ liệu12.01.2023
Kích3.3 Mb.
#185616
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
123doc-su-phat-trien-ngon-ngu-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-tren-cu-lieu-cac-bai-viet-cua-hoc-sinh-lop-2-3-4-5
 


Mục lục 
Dẫn nhập .......................................................................................................................... 1
 
1.
 
Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu .......................................................... 1
 
2.
 
Lịch sử nghiên cứu vấn đề ................................................................................... 1
 
3.
 
Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................ 10
 
4.
 
Phạm vi nghiêm cứu .......................................................................................... 10
 
5.
 
Nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu ...................................................... 11
 
6.
 
Nhiệm vụ ........................................................................................................... 14
 
7.
 
Đóng góp ........................................................................................................... 14
 
8.
 
Bố cục ................................................................................................................ 14
 
Chương 1: Cơ sở khoa học, vai trò của việc phát triển ngôn ngữ ................................. 16
 
1.1. Sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ em ......................................................................... 16
 
1.1.1 Cơ sở khoa học về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em ................................. 16
 
1.1.2. Vai trò của việc phát triển ngôn ngữ trong sự phát triển của trẻ em ............ 18
 
1.2. Một số đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học ............................................. 21
 
1.2.1. Thể chất ....................................................................................................... 21
 
1.2.2. Nhận thức .................................................................................................... 24
 
1.2.3. Nhân cách .................................................................................................... 26
 
1.2.4. Hoạt động .................................................................................................... 28
 
1.3. Cảnh huống của Trường Tiểu học LCT .............................................................. 29
 
1.4. Tiểu kết ............................................................................................................... 31
 
Chương 2: Thực trạng kĩ năng chính tả, dùng từ, viết câu của học sinh lớp 2, 3, 4, 5 . 32
 
2.1. Về phương diện chính tả ..................................................................................... 32
 
2.1.1. Việc dạy chính tả trong trường tiểu học ...................................................... 32
 


2.1.2. Tốc độ viết, điểm số chính tả ....................................................................... 35
 
2.1.3. Lỗi chính tả .................................................................................................. 41
 
2.1.4. Nhận xét chung về sự phát triển kĩ năng viết chữ của học sinh tiểu học .... 66
 
2.2. Về phương diện vốn từ và sử dụng vốn từ ......................................................... 68
 
2.2.1. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của việc dạy từ ngữ ........................................... 68
 
2.2.2. Yêu cầu về dùng từ ...................................................................................... 68
 
2.2.3. Lỗi dùng từ của HSTH ................................................................................ 69
 
2.3. Về phương diện ngữ pháp .................................................................................. 85
 
2.3.1. Vị trí, nhiệm vụ, chương trình của việc dạy ngữ pháp ................................ 85
 
2.3.2. Về số lượng câu, độ dài của câu .................................................................. 86
 
2.3.3. Về số lượng các câu ghép ............................................................................ 88
 
2.3.4. Nhận xét chung về phương diện ngữ pháp của học sinh tiểu học ............... 90
 
2.4. Tiểu kết ............................................................................................................... 90
 
Chương 3: Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học ...................... 92
 
3.1. Giáo dục chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt ............................................................. 92
 
3.1.1 Rèn luyện khả năng nghe lời nói .................................................................. 92
 
3.1.2. Rèn luyện khả năng phát âm ....................................................................... 94
 
3.1.3. Rèn luyện ngữ điệu của lời nói .................................................................... 96
 
3.1.4. Sửa các lỗi phát âm cho trẻ .......................................................................... 96
 
3.2. Phát triển vốn từ cho trẻ ..................................................................................... 96
 
3.2.1. Làm giàu vốn từ ........................................................................................... 96
 
3.2.2. Củng cố và tích cực hóa vốn từ cho trẻ ....................................................... 97
 
3.3. Viết câu đúng ngữ pháp ...................................................................................... 98
 
3.3.1. Xây dựng mẫu câu ....................................................................................... 98
 


3.3.2. Trẻ tập nói/viết theo mẫu ............................................................................. 98
 
3.3.3. Sửa lỗi ngữ pháp .......................................................................................... 99
 
3.3.4. Xây dựng hệ thống câu hỏi .......................................................................... 99
 
3.4. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc ............................................................................. 99
 
3.4.1. Đối thoại .................................................................................................... 100
 
3.4.2. Độc thoại ................................................................................................... 101
 
3.5. Giáo dục tình yêu với tiếng mẹ đẻ và văn hóa giao tiếp ngôn ngữ .................. 102
 
3.6. Thay đổi sách giáo khoa ................................................................................... 103
 
3.7. Tiểu kết ............................................................................................................. 103
 
Kết luận ........................................................................................................................ 105
 
Tài liệu tham khảo ....................................................................................................... 107
 
Phụ lục ......................................................................................................................... 111
 

tải về 3.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương