Ngoại tác phát sinhtải về 1.97 Mb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích1.97 Mb.
#67
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Ngoại tác phát sinh bất cứ khi nào hành động của một đối tác làm cho đối tác khác xấu đi hoặc tốt hơn, nhưng đối tác ban đầu không gánh chịu chi phí hoặc nhận lợi ích của việc làm đó.

  • Ngoại tác phát sinh bất cứ khi nào hành động của một đối tác làm cho đối tác khác xấu đi hoặc tốt hơn, nhưng đối tác ban đầu không gánh chịu chi phí hoặc nhận lợi ích của việc làm đó.

  • Điều này phản thất bại của thị trường, hành động của chính phủ góp phần làm cải thiện phúc lợi xã hộiNgoại tác có thể là tích cực hoặc tiêu cực :

  • Ngoại tác có thể là tích cực hoặc tiêu cực :

    • Mưa a xít, khí hậu nóng lên toàn cầu, ô nhiễm… tất cả là ngoại tác tiêu cực .
    • Nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc hỏi một câu hỏi tốt là ngoại tác tích cực .


Xem xét khí hậu nóng lên toàn cầu, một ngoại tác tiêu cực. Nhiều nhà khoa học cho rằng khuynh hướng nóng lên được gây bởi con người, đó là sử dụng khí đốt thiên nhiên (fossil fuels).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương