Ngôn ngữ LẬp trình c# 2022 Mục lục


 CƠ CHẾ ỦY QUYỀN - SỰ KIỆNtải về 2.96 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/211
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích2.96 Mb.
#185082
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   211
book-slide-1
11 CƠ CHẾ ỦY QUYỀN - SỰ KIỆN
548
11.1 Ủy quyền (delegate)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
11.2 Sự kiện
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Câu hỏi và trả lời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Câu hỏi thêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Bài tập
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
12 CÁC LỚP CƠ SỞ .NET
603
12.1 Lớp đối tượng trong .NET Framework
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
12.2 Lớp Timer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
12.3 Lớp về thư mục và hệ thống
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
12.4 Lớp Math
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
12.5 Lớp thao tác tập tin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
12.6 Làm việc với tập tin dữ liệu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Câu hỏi và trả lời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Câu hỏi thêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Bài tập
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
13 XỬ LÝ NGOẠI LỆ
651
13.1 Câu lệnh throw
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
13.2 Câu lệnh catch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
13.3 Câu lệnh finally
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667


Mục lục
viii
13.4 Những đối tượng ngoại lệ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Câu hỏi và trả lời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Câu hỏi thêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
Bài tập
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691tải về 2.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   211
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương