Ngôn ngữ LẬp trình c# 2022 Mục lục


 XÂY DỰNG LỚP - ĐỐI TƯỢNGtải về 2.96 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/211
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích2.96 Mb.
#185082
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   211
book-slide-1
4 XÂY DỰNG LỚP - ĐỐI TƯỢNG
148
4.1 Định nghĩa lớp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.2 Tạo đối tượng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.3 Sử dụng các thành viên tĩnh (static member)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.4 Hủy đối tượng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
4.5 Truyền tham số
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
4.6 Nạp chồng phương thức
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196


Mục lục
iv
4.7 Đóng gói dữ liệu với thành phần thuộc tính
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.8 Thuộc tính chỉ đọc
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Câu hỏi và trả lời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Câu hỏi thêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Bài tập
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5 KẾ THỪA – ĐA HÌNH
218
5.1 Đặc biệt hóa và tổng quát hóa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
5.2 Sự kế thừa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
5.3 Đa hình
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
5.4 Lớp trừu tượng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
5.5 Boxing và Unboxing dữ liệu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
5.6 Các lớp lồng nhau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Câu hỏi và trả lời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Câu hỏi thêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Bài tập
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

tải về 2.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   211
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương