Ngôn ngữ LẬp trình c# 2022 Mục lục


Chương trình C# đơn giảntải về 1.96 Mb.
Chế độ xem pdf
trang16/211
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích1.96 Mb.
#185082
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   211
book-slide-1
2.4
Chương trình C# đơn giản
Để bắt đầu cho việc tìm hiểu ngôn ngữ C# và tạo tiền đề cho các chương sau, chương đầu tiên trình bày một chương
trình C# đơn giản nhất.
Mã 2.1: Chương trình C# đầu tiên.
class
ChaoMung
{
static void
Main() {
// Xuat ra man hinh
System.Console.WriteLine(
"Chao Mung"
);
}
}
Kết quả:
Chao Mung
Sau khi viết xong chúng ta lưu dưới dạng tập tin có phần mở rộng *.cs (C Sharp). Sau đó biên dịch và chạy chương
trình. Kết quả là một chuỗi “Chao Mung” sẽ xuất hiện trong màn hình console.


BÀI 2. NGÔN NGỮ C#
29
Các mục sau sẽ giới thiệu xoay quanh ví dụ 2.1, còn phần chi tiết từng loại sẽ được trình bày trong các chương kế tiếp.
2.4.1 Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu (type)
Điều cốt lõi của lập trình hướng đối tượng là tạo ra các kiểu mới. Kiểu là một thứ được xem như trừu tượng. Nó có
thể là một bảng dữ liệu, một tiểu trình, hay một nút lệnh trong một cửa sổ. Tóm lại kiểu được định nghĩa như một
dạng vừa có thuộc tính chung (properties) và các hành vi ứng xử (behavior) của nó.
Nếu trong một ứng dụng trên Windows chúng ta tạo ra ba nút lệnh OK, Cancel, Help, thì thực chất là chúng ta đang
dùng ba thể hiện của một kiểu nút lệnh trong Windows và các nút này cùng chia xẻ các thuộc tính và hành vi chung
với nhau. Ví dụ, các nút có các thuộc tính như kích thước, vị trí, nhãn tên (label), tuy nhiên mỗi thuộc tính của một
thể hiện không nhất thiết phải giống nhau, và thường thì chúng khác nhau, như nút OK có nhãn là “OK”, Cancel có
nhãn là “Cancel”...Ngoài ra các nút này có các hành vi ứng xử chung như khả năng vẽ, kích hoạt, đáp ứng các thông
điệp nhấn,…Tùy theo từng chức năng đặc biệt riêng của từng loại thì nội dung ứng xử khác nhau, nhưng tất cả chúng
được xem như là cùng một kiểu.
Cũng như nhiều ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác, kiểu trong C# được định nghĩa là một lớp (class), và các
thể hiện riêng của từng lớp được gọi là đối tượng (object). Trong các chương kế tiếp sẽ trình bày các kiểu khác nhau
ngoài kiểu lớp như kiểu liệt kê, cấu trúc và kiểu ủy quyền (delegates).
Quay lại chương trình ChaoMung trên, chương trình này chỉ có một kiểu đơn giản là lớp ChaoMung. Để định nghĩa
một kiểu lớp trong C# chúng ta phải dùng từ khoá class, tiếp sau là tên lớp trong ví dụ trên tên lớp là ChaoMung.
Sau đó định nghĩa các thuộc tính và hành động cho lớp. Thuộc tính và hành động phải nằm trong dấu { }.


BÀI 2. NGÔN NGỮ C#
30
Ghi chú: Khai báo lớp trong C# không có dấu ; sau ngoặc } cuối cùng của lớp. Và khác với lớp trong C/C++
là chia thành 2 phần khai báo và phần định nghĩa. Trong C# , định nghĩa một lớp được gói gọn trong dấu { } sau
tên lớp và trong cùng một tập tin.

tải về 1.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   211
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương