Ngân hàng đỀ HỌc kì Itải về 150.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.10.2018
Kích150.5 Kb.
#35909

TRƯỜNG THCS NHUÂN PHÚ TÂN

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
NGÂN HÀNG CÂU HỎI GDCD LỚP 8

Học kì I -Năm Học 2017 – 2018
*NHẬN BIẾT:

PHẦN TRẮC NGHIỆM:

I Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng:Câu 1 Hành vi thể hiện tôn trọng lẽ phải là

A. thấy việc gì có lợi cho mình thì làm, không cần biết đúng sai.

B. không tham gia vào những việc chung của truờng, lớp.

C. lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí nhất.

D. luôn tán thành và làm theo những điều đúng.

Câu 2 Hành vi thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là

A. tìm hiểu phong tục tập quán của các nước trên thế giới.

B. chỉ dùng hàng ngoại, không thích dùng hàng của Việt Nam.

C. bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh.

D. không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.

Câu 3 Câu thành ngữ, tục ngữ nói về tính tự lập là

A. cây ngay không sợ chết đứng.

B. gió chiều nào che chiều ấy.

C. nước lã mà vã nên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan.

D. kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.

Câu 4 Ý đúng về nghĩa vụ của con đối với cha mẹ là

A. con đẻ phải có trách nhiệm lớn hơn con nuôi trong việc nuôi dưỡng cha mẹ.

B. con trong giá thú có trách nhiệm lớn hơn con ngoài giá thú trong việc nuôi dưỡng cha mẹ.

C. con trai có trách nhiệm lớn hơn con gái trong việc nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ.

D. các con đều có bổn phận như nhau trong việc chăm lo, nuôi dưỡng cha mẹ.

Câu 5: Hành vi thể hiện tính liêm khiết là

A. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán.

B. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có lợi cho mình.

C. Muốn được việc phải chịu tốn kém quà cáp.

D. Chỉ làm việc khi thấy có lợi.

Câu 6 Ý kiến đúng là

A. học sinh chỉ cần tuân thủ kỉ luật trong nhà trường là đủ.

B.đi học muộn là hành vi vi phạm pháp luật.

C.bản nội qui của nhà trường là văn bản pháp luật

D.Phóng nhanh, vượt ẩu gây ra tai nạn giao thông là hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 7: Hành vi không tôn trọng người khác là

A. nhận xét khuyết điểm của bạn cùng lớp.

B. chăm chú nhìn người đối diện với mình.

C. mãi làm việc, không biết bạn mình đi qua nên không chào.

D. Làm mất vệ sinh nơi công cộng.

Câu 8: Câu nói về việc giữ chữ tín là

A.quân tử nhất ngôn.

B.hứa hươu hứa vượn.

C.chim khôn thử tiếng, người ngoan thử lời.

D.chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.


CÂU 9.Tính liêm khiết có quan hệ trực tiếp đức tính:

A.Trung thực. B. Siêng năng. C. Lễ độ. D. Khoan dung.CÂU10.Ý kiến đúng là:

A.Đánh giá cao người khác tức là tự hạ thấp mình.

B.Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.

C.Muốn người khác tôn trọng mình thì phải tìm cách tự đề cao mình.

D.Không cần tôn trọng người đã mắc khuyết điểm.

CÂU 11Câu có nội dung nói về giữ chữ tín là:

A.Của bền tại người.

B.Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

C.Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

D.Có cứng mới đứng đầu gió

CÂU 12.Ý kiến đúng nhất là:

A.Pháp luật chỉ cần thiết đối với người có tính kỉ luật.

B.Nội qui của nhà trường, quy định của cơ quan cũng là pháp luật vì mọi người đều phải tuân theo.

C.Người không biết tôn trọng kỉ luật thì cũng dễ vi phạm pháp luật.

D.Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong cũng có thể coi là pháp luật vì Đội là một tổ chức chính trị cuả tuổi thiếu niên.

CÂU 13.Hành vi thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh là:

A.Lan chỉ chơi với các bạn nhà giàu như nhà của mình.

B.Yến luôn tôn trọng và đối xử bình đẳng với các bạn.

C.Bình hay cùng nhóm bạn của mình tụ tập, chê bai, nói xấu nhóm bạn khác.

D.Hoàng chỉ thích chơi với bạn nào học giỏi có thể giúp đỡ mình trong học tập.
CÂU 14.Hành vi thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là;

A.Tìm hiểu phong tục tập quán của các nước trên thế giới.

B.Chỉ dùng hàng ngoại, không thích dùng hàng của Việt Nam.

C.Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh.

D.Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.

CÂU 15.Việc làm nào thể hiện nếp sống có văn hóa ở cộng đồng dân cư là:

A.Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình. B.Vứt rác bừa bãi.

C.Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm. D. Tụ tập để đánh bạc, hút chích.

CÂU 16.Câu thành ngữ, tục ngữ nói về tính tự lập là:

A.Cây ngay không sợ chết đứng.

B.Gió chiều nào che chiều ấy.

C.Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan.

D.Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.

CÂU 17.Lao động tự giác và sáng tạo là:

A.Chỉ cần lao động với ý thức tự giác là đủ.

B.Lao động đơn giản thì không cần phải sáng tạo.

C.Làm công việc lao động nào cũng cần phải tự giác và sáng tạo.

D.Sáng tạo là bẩm sinh của con người không cần phải rèn luyện.

CÂU 18.Ý kiến đúng về nghĩa vụ của con đối với cha mẹ là:

A.Con đẻ phải có trách nhiệm lớn hơn con nuôi trong việc nuôi dưỡng cha mẹ.

B.Con trong giá thú có trách nhiệm lớn hơn con ngoài giá thú trong việc nuôi dưỡng cha mẹ.

C.Con trai có trách nhiệm lớn hơn con gái trong việc nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ.

D.Các con đều có bổn phận như nhau trong việc chăm lo, nuôi dưỡng cha mẹ.

CÂU 19. Câu ca dao, “ Nói chín thì nên làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê” thể hiện đức tính:

A. liêm khiết B. giữ chữ tín C. khiêm tốn D. giản dị

CÂU 20.Câu tục ngữ thể hiện lối sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là:

A. Rủ nhau làm phúc chớ giục nhau đi kiện.

B. Gắp lửa bỏ tay người.

C. Lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít.

D. Vạ bởi miệng ra, bệnh bởi miệng vào.

CÂU 21. Hành vi thể hiện lao động sáng tạo:

A. Trong học tập, An thường làm theo những điều thầy cô đã nói.

B. Trong giờ học các môn khác, Lân thường đem bài tập toán ra làm.

C. Suy nghĩ để tìm ra nhiều cách làm bài khác nhau trong học tập.

D. Đang là sinh viên, song anh Đang thường hay bỏ học để làm kinh tế thêm.

CÂU22. Theo em trong các ý kiến sau, ý kiến đúng về tôn trọng học hỏi văn hóa của các dân tộc là:

A. Cần tiếp thu tất cả những gì mới lạ của nước khác.

B. Lao động tự giác là làm việc bền bỉ, thường xuyên.

C. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.

D. Học ngoại ngữ để có điều kiện tìm hiểu tốt hơn văn hóa của nước

*TỰ LUẬN:

Caâu 23. Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Vì sao chúng ta phải tôn trọng lẽ phải?

Caâu 24. Nêu những qui định của pháp luật nước ta về quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ? Em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ này như thế nào?

Caâu 25.Thế nào là giữ chữ tín?

Caâu 26.Thế nào là liêm khiết?

Caâu 27.Thế nào là pháp luật? Thế nào là kỉ luật?

Caâu 28.Thế nào là tình bạn?

Caâu 29.Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Hãy nêu ví dụ về một số việc làm thể hiện xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

Caâu 30.Thế nào là tự lập? Hãy nêu một số biểu hiện của tính tự lập của em trong học tập? Nếu không có tính tự lập con người sẽ ra sao?

Caâu 31.Thế nào là lao động tự giác và lao động sáng tạo? Lao động tự giác và sáng tạo có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân và xã hội?

Caâu 32. Nêu những qui định của pháp luật nước ta về quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ? Em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ này như thế nào?

Caâu 33.Thế nào là tôn trọng người khác? Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác?

Caâu 34. Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Vì sao chúng ta phải tôn trọng lẽ phải?

Caâu 35. Nêu những qui định của pháp luật nước ta về quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ? Em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ này như thế nào?

*THÔNG HIỂU:

TRẮC NGHIỆM:

Câu 36.Hãy điền các từ (cụm từ) thích hợp vào khoảng trống cho phù hợp:

1.Lẽ phải là những điều được coi là …………………,phù hợp với ……….. và lợi ích chung .

2.Những qui định của một tập thể phải ………………….. những qui định của………………………… không được trái qui định của pháp luật.

Câu 37:Hãy điền các từ (cụm từ) thích hợp vào khoảng trống

1/ ………………là những điều được coi là đúng đắn……………

2/ ...…………….là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết………………và biết tin tưởng nhau.
Câu 38/.Chọn từ để điền vào các câu tục ngữ sao cho phù hợp nhất: (trăm đường, muối, đá, nước, cơm)

Cá không ăn ……………. cá ươn

Con cãi cha mẹ ………………… con hư.

Câu 39/.Chọn từ để điền vào các câu tục ngữ sao cho phù hợp nhất: (nghĩa mẹ, lì, thuận, hòa, thảo)

Anh thuận, em …………………. là nhà có phúc

Công cha, ………………….., ơn thầy.

Câu 40/.Chọn từ để điền vào các câu tục ngữ sao cho phù hợp nhất: (ăn, chơi, ngủ, học, vô, nhiều, có, không)

Gắng công mà …………………. có ngày thành danh

Con hơn cha là nhà ……………… phúc.

Câu 41/. Điền từ thích hợp vào chỗ ……………. để hoàn thành các câu ca dao, thành ngữ sau: ( hươu, giữ lấy lời, nai, vượn, con bướm)

Nói lời thì ……………………..Đừng như ……………………. đậu rồi lại bay
III/Nối vế A với vế B cho phù hợp?

Câu 44: Hãy nối cột (A) với cột (B) sao cho phù hợp với các chuẩn mực đạo đức

A

B

A+B

1.Tôn trọng người khác

A. Không tham ô, không nhận hối lộ.

1+

2.Liêm khiết

B. Đã hứa với ai việc gì thì làm đến nơi, đến chốn.

2+

3.Tôn trọng lẽ phải

C. Phục tùng ý kiến của số đông.

3+

4. Giữ chữ tín.

D. Giữ gìn trật tự nơi cộng cộng, không làm phiền người khác.

4+
E. Ủng hộ việc làm đúng, phê phán việc làm sai.

Câu 45/Hãy nối hành vi ở cột A với phẩm chất đạo đức đã học ở cột B sao cho đúng nhất? Hãy nối mỗi ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải (B) sao cho phù hợp nhất

A

B

Kết quả

1. Không nói chuyện riêng trong giờ học

A. Tôn trọng lẽ phải

A.

2. Chấp hành tốt nội qui nhà trường.

B. Tôn trọng người khác

B.

3. Quân tử nhất ngôn

C. Giữ chữ tín

C.

4. Tìm hiểu các phong tục tập quán của các nước trên thế giới

D. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

D.

5. Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài
Câu 46/.Hãy nối hành vi ở cột A với phẩm chất đạo đức đã học ở cột B sao cho đúng nhất?

A. Hành vi

B.Bổn phận đạo đức.

A.Thích tìm hiểu thành tựu về mọi mât của các nước trên thế giới.

1.Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.

B.Tôn trọng qui định chung ở mọi nơi.

2.Tích cực tham gia hoạt động chính trị, xã hội.

C.Góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm.

3.Tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.

D.Thường xuyên tham gia hoạt động tình

4.Tôn trọng kỉ luật.
nguyện do Đoàn tổ chức.
A+……; B+……; C+…….; D+……….

5. Giữ chữ tín.

Câu 47/.Hãy nối hành vi ở cột A với phẩm chất đã học ở cột B sao cho đúng nhất?

A. Hành vi

B. Chuẩn mực đạo đức

A.Tích cực học ngoại ngữ.

1.Tự lập

B.Tham gia dạy học ở lớp học tình thương.

2.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

C.Vượt khó khăn tự tạo dựng cuộc sống.

3.Tích cực tham gia hoạt động chính trị-xã hội.

D.Chủ động tìm tòi, cải tiến trong lao động.

4.Lao động tự giác và sáng tạo.

A+……; B+……; C+…….; D+……….

5.Tôn trọng kỉ luật.

B/ PHẦN TỰ LUẬN.

Câu 48. Theo em, học sinh rèn luyện như thế nào để trở thành người có tính liêm khiết?

Câu 49. Theo em, vì sao trong cuộc sống phải biết giữ chữ tín? Nếu không biết giữ chữ tín thì sẽ ra sao?

Câu 50. So sánh sự giống và khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật?ví dụ?

*VẬN DỤNG:

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Câu 51.Toàn và Hòa đang tranh luận với nhau.Toàn nói: “ Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có nền kinh tế khoa học tiên tiến mới có nhiều điều đáng cho ta học tập”

Trái lại Hòa bảo: “ Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”

Hỏi: Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao?

Câu 52.Nếu bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? Vì sao?

- Bỏ qua như không biết khuyết điểm đó và vẫn chơi thân như bình thường.

- Xa lánh không chơi với bạn.

- Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa.Câu 53.Đêm đã khuya ( 23 giờ ) Lâm vẫn bật nhạc to, bác Chung chạy sang bảo “Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ”

Hỏi: Theo em, Lâm có thể có cách ứng xử nào? Nếu là em, nếu là em, em sẽ chọn cách ứng xử nào? Vì sao?Câu 54.Bố mẹ Tuấn li hôn, Tuấn ở với bà nội. Bà vừa già, yếu nhà lại nghèo. Thương bà, Tuấn bỏ học đi kiếm tiền. Do bị bạn bè xấu rủ rê, Tuấn đã lao vào con đường trộm cắp, cướp giật và giờ đây Tuấn ở trong trại giam để chờ ngày xét xử của pháp luật.

Theo em:


a- Bố mẹ Tuấn đã vi phạm diều gì?

b- Phải giúp đỡ Tuấn như thế nào?Câu 55. Đã 23 giờ Hòa vẫn bật nhạc to. Bác Trung chạy sang bảo:

- Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ.1. Theo em, Hòa có thể có các cách ứng xử nào? (Nêu ít nhất 3 cách)

2. Nếu là Hòa, em sẽ chọn cách nào? Vì sao?

NGÂN HÀNG ĐỀ HỌC KÌ I

MÔN: GDCD 9 (NĂM HỌC: 2017-2018)

*NHẬN BIẾT:

TRẮC NGHIỆM:

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng câu trả lời mà em cho là đúng ?Câu 1 . Biểu hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là

A. không quan tâm, ít hiểu biết về truyền thống dân tộc.

B. tích cực tìm hiểu , giới thiệu với mọi người về các truyền thống dân tộc.

C. chê bai các loại hình nghệ thuật dân tộc.

D. mặc cảm, tự ti về những gì gọi là truyền thống dân tộc Việt Nam

Câu 2. Quan điểm đúng nói về năng động, sáng tạo là

A. học sinh còn nhỏ chưa thể sáng tạo được.

B. tính năng động sáng tạo chỉ có ở những người có khả năng đặc biệt.

C. chỉ trong nghiên cứu khoa học mới cần đến sự sáng tạo.

D. năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của tất cả mọi người .

Câu 3 .Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là

A. tạo ra được nhiều sản phẩm .

B. làm ra những sản phẩm đẹp trong một thời gian cần thiết.

C. tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng về nội dung , hình thức trong thời gian ngắn

D. tạo ra nhiều sản phẩm trong thời gian ngắn nhất.

Câu 4. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ

A. có đi, có lại giữa nước này với nước khác.

B. bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

C.vì quyền lợi giữa nước này với nước khác

D. thường xuyên giữa nước này với nước khác.:

Câu 5. Câu thành ngữ, tục ngữ nói về tự chủ

A. Ăn khoai nhôù keû cho daây maø troàng B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

C. Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận. D. Ăn chắc mặc bền.

Câu 6. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai

A. Những nước lớn. B. Những nước đã từng bị chiến tranh xâm lược.

C. Những nước có tiềm lực quân sự mạnh. D. Toàn nhân loại.

Câu 7. Biểu hiện của sự hơp tác cùng phát triển

A. Hợp tác với nhau để tìm cách chống lại một số người.

B. Cùng nhau nghiên cứu để tìm ra thuốc đặc trị chữa bệnh hiểm nghèo.

C. Hợp tác với người khác chỉ nhằm để đạt được mục đích của mình.

D. Liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép và chống lại kiểm lâm.

Câu 8.Việc làm không thể hiện sự chí công vô tư

A. Có thái độ vô tư, khách quan khi đánh giá người khác.

B. Coi trọng lợi ích chung hơn lợi ích cá nhân.

C.Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân.

D. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng cho mình.

Câu 9. Câu thành ngữ, tục ngữ nói về tự chủ

A. Ăn khoai nhôù keû cho daây maø troàng B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

C. Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận. D. Ăn chắc mặc bền.

Câu 10. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai

A. Những nước lớn. B. Những nước đã từng bị chiến tranh xâm lược.

C. Những nước có tiềm lực quân sự mạnh. D. Toàn nhân loại.

Câu 11. Biểu hiện của sự hơp tác cùng phát triển

A. Hợp tác với nhau để tìm cách chống lại một số người.

B. Cùng nhau nghiên cứu để tìm ra thuốc đặc trị chữa bệnh hiểm nghèo.

C. Hợp tác với người khác chỉ nhằm để đạt được mục đích của mình.

D. Liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép và chống lại kiểm lâm.

Câu 12.Việc làm không thể hiện sự chí công vô tư

A. Có thái độ vô tư, khách quan khi đánh giá người khác.

B. Coi trọng lợi ích chung hơn lợi ích cá nhân.

C.Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân.

D. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng cho mình

Câu 13.Hành vi thể hiện chí công vô tư là:

A.Trong các cuộc bình bầu, Hậu hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với mình.

B.Hiền chăm chỉ lo cho việc học của mình, còn các công việc của lớp thì không quan tâm.

C.Hôm nay đến lớp thấy đã muộn mà chưa có ai làm vệ sinh lớp học, An tự nguyện làm trực nhật để kịp giờ vào học.

D.Vinh hay bao che khuyết điểm cho Nhân vì Nhân hay cho Vinh nhìn bài khi kiểm tra.

Câu 14.Biểu hiện thiếu tự chủ là:

A.Biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân.

B.Có lập trường rõ ràng trước các sự việc.

C.Nóng nảy, vội vàng trong hành động.

D.Có thái độ hòa nhã, từ tốn trong giao tiếp.

Câu 15.Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của:

A.Những nước lớn.

B.Những nước đã từng bị chiến tranh xâm lược.

C.Những nước có tiềm lực quân sự mạnh.

D.Toàn nhân loại.

Câu 16.Hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật là:

A.Trong giờ học, Bình luôn chăm chú lắng nghe giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.

B.Huy hay nói tự do. Nói để lời khi thầy cô đang giảng bài.

C.Tuấn là lớp trưởng, Tuấn tự đề ra kế hoạch thu tền của các bạn trong lớp để gây quỹ lớp.

D.Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A không dám nêu ý kiến của mình.

Câu 17.Biểu hiện của sự hợp tác cùng phát triển :

A.Hợp tác với nhau để tìm cách chống lại một số người.

B.Hợp tác với người khác chỉ nhằm để đạt được mục đích của mình

C.Cùng nhau nghiên cứu để tìm ra thuốc đặc trị chữa bệnh hiểm nghèo.

D.Liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép và chống lại kiểm lâm.

Câu 18.Biểu hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là:

A.Không quan tâm, ít hiểu biết về truyền thống dân tộc.

B.Tích cực tìm hiểu và giới thiệu với nọi người về các truyền thống dân tộc.

C.Chê bai các loại hình nghệ thuật dân tộc.

D.Mặc cảm, tự ti về những gì gọi là truyền thống dân tộc Việt Nam.

Câu 19.Hành thể hiện sự năng động- sáng tạo:

A.Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.

B.Suy nghĩ để tìm cách làm nào mới, nhanh hơn, tốt hơn.

C.Tự làm theo ý mình, không cần tính toán kĩ.

D.Tìm cách hoàn thành mọi việc cho nhanh, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc.

Câu 20.Em tán thành với quan điểm:

A.Học sinh còn nhỏ chưa thể sáng tạo được.

B.Tính năng động sáng tạo chỉ có ở những người có khả năng đặc biệt.

C.Chỉ trong nghiên cứu khoa học mới cần đến sự sáng tạo.

D.Năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của tất cả mọi người lao động.

Câu 21.Khẳng định đúng nhất đúng nhất là:

A.Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra nhiều sản phẩm.

B.Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là làm ra những sản phẩm tốt trong một thời gian cần thiết.

D.Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung lẫn hình thức trong thời gian ngắn nhấtCâu 22. Theo em, những việc làm nào sau đây là thiếu kỉ luật?

A. Học sinh ăn mặc moden không đúng qui định của nhà trường khi đến trường.

B. Biết bạn mình có khuyết điểm nhưng ngại không góp ý.

C. Cử tri chất vấn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

D. Giáo viên chưa lắng nghe ý kiến của học sinh đã xử phạt.

Câu 23.Việc làm không phải là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là:

A.Tham gia các lễ hội truyền thống.

B.Tháng nào cũng đi xem bói để biết trước những gì xảy ra và tránh điều xấu.

C.Thờ cúng tổ tiên.

D.Đi thăm các đền chùa, các di tích lịch sử.

*TỰ LUẬN

Câu 24.Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết?

Câu 25.Thế nào là chí công vô tư? Biểu hiện chí công vô tư?

Câu 26.Em hiểu thế nào là người có tính tự chủ? Vì sao chúng ta cần phải biết tự chủ? Nếu không biết tự chủ thì con người sẽ ra sao

Câu 27.Em hãy nêu sự đối lập giữa hòa bình với chiến tranh?

Câu 28.Em hiểu thế nào là hợp tác và hợp tác cùng phát triển? Theo em, hợp tác phải dựa trên cơ sở nào?

Câu 29.Thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?Hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết?

Câu 30.Em hiểu thế nào là năng động, sáng tạo? Theo em, chúng ta cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?

*THÔNG HIỂU:TRẮC NGHIỆM:

. Câu 31 Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các nước Xã hội chủ nghĩa, các nước trong khu vực và trên thế giới theo nguyên tắc… toàn vẹn lãnh thổ của nhau… không dùng… … bình đẳng và cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng……… phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

1…………………………………………, 2…………………………………………

3…………………………………………,4………………………………………….Câu 32: Chọn từ thích hợp trong các từ dưới đây để điền vào chỗ trống trong đoạn văn nói về những biểu hiện của tính tự chủ: chán nãn, sợ hãi, nóng nãy, đánh giá, lịch sự, thái độ, kiểm tra, bình tỉnh.

Trước mọi sự việc, người có tính tự chủ thường tỏ ra (a) …………… khi gặp khó khăn, không (b) ……………….. hoặc sợ hãi.Câu 33: Điền vào chỗ trống từ ngữ sau cho phù hợp với ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc: căng thẳng, hợp tác, mâu thuẩn, chiến tranh, phát triển.

Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng ( a ) ………………. về mọi mặt, tạo sự hiểu biết lẫn nhau tránh gây

( b )………………… dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

Câu 34: Điền vào chỗ trống nội dung phù hợp nhất với cụm từ: tất cả, và giao tiếp, lòng yêu hòa bình, các dân tộc.

Ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của (a)………………….. các quốc gia, (b)…………………….III/ Hãy nối ý của cột A với một ý ở cột B.

Câu 35.

Hãy nối mỗi ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải (B) sao cho phù hợp nhất


A

B

A.Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác.

1.Chí công vô tư

B.Không vì tình cảm riêng tư hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch với mọi người.

2. Dân chủ

C.Tự quyết định công việc của mình trong mọi hoàn cảnh.

3.Kỉ luật

D.Cán bộ lãnh đạo và các tổ chức xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người được phát huy..

4.Yêu hòa bình

A+…..; B+…….;C+……; D+………

5.Tự chủ.


Câu 36:Hãy kết cột A với cột B sao cho đúng?

A

B

A.Dân chủ là cách đúng đắn để mọi người phát huy được

1.tạo điều kiện để mọi người được phát huy dân chủ.

B.Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ

2.phát triển của con người và xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

C.Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về ý thức, hành động, tạo cơ hội cho sự

3.sự đóng góp của mình vào công việc chung

D.Cán bộ lãnh đạo và các tổ chúc xã hội có trách nhiệm phải

4.thực hiện có hiệu quả
5.làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

A+……… ; B+……. ; C+ …. ; D+…….
Câu 37.Hãy kết nối hành vi ở cột A với mỗi truyền thống ở cột B sao cho đúng nhất?

A. Hành vi

B.Truyền thống.

A.Tích cực tham gia hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

1.Tôn sư trọng đạo.

B.Tìm hiểu về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

2.Hiếu thảo

C.Kính trọng, vâng lời thầy cô giáo.

3.Yêu nước

D.Kính trọng, vâng lời, giúp đỡ ông bà, cha mẹ.

4.Biết ơn

A+……… ; B+……. ; C+ …. ; D+…….

5.Lễ độ

Câu 38.Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B?

A

B

A.Nhờ có tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và

1.tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ.

B.Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những

2.hành động của mình là đúng hay sai để kịp thời rút kinh nghiệm và sữa chữa.

C.Chúng ta cần rèn luyện tính tự chủ bằng cách

3.biết cư xử có đạo đức, có văn hóa.

D.Sau mỗi việc làm cần xem xét lại thái độ, lời nói

4.tập suy nghĩ trước khi hành động

A+……… ; B+……. ; C+ …. ; D+…….

5.giúp ta thành công trong công việc

* PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 39: Vì sao chúng ta cần phải biết tự chủ? Theo em, trong những hoàn cảnh, tình huống như thế nào thì con người cần thể hiện tính tự chủ?

Câu 40:. Vì sao phải bảo vệ hoà bỉnh ? Nêu một số biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.
Câu 41: Nêu mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật ? Theo em, dân chủ và kỉ luật có đi đôi với nhau không ? Vì sao?

Câu 42: Vì sao phải bảo vệ hòa bình?

Câu 43.Nếu không biết tự chủ thì con người sẽ ra sao? Theo em, trong những hoàn cảnh, tình huống như thế nào thì con người cần thể hiện tính tự chủ?

Câu 44.Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất chất lượng hiệu quả?Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến hiệu quả thì sẽ ra sao? Em hãy nêu 1 ví dụ cụ thể

*VẬN DỤNG:

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:

Câu 45.Trong giờ kiểm tra Toán ở lớp, Hòa và Dũng thỏa thuận hợp tác với nhau để làm bài được nhanh; Hòa làm một số bài, Dũng làm một số bài, sau đó trao đổi cho nhau để chép vào bài làm của mình cho nhanh hơn.

H: - Theo em, hành vi của Hòa và Dũng có phải là hợp tác đúng đắn không? Vì sao?

- Hành vi đó có lợi (hoặc có hại) như thế nào?

Câu 46. Hoa rất thích xem phim nước ngoài hay sưu tầm các kiểu trang phục theo “mốt” của các diễn viên điện ảnh nước ngoài và chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là quê mùa, lạc hậu.

H: - Hãy nêu nhận xét của em về Hoa?

- Theo em, mỗi người nên ăn mặc như thế nào là phù hợp? Vì sao hãy nêu suy nghĩ của em xung quanh việc ăn mặc của giới trẻ ngày nay?

Câu 47. Có bạn cho rằng chỉ người lớn , nhất là các nhà lãnh đạo đất nước mới có thể tham gia bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, còn học sinh nhỏ thì chỉ lo việc học hành, không thể tham gia bảo vệ hòa bình được.

H: - Em có tán thành với ý kiến của bạn đó không? Vì sao?

- Theo em, học sinh có thể tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình chống chiến tranh như thế nào? Em và các bạn có thể làm gì để tham gia?

Câu 48.Cho tình huống:A là lớp trưởng và thường chơi thân với B. Trong giờ kiểm tra 1 số học sinh quay cop trong đó có B, các bạn bị giáo viên phát hiện, dự kiến cô giáo sẽ trừ điểm các bạn. Nhân danh lớp trưởng A xin phép giáo viên không trừ điểm B.

A/. Em có ý kiến gì về việc làm của A? Vì sao?

B/. Em hãy dự kiến giáo viên sẽ xử lý như thế nào?

Câu 49: Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây:

A. Bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài.B.Trường em tổ chức giao lưu với người nước ngoài

tải về 150.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương