Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử LỚP 8


*Điền từ thích hợp vào chổ chấmtải về 363.5 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích363.5 Kb.
#3819
1   2   3   4

*Điền từ thích hợp vào chổ chấm:

Câu 3 : Từ gợi ý : tư sản , công nhân , nông dân, chủ nghĩa tư bản, xã hội chủ nghĩa ,LNin.

1903………… thành lập đảng …………… xã hội dân chủ Nga, thông qua cương lĩnh CM: lật đổ chính quyền …………… , xây dựng ……………


Câu 4 : Từ gợi ý : khoa học kỉ thuật, công nghiệp, Pháp, thủ công , máy móc , tay chân, trí óc.

- Cách mạng …………. bắt đầu ở Anh, sau đó …………. Đức, Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất, chuyển từ lao động ……….. sang lao động…………. , đưa nền kinh tế tư bản các nước phát triển nhanh chóng* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 5: Pháp tuyên chiến với Phồ nhằm mục đích:

A. mở rộng lãnh thổ của Pháp

B. làm chậm quá trình thống nhất nước Đức

C. giảm nhẹ mâu thuẩn trong nước, ngăn quá trình thống nhất nước Đức

D. đánh bại lực lượng hùng mạnh hiếu chiến của Phổ

Câu 6: Ngày 26-3-1789 ở Pháp xảy ra sự kiện:

A. Quốc dân đánh chiếm các trụ sở của chính phủ lâm thời

B. công xã ban bố sắc lệnh phục vụ quyền lợi cho nhân dân

C. tổ chức bầu cử hội đồng công xã

D. hội đồng công xã ra mắt trước nhân dân

Câu 7: Chủ nghĩa đế quốc Đức được mệnh danh là:

A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng

Câu 8: Lực lượng tham gia trong cuộc cách mạng 1905-1907 là:

1. công nhân, nông dân

2. công nhân, tiểu tư sản

3. binh lính

4. nông dân.

TL: A: 1,4 B: 2,3 C: 1,3 D: 2,4Câu 9: Công nghiệp Đức phát triển nhanh do:

1. lợi nhuận sau chiến tranh Pháp - Phổ

2. áp dụng thành tựu khoa học kỉ thuật

3. trữ lượng than đá dồi dào

4. lợi nhuận từ thuộc địa

TL: A: 1,2,3 B: 1,3,4 C: 2,3,4 D: 1,2,4TỰ LUẬN:

Câu 1: Cho biết tính chất của cuộc khởi nghỉa 18-3-1871 và ý nghĩa của công xã Pari ?

Câu 2: Cho biết ý nghĩa lịch sử cách mạng Nga 1905-1907 ?

Câu 3: Cho biết nguyên nhân thất bại cách mạng Nga năm 1905-1907 ?

Câu 4: Tại sao kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX phát triển chậm lại ?

Câu 5: Tại sao nói Đức như “ con hổ đói đến bàn tiệc muộn”
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 1 – B 2 – D 3 – E 4 – A

Câu 2: 1 - E 2 – C 3 – B 4 – A

Câu 3: LNin, công nhân , tư sản , xã hội chủ nghĩa

Câu 4: công ngiệp, Pháp, thủ công , máy móc

Câu 5: C


Câu 6: C

Câu 7: C


Câu 8: C

Câu 9: A


TỰ LUẬN

Câu 1:

- Tính chất : là cuộc cách mạng vô sản- Ý nghĩa: Tuy chỉ tồn tại 72 ngày nhưng CXPRi có ý nghĩa LS to lớn, Công xà là hình ảnh thu nhỏ của 1 ch/độ xh mới, d0em lại 1 tương lai tốt đẹp cho nhd l/đ
Câu 2:

-Ý nghĩa

+ CM Nga 1905-1907 tuy thất bại nhưng làm lung lai chính phủ Nga hoàng và bọn Ts

+ Là bước chuẩn bị cần thiết cho CM XHCN diễn ra 10 năm sau đó. Đồng thời cổ vũ mạnh mẽ cho p/tr gpdt ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên t/gCâu3:

- Thiếu kinh nghiệm chiến đấu

- thiếu vũ khí

- khối liên minh công nông chưa vững chắc

- Thế lực Nga hoàng còn mạnh, được sợ giúp đở các nước Tây Âu

Câu 4:

- Pháp thiệt hại sau chiến tranh Pháp - Phổ

- Thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thị trường trong nước thu hẹp.

Câu 5:

Đức là đế quốc trẻ khi C/ngh p/tr mạnh đòi hỏi cần nhiều vốn, ng/liệu, thị trưởng nhưng bị các đế quốc già chiếm hết, Vì vậy Đức hung hãn đòi dùng vũ lực chia lại thị trường


III. VẬN DỤNG

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Để chiến thắng chế độ phong kiến giai cấp tư sản cần phải :

A. xoá bỏ hoàn toà sự thống trị của giai cấp phong kiến

B. tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp

C. tiến hành cách mạng cải tiến kỉ thuật trong sản xuất

D. tăng năng xuất lao động .

Câu 2 :Những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong thế kỉ XVIII – XIX đã tấn công mạnh mẽ vào:

A. giai cấp tư sản

B. những giáo lí thần học

C. giáo hội

D. nhà thờ
Câu 3: Trong cương lĩnh cách mạng xã hội dân chủ Nga, nội dung đề cập đến quyền lợi của nông dân là :

A. làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. thi hành cải cách dân chủ

C. lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sản

D. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

Câu 4. Mục tiêu của đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là :

1. lật đổ chính quyền Nga hoàng

2. lật đổ tư sản Nga , chính quyền tư sản,

3. giành chính quyền về tay Xô Viết

4. thành lập chuyên chính vô sản

TL: A: 1,2 B: 2,3 C: 3,4 D: 2,3Câu 5 : Đỉnh cao của cách mạng Nga 1905-1907 là sự kiện:

A. ngày chủ nhật 9-1-1905

B. khởi nghĩa Macxcova 12-1905

C. khởi nghĩa Potemkin 6-1905

D. khởi nghĩa Macxcova 12-1907

TỰ LUẬN

Câu 1 : Vì sao công xã Pari thất bại ?

Câu 2 : Vì sao kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng trong 30 năm cuối thế kỉ XIX ?

Câu 3 : Những điểm nào chứng tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới ?

Câu 4 : Sự phát triển khoa học kỉ thuật nữa đầu thế kỉ XIX đã mang lại kết quả tích cực và hạn chế gì cho nhân loại ?

Câu 5: Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước ?

Câu 6: So sánh nền kinh tế của Anh và Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? Vì sao?
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: C


Câu 2: B

Câu 3 : C

Câu 4: D

Câu 5: B
TỰ LUẬN

Cấu 1:

- Chưa có đảng CM chân chính lãnh đạo- Chưa liên minh công nông

- Chưa trấn áp kẽ thù ngay từ đầu

- Chưa xây dựng được nhà nước của dân, do dân, vì dân

Câu 2:


- Tài nguyên thiên nhiên phong phú

- Thị trường trong nước không ngừng mở rộng

- Ứng dụng thành tựu khoa học kỉ thuật và hợp lí hoá sản xuất

- Hoàn cảnh hoà bình lâu dài

Câu 3:

- Đấu tranh vì quyền lợi GCCN, mang tính giai câp, tính chiến đấu quyết liệt- Đánh đổ CNTB , xây dựng chuyên chính vô sản

- Dựa vào quân chúng nhân dân đấu tranh cách mạng

Câu 4 :

- Tích cực: Đấu tranh xoá bỏ ý thức hệ phong kiến , giải thích rỏ quy luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ cho xã hội

- Hạn chế: + Có nhiều tác động xấu đến môi trường

+ Phục vụ cho chiến tranh

Câu 5:

- Sự tiến bộ về kỉ thuật: lò luyện kim, ứng dụng động cơ hơi nước trong sản xuất, sự chuyển biến mạnh từ công trường thủ công sang sản xuất công nghiệp cơ khí mà trong đó sắt, máy móc, động cơ hơi nướcđược sản xuất và sử dụng phổ biến.


Câu 6:

*Anh

a. Kinh tế:

-Trước 1870 đứng đầu t/g về sx CN, nhưng sau 1870 Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ 3 trên t/g

-Tuy mất vai trò bá chủ t/g về CN , nhưng Anh vẫn đứng đầu t/g về xuất khẩu TB, TM và thuộc địa, Nhiều công ty độc quyền về CN và tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền k/t nước Anh*Pháp

a. kinh tế

- Trước 1870 CN P đứng hàng thứ 2 trên t/g, nhưng sau 1870 đứng hàng thứ 4

- P p.tr mạnh một số ngàng CN như dầu khí, hoá chất, chế tạo ô tô…. Nhiều công ty độc quyền ra đời chi phối nền k/t P, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. P cho các nước chậm tiến vay với lãi xuất rất cao nên goi P là CNĐQ cho vay lãi

*Vì:

- Anh: không chú trong đầu tư máy móc, kỉ thuật trong nước mà chú trọng đầu tư thuộc địa- Pháp: thất bại trong chiến tranh Pháp - Phổ, đất nước thiệt hại trong chiến tranh

Trường THCS Nhuận Phú Tân

Tổ Sử – Địa - GDCD

Chủ đề 3: Châu Á Thế kỉ XVIII- Đầu Thế Kỉ XX Và Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

I. BIẾT

TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 1: Cuộc chiến tranh giành Ấn Độ giữa hai nước:

A. Anh- Pháp B. Pháp- Mĩ

C . Mĩ- Anh D. Nga - Anh

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xipay tồn tại trong thời gian

A. Hai năm B. Ba năm

C. Bốn năm D. Năm năm

Câu 3: Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là

A. Khang Hữu Vi B. Lương Khải Siêu

C. Vua Quang Tự D. Tôn Trung Sơn

Câu 4 : Nước chiếm vùng Vân Nam của Trung Quốc là:

A . Đức B . Pháp

C . Anh D . Nga

Câu 5: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc của thực dân Anh là :

A . khuất phục triều đình Mãn thanh

B . cấu kết với các đế quốc khác xâ xé Trung Quốc

C . tiến hành chiến tranh thuốc phiện

D . mua chuộc triều đình Mãn thanh

Câu 6 : Những nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là :

A . Việt Nam, Lào, Campuchia

B . Việt Nam, Lào, Inđônêxia

C . Việt Nam, Miến Điện, Mã lai

D . Thái lan, Lào, campuchia

Câu 7 : Về giáo dục Nhật Bản chú trọng giảng dạy nội dung:

A . khoa học kỉ thuật

B . pháp luật

C . công nghiệp hoá, hiện đại hoá

D . giáo lí của các tôn giáo

Câu 8: Cuối thế kỉ XIX nước trở thành vùng tranh chấp giữa Anh và Pháp là :

A. Miến Điện B. Mã lai

C. Thái lan D. Inđônêxia

Câu 9: Nhật chuyển sang đế quốc chủ nghĩa vào khoảng

A. giữa TK XVIII B. cuối TK XVIII

C. giữa TK XIX D. cuối TK XIX

Câu 10: Khối Liên minh gồm những nước:

A .Đức, áo-hung, Italia

B . Anh, Pháp,Nga

C . Đức, Nhật, Mĩ

D . Đức, italia, Nhật

Câu 11 :Khối Hiệp ước gồm những nước:

A . Đức, italia, Nhật

B . Anh, Pháp, Mĩ

C . Anh, Pháp, Nga

D . Đức, Nhật, Mĩ

Câu 12: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX hình thành hai khối quân sự đối lập nhau đó là:

A. NATO và SEV

B. SEATO và ASEAN

C. G7 và EU

D. Liên minh và Hiệp ước

TỰ LUẬN

Câu 1 : Trình bày cuộc khởi nghĩa Xi-pay ?

Câu 2: Trình bày phong trào đấu tranh chống thực dân Anh cuối thế kỉ XIX đầu TK XX của nhân dân Ấn Độ ?

Câu 3: Trình bày nguyên nhân, diễn biến cách mạng Tân Hợi 1911 ?

Câu 4: Trình bày một vài nét cơ bản cua phong trào giải phóng dân tộc của các nước ĐNA ?

Câu 5: Nêu nội dung chính của cái cách Minh Trị và quá trình chuyển sang đế quốc chủ nghĩa ?

Câu 6: Trình bày diễn biến chiến tranh thế giới thứ nhất ?
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: D Câu 4: B Câu 5: C

Câu 6: A Câu 7: C Câu 8: C Câu 9: D Câu 10: A

Câu 11: C Câu 12: DTỰ LUẬN

Câu 1:

- Nguyên nhân sâu xa : do chính sách thống trị hà khắc của TD Anh nhất là chình sách “chia để trị”, tìm mọi cách khoét sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội-> mâu thuẩn sâu sắc giữa nhdân AĐộ với TD Anh

- Duyên cớ : binh lính Xi-pay bất mãn trước bọn chỉ huy Anh , bắt giam những người lính tư tưởng chống đối.

- Diễn biến : 10/5/1857 hàng vạn binh lính Xi-pay khởi nghĩa vũ trang , được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân-> lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền Trung AĐộ . Nghĩa quân lập được chính quyền , giải phóng một số thành phố lớn . Cuộc khởi nghĩa duy trì được hai năm bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu.Câu 2:

- Từ giữa thế kỉ XIX ptr đtr của công nhân, nông dân đã thức tỉnh ý thức dân tộc của gcts và tầng lớp trí thức AĐộ

- Cuối 1885 thành lập Đảng quốc đại- chính đảng đầu tiên của gcts AĐộ " đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào gpdt , gcts AĐộ bước lên vũ đài chính trị .

- Hoạt động Đảng Quốc đại phân hóa thành hai phái :

+Phái ôn hòa :chủ trương thoả hiệp , yêu cầu chính phủ Anh tiến hành cải cách

+ Phái cấp tiến : do Ti-lắc cầm đầu kiên quyết chống TD Anh

- 7/1905 TD Anh thi hành chính sách chia đôi xứ Ben-gan : MĐông của người theo đạo Hồi , MTây của người theo đạo Ấn [ Nhân dân ÂĐộ càng căm phẩn ->Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra

- 6/1908 TD Anh bắt giam Ti-lắc và kết án ông 6 năm tù -> bùng lên ngọn lửa đấu tranh mới.

- 7/1908 công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công chính trị , lập các đơn vị chiến đấu , xây dựng chiến lũy chống quân Anh . TD Anh đàn áp dã man . Các phong trào tuy thất bại nhưng đặt cơ sở cho thắng lợi sau này.Câu 3:

- Nguyên nhân : 9/5/1911 chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc , bán rẻ quyền lợi dân tộc .

- Diễn biến :

+ 10/10/1911 : CM Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương , rồi lan các tỉnh miền Nam , miền Trung của TQuốc

+ 29/12/1911 :chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập trung hoa dân quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm tổng thống

+ 2/1912 Tôn Trung Sơn mắc sai lầm nhường chức tổng thống cho Viên Thế Khải .

- Kết quả : CM chấm d.

Câu 4:

1/ Inđônêxia :

- Cuối TKXIX nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản tiến bộ ra đời . 1905 các tổ chức công đoàn thành lập và bắt đầu truyền bá chủ nghĩa Mác chuẩn bị cho sự ra đời ĐCS ( 1920 )2/ Phi-lip-pin

- 1896-1898 gcts lãnh đạo chống TD TBN thắng lợi " thành lập nước cộng hoà Philip

- Sau đó bị ĐQ Mĩ thôn tính

3/ Cam-pu-chia

- 1863-1866 khởi nghĩa A-cha-xoa ở Ta-keo

- 1866-1867 khởi nghĩa nhà sư Pu-côm-bô có liên kết với nhdân VN gây cho Pháp nhiều khó khăn.

4/ Lào :

-1901 Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhdân Xa-van-na-khét đtr vũ trang

- 1901 khởi nghĩa cao nguyên Pô-lô-ven lan sang cả VN gây khó khăn cho Pháp trong quá trình cai trị " 1907 mới bị dập tắt

5/ Việt Nam :

- Ptrào Cần Vương bùng nổ và quy tụ thành nhiều cuộc khởi nghĩa lớn ( 1885-1896 )

- Ptr ndân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài 30 năm (1884-1913)

[ gây cho Pháp nhiều khó khănCâu 5:

-Nội dung cải cách Minh Trị :

+ Chính trị :xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản , ban hành hiến pháp 1889 , thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

+ Kinh tế : thống nhất thị trường , tiền tệ , ptriển k/tế TBCN ở nông thôn , xây dựng cơ sở hạ tầng , đường sắt , cầu cống ....

- Quân sự : tổ chức huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây , thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự , ptriển k/tế quốc phòng

- Giáo dục : giáo dục bắt buộc , chú trọng nội dung khkt , cử HS du học phương tây

- Cuối TKXIX đầu TKXX NB trở thành một nước TB công nghiệp

*Qúa trình chuyển sang đế quốc chủ nghĩa:

- K/tế p/triển nhanh chóng " ra đời các công ty độc quyền như Mít-xưi , Mít-su-bi-xi chi phối k/tế , chính trị NB

- Chính trị : thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến : c/tranh Đài Loan , c/tranh Trung - Nhật , c/tranh Nga- Nhật chiếm Liêu Đông, Lữ Thuận, Sơn Đông, bán đảo Triều Tiên.......Nhật là đế quốc pk quân phiệt


Câu 6:

1/ Giai đoạn 1 ( 1914-1916 )

- Sau sự kiện thái tử Aó –Hung bị một người Xéc-bi ám sát(28.6.1914) . Từ 1 " 3/8 Đức tuyên chiến với Nga và Pháp ; 4/8 Anh tuyên chiến với Đức

[ c/tr thế giới thứ nhất bùng nổ

- Đức tập trung lực lượng phía tây tấn công Pháp . Nga tấn công Đức ở phía đông cúu nguy cho Pháp .

Từ 1916 c/tr chuyển sang thế cầm cự ở hai phe

- Chiến tranh bùng nổ lôi kéo nhiều nước tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại , đã giết hại và làm bị thương hàng triệu người2/ Giai đoạn thứ 2 ( 1916-1918 )

- 2/1917 CM T2 diễn ra ở Nga , buộc Mĩ sớm nhảy vào tham chiến đứng về phe hiệp ước (4/1917), vì thế phe liên minh liên tiếp bị thất bại.

- Cuối 1917 phe hiệp ước liên tục tấn công , đồng minh Đức lần lược đầu hàng .

- 11/11/1918 Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện [ c/tr thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe liên minh.II. HIỂU

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nối đúng vị trí

Thời gian

Nội dung sự kiện

1/ 1885

2/ 7/1905

3/ 6/1908

4/ 7/1908a – công nhân Bom-bay bãi công

b – Ti-lắc bị bắt

c – chia đôi xứ Ben-gan

d – thành lập đảng Quốc đại

e- khỏi nghĩa Xi-pay


Câu 2: Nối đúng vị trí


Thời gian

Nội dung sự kiện

Bài làm

1/ 1840-1842

2/ 1851-1864

3/ 1898

4/ 1911


a – phong trào nông dân Thái Bình thiên quốc

b – cuộc vận động duy tân

c – phong trào nông dân Nghĩa Hoà Đoàn

d - Chiến tranh thuốc phiện

e – cách mạng Tân Hợi


1 –

2 –


3 –

4 -


*Điền từ thích hợp vào chổ chấm:

Câu 3 : Từ gợi ý :Sơn Đông, châu thổ sông dương tử, Vân Nam, Đông Bắc, Bắc Kinh

- Cuối TK XIX Đức chiếm vùng ………….; Anh chiếm vùng………….. ; Pháp chiếm vùng …………….. ; Nga , Nhật chiếm vùng Đông Bắc ...............


Câu 4 : Từ gợi ý : quý tộc tư sản ,tư sản, quân chủ lập hiến, cộng hoà, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, thị trường

Nội dung cải cách Minh Trị :

+ Chính trị : xác lập quyền thống trị của tầng lớp ……….. , ban hành hiến pháp 1889 , thiết lập chế độ…………

+ Kinh tế : thống nhất ………. , tiền tệ , phát triển kinh tế ………. ở nông thôn , xây dựng cơ sở hạ tầng , đường sắt , cầu cống ....


Câu 5 : Từ gợi ý : Nga, Mĩ, Pháp , hiệp ước, liên minh

Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, ở giai đoạn hai, tháng 2/1917 Cách mạng tháng 2 diễn ra ở ………. , buộc……… sớm nhảy vào tham chiến đứng về phe………….. (4/1917), vì thế phe …………. liên tiếp bị thất bại.* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 6: Thực dân Anh thi hành chính sách thâm độc đối với Ấn Độ là:

A. chính sách ngu dân B. chính sách chia để trị

C. trực tiếp cai trị D. dùng người Ấn trị người Ấn

Câu 7: Thiên hoàng Minh Trị phải tiến hành cải cách

1 . để duy trì chế độ phong kiến tập quyền

2 . để bảo vệ quyền lợi của giai cấp phong kiến

3 . để phát triển đất nước

4 . chống lại sự xâm nhập của các nước tư bản phương tây

LT: A: 1,2 B: 2,3 C: 3, 4 D: 1,4

Câu 8: Cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản vì:

A. do giai cấp tư sản lãnh đạo

B. lật đổ chế độ phong kiến

C. chính quyền từ tay phong kiến chuyển sang tay quý tộc tư sản hoá

D. xoá bỏ chế độ nông nô

Câu 9: Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa khi:

A. đẩy mạnh công nghiệp hoá

B. tập trung tư bản cao

C. xuất hiện nhiều công ti độc quyền và giữ vai trò lớn

D. tiến hành xâm lược, bành trướng

Câu 10: Mâu thuẩn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở vấn đề :

A. tranh chấp quyền lực

B. cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hoá

C. thị trường và thuộc địa

D. áp dụng thành tựu khoa học kỉ thuật

TỰ LUẬN:

Câu 1: Tại sao các nước đế quốc tranh giành xâm lược Ấn Độ, Trung Quốc ? ?

Câu 2: Cho biết chính sách thống trị của thực dân Anh đối với Ấn Độ và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xi-pay ?

Câu 3: Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi ?

Câu 4: Em hãy cho biết nguyên nhân thất bại của các cuộc kháng chiến chông xâm lược của nhân dân các nước ĐNA ?

Câu 5: Những dấu hiệu nào chứng tỏ Nhật Bản chuyển sang đế quốc chủ nghĩa ? ?

Câu 6: Em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất ?
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 1 – D 2 – C 3 – B 4 – A

Câu 2: 1 - D 2 – A 3 – B 4 – E

Câu 3: Sơn Đông; châu thổ sông dương tử; Vân Nam; Đông Bắc

Câu 4: quý tộc tư sản ; quân chủ lập hiến; thị trường ; tư bản chủ nghĩa

Câu 5 : Nga, Mĩ; hiệp ước, liên minh

Câu 6: B

Câu 7: C


Câu 8: C

Câu 9: C


Câu 10: C

TỰ LUẬN

Câu 1:

- Là một quốc gia rộng lớn , đông dân, có nền văn minh, văn hoá lâu đời, giàu tài nguyên khoán sản , chế độ pk suy yếu mục nátCâu 2:

- Chính sách thống trị :

+ Anh trực tiếp cai trị

+ Ngoài ra còn dùng thêm chính sách chia để trị , khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc , tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

- Ý nghĩa : là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đtr bất khuất của nhdân AĐộ chống TD Anh, gpdt, thúc đẩy ptr đtr chống TD Anh giành độc lập.
Câu 3:

- Ý nghĩa :

+ Là cuộc CM DCTS

+ Lật đổ cđpk Mãn Thanh

+ Thành lập Trung hoa dân quốc

+ Tạo điều kiện kt tbcn phát triển

+ Ảnh hưởng đến ptr gpdt ở Châu Á trong đó có VN

Câu 4:

- Kẽ thù xâm lược còn rất mạnh

- Chính quyền phong kiến nhiều nước thoả hiệp, đầu hàng, làm tay say cho giặc

- Phần lớn cuộc đấu tranh mang tính tự phát, thiếu tổ chức, thiếu đường lối, chưa liên kết chặc chẽCâu 5:

- K/tế p/triển nhanh chóng " ra đời các công ty độc quyền như Mít-xưi , Mít-su-bi-xi chi phối k/tế , chính trị NB

- Chính trị : thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến : c/tranh Đài Loan , c/tranh Trung - Nhật , c/tranh Nga- Nhật chiếm Liêu Đông, Lữ Thuận, Sơn Đông, bán đảo Triều Tiên.......Nhật là đế quốc pk quân phiệt

Câu 6:

*Nguyên nhân: Cuối TKXIX đầu TKXX do sự p/triển không đồng đều giữa các nước TB về k/tế -chính trị làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc . Mâu thuẩn về thuộc địa
tải về 363.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương