Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử LỚP 8tải về 363.5 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích363.5 Kb.
#3819
  1   2   3   4

TRƯỜNG THCS NHUÂN PHÚ TÂN

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

Học kì I -Năm Học 2017 – 2018
Chủ đề 1: Thời Kì Xác Lập CNTB ( Từ thế kỉ XVI đến nữa sau thế kỉ XX)

I. BIẾT

TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 1 : Kết quả nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là

A . lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ .

B . vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến, đời sống nông dân không được cải thiện.

C . nền cộng hoà dân chủ được thiết lập ở Anh.

D . thế lực giai cấp TS được củng cố, quyền lợi của nhân dân lao động được đàm bảo.Câu 2: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi cách mạng tư sản Pháp

A . hội nghị ba đẳng cấp tại cung điện Vécxây

B . phái lập hiến bị lật đổ

C . cuộc tấn công pháo đài nhà tù Baxti

D . thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng GiacôbanhCâu 3 :Lực lượng chủ yếu đưa CMTS Pháp đạt đến đỉnh cao là

A . tư sản Pháp

B . chính quyền dân chủ CM Giacôbanh

C . quần chúng nhân dân Pháp

D . lực lượng quân đội cách mạngCâu 4 : Từ nữa sau thế kĩ XVIII ở Anh đã diễn ra:

A. cách mạng tư sản

B. cách mạng công nghiệp

C. cách mạng khoa học kỉ thuật

D. cách mạng vô sản

Câu 5 : Xã hội Pháp trước cách mạng có những đẳng cấp:

A. tăng lữ, quý tộc, nông dân

B. tăng lữ, quý tộc, tư sản

C. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba

D. nông dân, tư sản, các tầng lớp khác

Câu 6: Ở Anh máy móc được sử dụng đầu tiên là trong ngành

A. khai mỏ

B. luyện kim

C. dệt


D. đóng tàu

Câu 7: Người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là:

A. Giêm-ha-ri-vơ

B. Ét-mơn-các-rai

C. Ác-rai-tơ

D. Giêm –Oát

Câu 8: Nền sản xuất TBCN, với sự hình thành hai giai cấp mới đó là:

A. tư sản và tiểu tư sản

B. tư sản và công nhân

C. tư sản và vô sản

D. tư sản và nông dân

TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy nêu khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Pháp trước cách mạng?

Câu 2: Trình bày sự phát triển CNTB ở Anh và những hệ quả của nó?

Câu 3: Trình bày cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào?

Câu 4: Trình bày phong trào công nhân nữa đầu thế kỉ XIX ?
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: C

Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: C

Câu 11: CTỰ LUẬN

Câu 1:

- Nước Pháp theo chế độ quân củ chuyên chế do vua Lui 16 đứng đầu

- Xã hội có 3 đẳng cấp : tăng lữ, quý tộc ( có quyền , k đóng thuế) và đẳng cấp thứ ba k có quyền , đóng thuế), mâu thuẩn với nhau gay gắt

- Vì vậy dưới sự lãnh đạo của GCTS, nông dân P hăn hái tham gia CM lật đổ CĐPKCâu 2:

- Đến TK XVII k/t TBCN Anh p/tr mạnh với nhiều công trường thủ công như : luyện kim, làm đồ sứ, dệt len dạ….Luân Đôn trở thành trung tân công nghiệp, thương mại và tài chính lớn nhất nước Anh

- Ở nông thôn quý tộc p/k chuyển k/doanh theo con đường TB bằng cách “ rào đất cướp ruộng”. Họ trở thành tầng lớp q/tộc mới, n/dân trở nên nghèo khổ

- CD9PK tiếp tục kìm hãm GCTS và Q/tộc mới, ngăn cản họ p/tr theo con đường TBCN. Vì vật GCTS vả QTM liên minh lật đổ CĐPK c/chế xác lập q/hệ sản xuất TBCNCâu 3:

- Từ những nắm 60 TK XVIII Anh là nước đầu tiên trên t/g tiến hành CMCN với những phát minh máy móc trong ngành dệt

+ 1764 Giêm-ha-ri-vơ sáng chế máy kéo sợi Gien-ni nâng năng suất cao gấp 8 lần

+ 1769 Ác-rai-tơ phát minh máy kéo sợi chạy bằng sức nước

+ 1785 Ác-rai-tơ chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước, nâng năng suất cao gấp 40 lần so với dệt bằng tay

- 1784 Giêm-oát phát minh máy hơi nước, khắc phục được tất cả những nhươc điểm của các máy móc trước đây. Thúc đẩy các ngành k/t khác ra đời như luyện kim, khai mỏ, gtvt

- Nhờ CMCN Anh sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ bằng thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, là nước đầu tiên tiến hành CNH. Từ một nước NN Anh trở thành nước CN p/tr nhất t/g , là công xương của t/g
Câu 4:

- ùng với p/tr CN GCCN sớm ra đời. Ngay từ buổi đầu, hợ đã bị GCTS bóc lột nặng nề, thời gian làm việc 14-16h mỗi ngày trong điều khiện thiếu an toàn, tiền lương không đủ sống. Cả phụ nữ và trẻ em cũng bị bóc lột, nên CN nổi dậy đ/tr

-Hình thức đầu tiên là dập phá máy móc, đốt công xưởng

-Đến đầu thế kỉ 19 CN chuyển sang đ/tr với hình thức bãi công, đồi tăng lương giảm giờ làm, thành lập các công đoàn để bảo vệ mình2.Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

-Pháp 1831 CN dệt li ong đ/tr đòi tăng lương giảm giờ làm, khẩu hiệu sống trong lao động chết trong chiến đấu->Thất bại

_Đức 1844 CN dệt vùng sơ-lê-din đấu tranh chống sự hà khắc của chủ xưởng->Thất bại

-Anh 1836-1847 phong trào hiến chương có qui mô, có tổ chức mà mang tính chất chính trị rõ nét->Thất bại

II. HIỂU

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nối đúng vị trí


Thời gian

Nội dung sự kiện

1/ 1764

2/ 1769


3/ 1784

4/ 1785


a – máy hơi nước

b – máy kéo sợi Gienni

c – máy kéo sợi chạy bằng sức nước

d – máy dệt

e - máy dệt chạy bằng sức nước


Câu 2: Nối đúng vị trí


Thời gian

Nội dung sự kiện

Bài làm

1/ 14/7/1789

2/ 21/9/1792

3/ 2/6/1793

4/ 1760- 1840a – chuyên chính dân chủ CM Gia-cô-banh

b – chế độ quân chủ lập hiến

c – nền cộng hoà

d – cách mạng công nghiệp ở Pháp

e - cách mạng công nghiệp ở Anh


1 –

2 –


3 –

4 -


*Điền từ thích hợp vào chổ chấm:

Câu 3 : Từ gợi ý : cách mạng tư sản , Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội ,Hà Lan, Anh.

Cách mạng ……….. là cuộc ……………… đầu tiên trên thế giới. Lật đổ ách thống trị của thực dân ……………... Mở đường cho …………….. phát triển.Câu 4 : Từ gợi ý : tư sản, công ngiệp, tư bản, xã hội, vô sản.

- Cách mạng ………….. đã làm thay đổi bộ mặt các nước ……………, nâng cao năng suất lao động, hình thành trung tâm kinh tế thành phố lớn.......

- Xã hội hình thành hai gia cấp ……….. và …………… mâu thuẫn với nhau ->các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội tư bản

Câu 5 : Từ gợi ý : không triệt để, triệt để, ngôi vua, giai cấp tư sản, nhân dân, giai cấp vô sản

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng……..vì vẫn còn………… chi có……………và quí tộc mới được hưởng quyền lợi còn…………..khong có* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản

A . mâu thuẩn giữa nông dân với phong kiến

B . mâu thuẩn giữa nông dân với tư sản

C . mâu thuẩn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản vả các tầng lớp nhân dân lao động

D . mâu thuẩn giữa tư sản và vô sảnCâu 7: Thực chất cách mạng công nghiệp là

A . chuyển trọng tâm sản xuất nông thôn lên thành thị

B . xây dựng các trung tâm công nghiệp lớn thay thế các xưởng sản xuất nhỏ

C . sự thay thế nền sản xuất nhỏ bắng thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc

D . đưa nền kinh tế đất nước phát triển mạnhCâu 8: Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức:

A. giải phóng dân tộc

B. nội chiến

C. cải cách

D. cải cách và nội chiến

TỰ LUẬN:

Câu 1: Cho biết nguyên nhân bùng nổ cách mạng Hà Lan ? Tính chất, hình thức đấu tranh ?

Câu 2: Cho biết ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Anh ?

Câu 3: Ch biết kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành lập lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?

Câu 4: Cho biết ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp ?
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 1 – B 2 – C 3 – A 4 – E

Câu 2: 1 - B 2 – C 3 – A 4 – E

Câu 3: Hà Lan, cách mạng tư sản , Tây Ban Nha, chủ nghĩa tư bản

Câu 4: công ngiệp, tư bản, tư sản, vô sản

Câu 5 : khoâng trieät ñeå , ngoâi vua, giai cấp tư sản, nhaân daân

Câu 6: C

Câu 7: C


Câu 8: B

TỰ LUẬN

Câu 1:

- Nguyên nhân:Vào TK 16 nền KT TBCN ở Ne-đéc-lan p/t mạnh nhất châu Âu, nhưng bị vương quốc TBN thống trị ngăn cản sự p/t này

- Chính sách cai trị hà khắc của P/k TBN làm tăng mâu thuẩn dân tộc

- Tính chất: Cách mạng tư sản

- Hình thức: đấu tranh giải phóng dân tộc

Câu 2:

-CMTS Anh do tầng lớp quí tộc liên minh với GCTS lảnh đạo đông đảo quần chúng nhân ủng hộ thắng lợi đưa Anh p/t theo con đường TBCN

- Là cuộc CM không triệt để vì vẫn còn ngôi vua, chỉ có GCTS và QTM được hưởng quyền lợi còn nhân dân thì không

Câu3:

- Kết quả:

+ Anh thừ nhận nền độc lập 13 thuộc địa và hợp chúng quốc mĩ ra đời

+ 1787 Mĩ ban hành hiếp pháp quy định Mĩ là nước CHL bang, đứng đầu là tổng thống

-Ý nghĩa:

+ Thực chất là cuộc CMTS, nó thực hiện được 2 n/v lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho CNTB p/tt

_ Là cuộc CMTS k tr/để vì chỉ có GCTS và chủ nô hưởng quyền lợi còn nh/dân l/động thì k

Câu 4:

- CMTS Pháp lật đổ CĐPK đưa GCTS lên cầm quyền

- Xoá bỏ nhiều trở ngạy trên con đường p/tr TBCN. Q/ chunh nhd là lực lượng chủ yếu đưa CM đạt tới định cao với nền CCDC Gia-co-banh

- CMTS P được coi là cuộc CMTS tr/để nhất, nhưng nó vẩn chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho nhd, chưa hoàn toàn xoá bỏ CĐPK , chỉ có GCTS hưởng quyền lợi
III. VẬN DỤNG

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tính chất lạc hậu của nến nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản ở :

A. công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu

B. chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp

C. ruộng đất bị bỏ hoang

D. mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên

Câu 2 :Dấu ấn cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh trong năm 1784 là:

A. cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh

B. Giêm-ha-ri-vơ sáng chế máy kéo sợi Gien-ni

C. Giêm-Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước

D. nước Anh trở thành công xưởng của thế giới

Câu 3 : Hoàn thành bảng so sánh sau :

CM tư sản Anh

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

- Hình thức cách mạng

-Kết quả cách mạng...........................................

.........................................................................................

............................................Câu 4: Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện bởi:

A. sự phát triển của công trường thủ công

B. sự phát triển của các ngành ngoại trương

C. sự phát triển của công trường thủ công và các ngành ngoại trương

D. sự xuất hiện các trung tâm về công nghiệp

Câu 5. Tiền đề để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là :

A. tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật

B. vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa

C. tư bản, công nhân và thị trường

D. tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường

Câu 6: Phong trào công nhân nữa đầu thế kỉ XIX:

1. có bước phát triển

2. chưa phát triển

3. nhận thức được kẽ thù

4. đấu tranh từ thấp lên cao

TL: A: 1,2,3 B:1,3,4 C: 2,3,4 D: 1,4TỰ LUẬN

Câu 1 : Vì sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh ?

Câu 2 : Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất ?

Câu 3 : Nguyên nhân thất bại của phong trào công nhân nữa đầu thế kỉ XIX ?

Câu 4 : Vì sao có mâu thuẩn giữa tư sản và vô sản ?

Câu 5 : Vì sao đánh pháo đài Ba-xti mở đầu cho thắng lợi cách mạng Pháp ?
ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: A


Câu 2: C

Câu 3 :

CM tư sản Anh

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

- Hình thức cách mạng

-Kết quả cách mạng- Nội chiến

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ............................................- chiến tranh giành độc lập - - thiết lập chế độ cộng hoà ............................................

............................................


Câu 4 : C

Câu 5: A

Câu 6: B


TỰ LUẬN

Cấu 1:


- Gạt bỏ những trở ngạy về chính trị và xã hội tạo điều kiện cho cách mạng trong sản xuất

- Có nhiều tiến bộ về kĩ thuật

- Sự tích luỹ tư bản diễn ra sớm

- Sự bóc lột trong nước kết hợp với việc buôn bán và cướp bóc ở các thuộc địa.

Câu 2:

- Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng- Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền

- Thiết lập nền cộng hoà

- Cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh

Câu 3:


- Trình độ giác ngộ và tổ chức của giai cấp công nhân còn yếu

- Chưa có lí luận khoa học và cách mạng

- Thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng cách mạng

- Giai cấp tư sản còn rất mạnh

Câu 4 :

- Nhân dân lao động là người sáng tạo, là chủ nhân của các thành tựu kĩ thuật nhưng giai cấp tư sản lại nắm kinh tế, thống trị xã hội. Vô sản là người lao động làm thuê, bị áp bức bóc lột-> mâu thuẩnCâu 5:

- Pháo đài được xây dựng là để bảo vệ kinh thành Pari, giam cầm giết hại người chống đối chế độ phong kiến

- Ngục Ba-xti tương trưng cho uy quyền của chế độ phong kiến. Tấn công ngục Ba-xti -> chế độ quân chủ chuyen chế bị giáng một đòn quan trọng đầu tiên.

Trường THCS Nhuận Phú Tân

Tổ Sử – Địa - GDCD
Chủ đề 2: Các Nước Âu Mĩ Cuối Thế Kỉ XIX Đầu Thế Kỉ XX)

I. BIẾT

TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

Câu 1 :Cuộc chiến tranh Pháp –Phổ nổ ra vào:

A. năm 1870

B. năm 1871

C. năm 1872

D. năm 1873

Câu 2: Ngày 26-3-1871 người trúng cử hội đồng công xã là:

1. công nhân

2. trí thức

3. nông dân

4. tư sản

TL: A: 1,2 B: 1,3 C: 2,4 D: 1,4.Câu 3 : Cuối thế kỉ XIX nền công nghiệp Anh so với thế giới chiếm vị trí:

A. thứ 2 B. thứ 3

C. thứ 4 D. thứ 4

Câu 4: Phát minh lớn nhất về khoa học kĩ thuật thế kỉ XVIII-XIX

A . chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của Hêghen và Phoi ơ bách

B . thuyết chính trị kinh tế học tư sản ở Anh

C . học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởngD . học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác- Ăng-ghen đề xướng

Câu 5 : Từ sau 1871, công nghiệp Pháp đứng sau các nước:

A. Mĩ, Đức, Anh

B. Mĩ ,Nga, Trung Quốc

C. Đức, Nga,Mĩ

D. Nga, Pháp, Hà Lan

Câu 6: Từ nữa sau thế kỉ XVIII ở Anh đã diễn ra:

A. cách mạng tư sản

B. cách mạng công nghiệp

C. cách mạng khoa học kỉ thuật

D. cách mạng văn học nghệ thuật
Câu 7: Đầu thế kỉ XVIII nhà bác học Niuton (Anh) tìm ra :

A. thuyết vạn vật hấp dẫn

B. định luật bảo toàn vật chất và năng lượng

C. thuyết tiến hoá và di truyền

D. khám phá đời sống của các mô động vật

TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy trình bày tình hình kinh tế, chính trị của Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

Câu 2: Trình bày hoàn cảnh ra đời của công xã Pari ?

Câu 3: Trình bày cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 và sự thành lập công xã ?

Câu 4: Trình bày nguyên nhân, diễn biến cách mạng Nga năm 1905-1907 ?

Câu 5: Trình bày những tiến bộ về thành tựu kỉ thuật thế kỉ XIX ?

ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: A

Câu 6: C Câu 7: A

Câu 11: CTỰ LUẬN

Câu 1:

*Anh

a. Kinh tế:

-Trước 1870 đứng đầu t/g về sx CN, nhưng sau 1870 Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ 3 trên t/g

-Tuy mất vai trò bá chủ t/g về CN , nhưng Anh vẫn đứng đầu t/g về xuất khẩu TB, TM và thuộc địa, Nhiều công ty độc quyền về CN và tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền k/t nước Anh

b. Chính trị

-Là nước quân chủ lập hiến

- Hai đảng tự do và bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi GCTS

-Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và bóc lột. Anh là CNĐQTD*Pháp

a. kinh tế

- Trước 1870 CN P đứng hàng thứ 2 trên t/g, nhưng sau 1870 đứng hàng thứ 4

- P p.tr mạnh một số ngàng CN như dầu khí, hoá chất, chế tạo ô tô…. Nhiều công ty độc quyền ra đời chi phối nền k/t P, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. P cho các nước chậm tiến vay với lãi xuất rất cao nên goi P là CNĐQ cho vay lãi

b. Chính trị:

-Sau 1870 cộng hoà thứ 3 được thành lập thi hành chính sách đàn áp ngd, tích cực xâm lược thuộc địa. P là nước có hệ thống thuộc địa lớn thứ 2 trên t/g


Câu 2:

- Để giam bớt mâu thuẩn trong nước, ngăn cản sự p/tr của nước Đức thống nhất, P tuyên chiến với Phổ, song c/tr đã gây cho P nhiều khó khăn

- 2/9/1870 Napoleong III cùng 10 vạn quân chủ lực bị quân Phổ bắt

-4/9/1870 nhd Pa ri đứng lên k/ng lật đổ NPLO III nhưng GCTS đã cướp mất thành quả CM của quần chúng nhd thành lập chính phủ lâm thời TS mang tên chính phủ vệ quốc

-Trước sức mạnh của quân Phổ, chio1nh phủ TS hèn nhát xin đình chiến, nhd một lần nữa đứng lên kiên quyết c/đ b/v tồ quốc
Câu 3:

- Khi mâu thuẩn giữa chính phủ TS với nhd ngày càng gay gắt, Chi e tiến hành âm mưu bắt hết uỷ viên của uỷ ban trung ương đại diện cho nhd

- 18/3/1871 Chie đánh úp đồi Mông- Mác là nơi tập trung đại bác của quốc dân quân-> thất bại Chie cho quân chạy về Véc- xay. Nhd làm chủ Pa ri đảm nhiệm vai trò chính phủ lâm thời

-26/3/1871 nhd Pari tiến hàng bầu cử hội đống công xà theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, người trúng cử là công nhân và trí thức đại diện cho nhd l/đ Pari


Câu 4:

aNguyên nhân

- Đầu TK XX Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đời sống nhd nói chung nhất là C/ nh rất cực khổ họ phải l/đ 12-.14 h mỗi ngày, tiền lương k đủ sống

- 1905-1907 Nga hoàng đẩy nhd vào cuộc c/tr với nhật để giành thuộc địa, bị thất bại, nên nhd chán ghét chế độ Nga hoàng. Nhiếu cuộc bãi công cô ra với những khẩu hiệu đã đảo chế độ chuyên chế, đã đảo chiến tranhb. Diễn biến

-CM 1905-1907 có sự tham gia của C/nh, nd và binh lính

-9/1/1905, 14 vạn c/nh Petecbua và gia đình tay k vũ khí kéo đến cung điện mùa đông đưa bản yêu sách đến Ngá hoàng, Nga hoàng ra lệnh cho quân đội nổ súng vào đoàn người, làm 1000 người chết và bị thương trở thành ngày chủ nhật đẩm máu. Lập tức c/ nh nổi dậy cầm vũ khí k/ng

-5/1905 nd nổi dậy phá vinh cơ của địa chủ p/k

-6/1905 binh lính chiếm hạm Potemkin k/ng

-Đỉnh cao là cuộc k/ng vũ trang ở Mcva 12/1905 kéo dài 2 tuần khiến chính phủ Nga hoàng khiếp sợ-P/tr CM tiếp tục diễn ra nhiều nơi đến 1907 mới tạm dừng
Câu 5

- Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh, sau đó Pháp, Đức, Mĩ..... tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất , chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy móc , đưa nền kinh tế tư bản các nước phát triển nhanh chóng

- Việc phát minh ra máy hơi nước thúc đẩy ngành giao thông vận tải đường thủy và đường sắt ra đời.

+ Năm 1807 Phơn-tơn (Mĩ ) đóng được tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiêncó thể vượt đại dương

+ Năm 1814 thợ máy Xti-phen-xơn (Anh ) chế tạo xe lữa chạy trên đường sắt chở được nhiểu hành khách và hàng hoá trên các toa, đạt tốc độ 6 km/giờ, mở đầu cho sự ra đời ngành đường sắt.

- Máy điện tín phát minh ở Nga , Mĩ tiêu biểu là Moóc-xơ (Mĩ ) thế kỉ XIX

- Nnghiệp : những tiến bộ về kỉ thuật , phương pháp canh tác gớp phần nâng cao năng xuất lao động .

- Quân sự : sản xuất nhiều loại vũ khí hiện đại : đại bác , súng trường bắn nhanh , ngư lôi , khí cầu ....phục vụ chiến tranh.


II. HIỂU

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nối đúng vị trí

A

B

1/ Anh

2/ Pháp


3/ Đức

4/ Mĩ


a – xứ sở các ông vua

b – chủ nghĩa đế quốc thực dân

c – chủ nghĩa đế quốc co vay lãi

e - chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

d- chủ nghĩa đế quốc bành trướng


Câu 2: Nối đúng vị trí


A

B

Bài làm

1/ Lô-mô-nô-xốp

2/ Puốc-kin-giơ

3/ Đác-uyn

4/ Xanh-xi-mônga. chủ nghĩa xã hội không tưởng

b. chủ nghĩa xã hội khoa học

c. thuyết tiến hoá và di truyền

d. khám phá đời sống của các mô động vật

e. định luật bảo toàn vật chất và năng lượng


1 –

2 –


3 –

4 -tải về 363.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương