Người Đạo Sĩ Chí Hiếu The Very Pious Monktải về 104.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.12.2018
Kích104.15 Kb.
#54367
Người Đạo Sĩ Chí Hiếu

The Very Pious Monk

Ngày xưa có một vị Đạo Sĩ tên là Quang Thiểm, nhà nghèo, cha mẹ bị mù. Đạo Sĩ luôn hầu hạ cha mẹ suốt ngày đêm. Nhận thấy người đời ham danh trục lợi, không chịu làm lành, tránh dữ cho nên Đạo Sĩ đem cha mẹ vào rừng, dựng một căn chòi nhỏ để phụng dưỡng cha mẹ và lo tu học. Quang Thiểm không bao giờ sát hại súc vật, hằng ngày vào rừng kiếm trái cây, rau cải về nuôi cha mẹ.
Gần chỗ Đạo Sĩ ở, có một con suối nước mát và trong vắt, cây cối chung quanh um tùm, có nhiều trái cây thơm ngon. Một buổi trưa mùa hè, Quang Thiểm đến suối hái quả và lấy nước về cho cha mẹ dùng, gặp lúc vua Ca Di vào rừng săn bắn ở gần đó. Nghe tiếng sột soạt bên bờ suối, nhà vua tưởng là hươu nai nên dương cung bắn. Mủi tên cắm phập vào hông Quang Thiểm, chàng té nhào xuống dòng suối bất tĩnh.

Once upon a time, there was a monk name Quang Thiem. He was born to parents who were blind; they were a poor family. Day and night, the monk helped his parents. He recognized that people lived in a life filled with greed for fame. Therefore, he took his parents into the woods, built a small wooden shed to live in, and studied Buddha's teachings. Quang Thiem never killed an animal. Instead, he went into the woods every day to pick fruit to feed his family.
Close to his shed, there was a creek with clear, cool water, and lots of trees and good fruits.
One summer afternoon, Quang Thiem went to the creek to pick fruits and to get water for his parents. King Ca Di was hunting nearby that day. Hearing the noise, the king thought it was a deer so he raised his crossbow and shot. His arrow hit the side of Quang Thiem's stomach, and knocked him down into the creek.


Nhà vua và quân lính chạy lại, thấy Quang Thiểm bị thương, mọi người tìm cách cứu. Khi hồi tĩnh Đạo Sĩ biết mình bị bắn và khó có thể thoát chết nên than rằng:

Các ngài ơi, thân tôi dù có chết cũng đành cam chịu. Ngặt vì tôi còn cha mẹ mù lòa không ai nuôi dưỡng, chắc phải chết đói. Kính lạy Phật Trời xin hiểu thấu cho con nông nổi nầy và cứu độ cho cha mẹ con được nhiều may mắn. Dứt lời chàng tắt thở.
Vua Ca Di nghe xong liền sa nước mắt và than thở: Vua Ca Di nghe xong liền sa nước mắt và than thở:

Ôi, ta thật là một kẻ bất nhân, chỉ vì ham giết hại thú vật để vui chơi và ăn cho ngon miệng mà bắn lầm một người đại hiếu như thế này!
Nhà vua tìm đến nơi cha mẹ của Quang Thiểm ở để đem về săn sóc nuôi dưỡng. Cha mẹ Quang Thiểm khi nghe tin con chết liền kêu gào thảm thiết. Cả hai lần mò đến xác con. Thảm thay ông rờ mặt mày, bà vuốt ve tay chân rồi cả hai nguyện nhịn đói để chết theo đứa con hiếu thảo.
Cảm động trước cảnh ấy nên một vị thần hiện xuống cứu cho Quang Thiểm sống lại. Cha mẹ và con mừng rỡ vô cùng rồi quỳ lạy tạ ơn vị thần cứu mạng. Sau đó chàng dìu cha mẹ trở về chòi cũ.
Đứng trước lòng hiếu thảo của Quang Thiểm, tình cốt nhục đậm đà của cha mẹ mến thương con và sự linh ứng của vị thần cứu mạng, vua Ca Di hồi tâm sám hối, từ đó về sau không săn bắn nữa và chuyên lo làm điều lành.
Đạo sĩ Quang Thiểm là tiền thân của đức Phật Thích Ca, cha mẹ Đạo sĩ là tiền thân vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia. Vua Ca Di là tiền thân của ngài A Nan.

The king and his guards ran to the creek. Seeing what had happened, they tried to rescue Quang Thiem. When he regained consciousness, Quang Thiem realized he would not be able to survive. Therefore, he pleaded:

Your Majesty! I don't mind if I die. However, I have parents who are blind. I am afraid no one will take care of them, and they will end up starving to death. Oh! My Buddha, please understand my situation and help my parents. Then he passed away.
Hearing Quang Thiem's last wish, the king mourned with falling tears:

Oh! I am such an insensitive person. Just because I love to hunt animals for fun and for satisfying my cravings, I have now killed an innocent person.

The king went to find Quang Thiem's parents to bring them back to the palace and to take care of them. But when hearing the bad news of their son, the parents cried painfully. Finding their way to their son's dead body, both touched his body gently and swore to starve themselves so they would die with their pious son. Emotionally touched by the scene, an angel appeared and brought Quang Thiem back to life. All three of them knelt down and thanked the angel. Happily, Quang Thiem helped his parents back to their wooden shed.


Inspired by Quang Thiem's love for his parents and the angel's reviving of Quang Thiem's life, the king regretted his bad actions and vowed not to hunt again but rather to do good deeds from now on.
Quang Thiem was the past life of the Shakyamuni Buddha. His parents were the past lives of King Tịnh Phạn and Queen Ma Gia. King Ca Di was the past life of A-Nan.
Em Tu Tập – I Practice:
Người Đạo Sĩ Chí Hiếu

The Very Pious Monk

Áp dụng bài học vào cuộc sống (Applying the lesson to our daily lives):


Em học và làm theo Lời Phật dạy:

I learn and follow the Buddha teaching:

 1. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em

 2. Em sẽ trò chuyện với ông bà và ba mẹ em nhiều hơn

 3. Em sẽ qua tâm ông bà và ba mẹ em nhiều hơn. Em sẽ cố gắng giúp đỡ và đùm bọc 1. Em tìm cơ hội cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấn em khon lớn

 2. Em thương người và vật
 1. I will always be filial to my parents and respectful to my brothers and sisters

 2. I will talk and share daily activities to my grandparents as well as my parents more often.

 3. I will pay more attention to my grandparents and my parents. I will try to help and care them as much as I can

 4. I will find opportunity to thanks for their care for raising me.

 5. I will always be kind and compassionate to all people and animals


Bài Tập 1 / Assignment 1:

Người Đạo Sĩ Chí Hiếu

The Very Pious Monk

Em hãy trả lời các câu hởi sau đây (Please answer the following questions):

 1. Tại sau đạo sĩ hiếu thảo với ba mẹ?

Why the monk is very pious to his parents?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Tại sau nhà vua không ưa thích săn bắn nữa?

Why does the king give up hunting?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Em hãy giải thích sự khác biệt giữa thú vui săn bắn và làm việc thiện?

Please explain the differences between hunting and charity work hobbies?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Em có tin làm việc tốt sẽ gắt hái kết quả tốt không? Tại sau?

Do you believe in doing good deed will get good return? Why?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________related image


Chuyện Tiền Thân The Story of Buddha's Past Life

Каталог: TLPP Oanh -> files
files -> Em Đến Chùa I go to the Temple Câu Chuyện Ngắn
files -> Cách Thức Xử Dụng Chuông Mõ How to Use the Bell and Wooden Gong
files -> Hoàng Tử Nhẫn Nhục và Lòng Hiếu Thảo Prince Nhẫn Nhục and His Piety
files -> Em Niệm Phật I reflect and Recite the Buddha’s Name Mục Đích của Bài Học
files -> Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ Oanh Vu Bird’s Piety Mục Đích của Bài Học
files -> Ba Ngôi Báu The Three Jewels Mục Đích của Bài Học
files -> Tâm Từ Vô Lượng Great Loving-Kindness Mục Đích của Bài Học
files -> Ý Nghĩa Lễ Phật và Tụng Niệm The Meaning of Worshipping the Buddha and Chanting Reflection
files -> Bài Sám Hối The Repentance Chant Mục Đích của Bài Học
files -> Huy Hiệu Hoa Sen The Lotus Emblem Mục Đích của Bài Học

tải về 104.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương