Nghiên cứu vấn đề gì?tải về 5.66 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích5.66 Mb.
#346
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Nghiên cứu vấn đề gì?

 • Nghiên cứu vấn đề gì?

I. Những vấn đề chung về công vụ

 • I. Những vấn đề chung về công vụ

 • 1. Quan niệm về công vụ

 • Các cách hiểu khác nhau về công vụ

 • Cách hiểu công vụ ở Việt Nam

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau

 • Có nhiều cách tiếp cận khác nhau

  • Từ góc độ xã hội
  • Góc độ pháp lý
  • Góc độ chính trị
  • Góc độ hành chính (quản lý của cơ quan nhà nước)
Là một loại lao động đặc thù mang tính quyền lực và pháp lý được thực thi chủ yếu bởi đội ngũ công chức nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trên tất cả các mặt của đời sống xã hội

 • Là một loại lao động đặc thù mang tính quyền lực và pháp lý được thực thi chủ yếu bởi đội ngũ công chức nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trên tất cả các mặt của đời sống xã hội

tải về 5.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương