Nghiên cứu nồng đỘ adiponectin huyết thanh và MỘt số YẾu tố liên quan trên thai phụ MẮC ĐÁi tháO ĐƯỜng thai kỳtải về 31.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích31.5 Kb.
#100434

Y häc viÖt nam tập 443 - th¸ng 6 - sè 1 - 2016


NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH

VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN THAI PHỤ

MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ
Nguyễn Thị Thanh Hương*, Trần Thị Thanh Hương**,

Đặng Thị Ngọc Dung*

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát nồng độ adiponectin huyết thanh trên thai phụ tuần thứ 24 – 28. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 2 nhóm: nhóm bệnh gồm 40 thai phụ được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ theo khuyến cáo của ADA (2012). Nhóm chứng gồm 40 thai phụ không mắc đái tháo đường thai kỳ và có tuổi thai tương đồng với nhóm bệnh. Tất cả các đối tượng nghiên cứu đều được khám lâm sàng, làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết và xét nghiệm adiponectin. Kết quả cho thấy chỉ số glucose máu lúc đói, glucose máu tại thời điểm 1 giờ và 2 giờ sau khi uống 75g glucose, tỷ lệ HbA1c và nồng độ insulin lúc đói ở nhóm đái tháo đường thai kỳ cao hơn so với nhóm chứng (p<0,05). Nồng độ adiponectin huyết thanh ở nhóm đái tháo đường thai kỳ thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, tương ứng lần lượt là 4,0±1,2 µg/mL và 6,8±2,0 µg/mL. Kết luận: Trên thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ, nồng độ adiponectin huyết thanh có mối tương quan tuyến tính nghịch, mức độ vừa với nồng độ glucose máu lúc đói, glucose máu 1 giờ và 2 giờ sau nghiệm pháp dung nạp đường huyết, insulin lúc đói và HOMA-IR.Từ khóa: Adiponectin, đái tháo đường thai kỳ, kháng insulin

SUMMARY


EVALUATION ON PLASMA ADIPONECTIN LEVELS AND RELATIONSHIP IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

This study was conducted to evaluate adiponectin gestational diabetes mellitus and normal pregnancy. This is a descriptive cross-sectional study was performed on two groups: group patients with 40 patients, diagnosed with gestational diabetes mellitus as recommended by the ADA (2012). Control groups: 40 women with normal pregnancies. All study subjects were clinical examined and oral glucose tolerance test and adiponectin levels were measured. The results showed that fasting plasma glucose, 1 hour and 2 hours after taking 75g of glucose, HbA1c, fasting plasma insulin in diabetic pregnancy group were significantly higher than control group (p < 0,05). Adiponectin levels were markedly reduced in gestational diabetes mellitus (4,0±1,2 µg/mL) as compared to control group (6,8±2,0 µg/mL). Conclustion: Adiponectin levels negatively  correlated with fasting plasma glucose, after 1 hour and 2 hour glucose tolerance test, HbA1c, fasting plasma insulin, HOMA – IR.Key word: Adiponectin, gestational diabetes mellitus, insulin resistance
Каталог: pic -> general -> files -> Thang%206%20nam%202016
Thang%206%20nam%202016 -> Nghiên cứU ĐỘ ngưng tập tiểu cầU Ở BỆnh nhâN Đau thắt ngựC ỔN ĐỊnh trưỚc can thiệP ĐỘng mạch vành qua da
files -> Một số YẾu tố liên quan đẾn thừa câN, BÉo phì Ở HỌc sinh tiểu học tại thành phố HẢi dưƠNG, NĂM 2015 Đỗ Mạnh Cường*, Nguyễn Thị Hảo
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
Thang%206%20nam%202016 -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 MỘt số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và chẩN ĐOÁn hình ảnh của bệnh lý HẸp khúc nối bể thận niệu quảN
Thang%206%20nam%202016 -> Nghiên cứU ĐỘ ngưng tập tiểu cầU Ở BỆnh nhâN Đau thắt ngựC ỔN ĐỊnh sau can thiệP ĐỘng mạch vành qua da
Thang%206%20nam%202016 -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 escherichia coli mang gen blakpc-2 phân lậP
Thang%206%20nam%202016 -> ĐÁnh giá TÌnh trạng nhiễm trùng đƯỜng mậT Ở BỆnh nhân viêm phúc mạc mật do sỏI ĐƯỢc phẫu thuật tại bệnh viện việT ĐỨC

tải về 31.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương