Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014tải về 15.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích15.49 Kb.
#4059

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN LƠXÊMI CẤP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG 2014


Nguyễn Triệu Vân 1, Nguyễn Hà Thanh2


TÓM TẮT


Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng của nhiễm trùng ở 241 BN Lơxêmi cấp mới vào điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2014. Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng của nhiễm trùng ở BN lơxêmi cấp người lớn. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu: (1) Tỷ lệ nhiễm trùng ở BN LXM cấp: 33,2% BN có nhiễm trùng khi vào viện, 40,2% BN xuất hiện nhiễm trùng trong điều trị; (2) Sốt là triệu chứng thường gặp nhất ở BN nhiễm trùng (94,9%); (3) Có 80,8% BN tìm thấy vị trí nhiễm trùng, trong đó nhiễm trùng miệng họng hay gặp nhất (59,3%). Nhiễm trùng họng, miệng có thể kết hợp với các nhiễm trùng khác như: hô hấp, tiêu hóa và nhiễm trùng huyết. Trong nhiễm trùng hô hấp, gặp 93,8% BN có sốt; trong nhiễm trùng tiêu hóa, gặp 100% BN có tiêu chảy và đau bụng; trong nhiễm trùng tiết niệu, có 100% BN đái buốt, đái rắt và nước tiểu có HC, BC; trong nhiễm trùng huyết có 100% BN sốt trên 390C và rét run.

Từ khóa: LXM cấp, AML, nhiễm trùng.SUMMARY

STUDY ON CLINICAL CHARACTERISTICS OF INFECTION AT PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA AT NIHBT IN 2014

Herein, clinical characteristics of infection at 241 patients with acute leukemia who were recently hospitalized at NIHBT in 2014 are investegated. Aims: Studying clinical characteristics of infection at adult patients with acute leukemia. Method: Descriptive cross-sectional study. Results: (1) Infectious percentage at patients with acute leukemia: 33.2% when being hospitalized and 40.2% during treatment process; (2): Fever is the most common phenomenon at infectious patients (94.9%); (3): Infection locations are able to be determined in 80.8% of patients with the most popular location to be mouth or throat (59.3%). Infections at mouth and throat can coorperate with other types of infection such as respiration, digestion and sepsis. 93.8% of patients with respiratory infection found to have fever; 100% of patients with digestion infection had upset stomach and diarrhea; 100% of patients with urinary tract infection had strangury, leaky urination, and urination with erythrocyte and leukocyte; 100% of patients with sepsis had fever over 39oC and chill.
Каталог: pic -> general -> files -> 12%201
files -> Nghiên cứU ĐỘ ngưng tập tiểu cầU Ở BỆnh nhâN Đau thắt ngựC ỔN ĐỊnh trưỚc can thiệP ĐỘng mạch vành qua da
files -> Có SỬ DỤng thuốc chống ngưng kết tiểu cầU Đào Nguyên Khải*, Nguyễn Thanh Thủy*, Vũ Văn Khiên
files -> Tóm tắT1 Mục tiêu của đề tài
files -> Một số YẾu tố liên quan đẾn thừa câN, BÉo phì Ở HỌc sinh tiểu học tại thành phố HẢi dưƠNG, NĂM 2015 Đỗ Mạnh Cường*, Nguyễn Thị Hảo
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
files -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 MỘt số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và chẩN ĐOÁn hình ảnh của bệnh lý HẸp khúc nối bể thận niệu quảN
12%201 -> Hoàng Minh Hiền2, Bùi Công Đức3, Chu Thị Thu Hà
12%201 -> ĐÁnh giá ĐỘc tính cấp và BÁn trưỜng diễn của chế phẩm deradio chử Văn Mến

tải về 15.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương