Nghiên cứu chuyên ngàNH: pháp luật về quyền con ngưỜItải về 0.57 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Tài liệu tham khảo

 1. Các văn kiện gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO của Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2006.

 2. Bộ KH và ĐT, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ, Nxb Thống kê, 2009.

 3. Bộ Tư pháp, Hội nhập kinh tế quốc tế - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngành tư pháp, Nxb Tư pháp, 2008.

 4. Nguyễn Văn Nam, Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước, Nxb Trẻ, 2006.

 5. Hoàng Văn Giàu, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam, Nxb Bách Khoa, 2014.

 6. Đào Duy Quát (Chủ biên), 160 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Nxb CTQG, 2007.

 7. Bernard Guillochon, Toàn cầu hóa duy nhất một hành tinh, nhiều dự án khác nhau, Nxb Trẻ, 2011.

 8. Samuel P. Huntington, Sự va chạm của các nền văn minh, Nxb Lao động, 2005.

 9. Thomas L.Friedman, Thế giới phẳng: tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21, NXB Trẻ, 2007.

 10. Thomas L.Friedman, Chiếc Lexus và cây Ô liu, Dịch giả: Lê Minh, Nxb Khoa học xã hội, 2009.

 11. John Perkin, Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, NXB Văn hóa Thông tin, 2007.

 12. Max Weber, Nền đạo đức Tin lành và tinh thần chủ nghĩa tư bản, Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn, Nxb Tri thức, 2008.

 13. Naomi Klein, No Logo, Nxb Tri thức, 2009.

 14. Juan P.Cardenal, Đạo quân Trung Quốc thầm lặng, Nxb Hội Nhà văn, 2015.

 15. Leslie T.Chang, Gái công xưởng: tiếng nói từ lòng nước Trung Quốc hiện đại, Nxb Lao động, 2011.

 16. Alison Brysk, Globalization and Human Rights, Berkely: University of California Press, 2002.

 17. Frank J. Lechner và John Boli (Biên tập), The Globalization Reader, 5th, Wiley-Blackwell, 2014.
21

CAL 6030

Quyền con người trong khu vực ASEAN


2

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia, 2011.

 2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN, Nxb Lao động-Xã hội, 2012.

 3. Tô Văn Hòa, Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN, Nxb Chính trị quốc gia, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Phan Đăng Thanh, Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á, Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2014.

 2. Nguyễn Thị Thuận (Chủ biên), Giáo trình Pháp luật cộng đồng ASEAN, Nxb CAND, 2012.

 3. Lê Thị Thanh Hương, Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan, Nxb KHXH, 2009.

 4. Võ Thị Thu Nguyệt, Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2010.

 5. Lương Ninh, Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Tri thức Đông Nam Á, Nxb Chính trị quốc gia, 2008.

 6. Clive J.Christie, Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.

 7. Mary Somers Heidhues, Lịch sử phát triển Đông Nam Á, Nxb Văn hóa Thông tin, 2007.

 8. Ngô Văn Doanh, Hồi giáo với đời sống chính trị Đông Nam Á, Nxb Thế giới, 2013.

 9. Niels Mulder, Những thay đổi trong văn hóa và tôn giáo của Đông Nam Á, Nxb Từ điển Bách khoa, 2014.

 10. Nguyễn Duy Dũng, ASEAN từ hiệp hội đến cộng đồng – những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam, Nxb KHXH, 2012.

 11. Nguyễn Đình Thuấn, Thái Lan giải mã nền chính trị và can thiệp quân đội, Nxb Công an nhân dân, 2011.

 12. Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên), Myanmar cuộc cải cách vẫn đang tiếp diễn, Nxb Từ điển Bách khoa, 2013.

 13. Lương Thị Thoa (Chủ biên), Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Nxb Chính trị quốc gia, 2013.

 14. Phạm Thị Vinh (Chủ biên), Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á, Nxb KHXH, 2007.

 15. Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nội dung và lộ trình, Nxb KHXH, 2008.

 16. Luận Thùy Dương, Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị: Kênh 2 của ASEAN, Nxb Chính trị quốc gia, 2010.

 17. David Cohen & Kevin Tan (Biên tập), Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN, HRRC, 2015

 18. Tan Hsien - Li, The ASEAN intergovernmental Commission on Human Rights, Nxb Cambridge University, 2011.

 19. Tae-ung Baik, Emerging Regional Human Rights Systems in Asia, Nxb Cambridge University, 2012.
22

CAL 6031

Quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và Việt Nam


2

Tài liệu bắt buộc:

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

 2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2012.

 3. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

Tài liệu tham khảo:

 1. Khoa Luật – ĐHQGHN, Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, NXB Lao động – Xã hội, 2011.

 2. Vũ Ngọc Bình, Hỏi đáp về Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em, Nxb Sự thật, 1991.

 3. Vũ Ngọc Bình, Sách bỏ túi về quyền trẻ em cho cán bộ thi hành pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, 2002.

 4. Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, NXB ĐHQGHN, 2007.

 5. Văn phòng Quốc hội, Quyền của phụ nữ và trẻ em trong các văn bản pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2003.

 6. Quyền trẻ em – Sách chuyên để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện quyền trẻ em, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện CTQG HCM, 2000.

 7. Lao động trẻ em: cùng nhau trao đổi thông tin, Nhóm công tác khu vực về lao động trẻ em, 2003.

 8. International Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 3rd Edition, Unicef, 2007.

 9. Arlene Bowers, Implementing the UN Convention on the Rights of the Child, Fraeger, 1999.

 10. Bob Franklin, New Handbook of Children’s Rights: Comparative policy and Practice, Routledge, 2001.

 11. Martin Guggenheim, What wrong with Children’s Rights, Nxb ĐH Havard, 2005.
23

CAL 6032

Dân chủ, dân chủ hóa và quyền con người


2

Tài liệu bắt buộc

 1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Tư tưởng về quyền con người: Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, 2011.

 2. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2011.

 3. Lê Minh Quân, Về quá trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, 2011.

Tài liệu tham khảo

 1. Ngô Huy Cương, Dân chủ và pháp luật dân chủ, Nxb.Tư pháp, 2006.

 2. J.M.Berger, “Xây dựng nhà nước pháp quyền và dân chủ hóa chính trị ở Trung Quốc”, trong Trung Quốc những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt, Đỗ Tiến Sâm và M.L.Titarenko (chủ biên), NXB Từ điển bách khoa, 2008.

 3. Hoàng Chí Bảo, Dân chủ và dân chủ cơ sở ở nông thôn trong tiến trình Đổi mới, Nxb. Sự thật, 2007.

 4. Vũ Hoàng Công, Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb. Chính trị - Hành chính, 2009.

 5. Nguyễn Thanh Hiền, Nhật Bản trong thời kỳ Đảng Dân chủ - Tự do cầm quyền (1955-1993), 2002.

 6. Nguyễn Thanh Hiền – Nguyễn Duy Dũng, Nhật Bản những biến đổi chủ yếu về chính trị trong nhưng năm 1990 và triển vọng, NXB CTQG, 2001.

 7. Nguyễn Văn Huyên (chủ biên), Chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Viện Chính trị học, HVCTHCQGHCM), NXB Chính trị Hành chính, 2009.

 8. Seymour Martin Lipset, Một số điều kiện xã hội tiên quyết của nền dân chủ: Sự phát triển kinh tế và tính chính danh chính trị (Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy), "The American Political Science Review", Vol. 53, No.1 (March, 1959), pp. 69-105 (biên dịch: Đoàn Trương Hiên, hiệu đính: Lê Hồng Hiệp - http://nghiencuuquocte.net ).

 9. Hoàng Gia Thụ, Đài Loan tiến trình hóa rồng, NXB Văn hóa Thông tin, 1994.

 10. David Beetham, Introducing Democracy: Eighty Questions and Answers, UNESCO, 2000.

 11. David Beetham, Democracy and Human Rights, Polity Press, 1999.

 12. Robert Dahl, On Democracy (Bàn về dân chủ), Nxb. Đại học Yale, 2000

 13. Samuel S. Kim (biên tập), Korea's Democratization, Nxb. Đại học Cambridge, 2003;

 14. G.Philip, Democracy and democratization, LSE, University of London, 2011.

 15. Georg Sorensen, Democracy and Democratization: processes and prospects in a changing world (Third Edition), Westview Press, 2008.

 16. Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the late Twenty Century, Nxb. Đại học Oklahoma, 1991.

 17. Christian W.Haerpfer, Patrick Bernhagen, Ronald F.Inglehart và Christian Welzel, Democratization, Oxford, 2009;

 18. Phillippe C. Schmitter & Terry Lynn Karl, What Democracy Is...And Is Not, "Journal of Democracy", Vol. 2, No. 3, Johns Hopkin University Press, Summer 1991.

 19. Doll C. Shin, Mass Potitics and Culture in Democratizing Korea, Nxb. Đại học Cambridge, 1999.
III.

CAL 7201

Luận văn (Thesis)

Luận văn về lý luận, pháp luật và thực tiễn về quyền con người20

Sử dụng tài liệu các môn học


2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

TT


Mã học phần

Tên học phần
Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Họ và tênChức danh khoa học, học vị

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

PHI 5001

Triết học

4

Theo kế hoạch của ĐHQGHN

2
Ngoại ngữ cơ bản

4

Theo kế hoạch của ĐHQGHN

3

CAL 6014

Triết học và tư tưởng về quyền con người

3

 1. Hoàng Thị Kim Quế

 2. Nguyễn Minh Tuấn

 3. Hoàng Văn Nghĩa

 4. Đặng Dũng Chí

 5. Nguyễn Duy Sơn
GS. TS

TS

TSTS

TS


Luật học

Luật học


Triết

Lịch sử


Triết

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

HVCTQG

HVCTQG


HVCTQG

4

CAL 6015

Các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người3

 1. Nguyễn Đăng Dung

 2. Chu Hồng Thanh

 3. Vũ Công Giao

 4. Tường Duy Kiên

 5. Nguyễn Bá Diến

GS. TS

PGS.TS


PGS.TS

PGS.TS


PGS.TS

Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

HVCTQG


KL-ĐHQGHN

5

CAL 6016

Pháp luật quốc tế về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương


3

 1. Chu Hồng Thanh

 2. Vũ Công Giao

 3. Nguyễn Bá Diến

 4. Nguyễn Tiến Vinh

 5. Nguyễn Thị Xuân Sơn
PGS. TS

PGS. TS


PGS. TS

TS

TSLuật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


6

CAL 6017

Cơ chế quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

3

 1. Chu Hồng Thanh

 2. Vũ Công Giao

 3. Nguyễn Bá Diến

 4. Lê Văn Bính

 5. Nguyễn Tiến Vinh
PGS. TS

PGS. TS


PGS. TS

TS

TS

Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN
7

CAL 6018

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người


2

 1. Nguyễn Đăng Dung

 2. Đào Trí Úc

 3. Hoàng Thị Kim Quế

 4. Bùi Xuân Đức

 5. Hoàng Văn Nghĩa
GS. TS

GS. TSKH


GS. TS

PGS.TS


TS

Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Triết

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

HVCTQG


8

CAL 6019

Pháp luật và cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam


2

1. Nguyễn Đăng Dung

2. Chu Hồng Thanh

3. Vũ Công Giao

4. Phạm Hồng Thái

5. Lê Văn Cảm


GS. TS

PGS. TS


PGS. TS

GS. TS


GS. TS

Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


9

DES

6001


Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý

2

1. Nguyễn Đăng Dung

2. Nguyễn Ngọc Chí

3. Nguyễn Hoàng Anh

4. Ngô Huy Cương
GS. TS

PGS.TS


PGS.TS

PGS.TS


Luật học

Luật HS


Luật học

Luật kinh tếKL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN
10

DES

6002


Phương pháp giảng dạy môn luật bậc đại học

2

1. Nguyễn Đăng Dung

2. Nguyễn Ngọc Chí

3. Nguyễn Hoàng Anh

4. Ngô Huy Cương
GS. TS

PGS.TS


PGS.TS

PGS.TS


Luật học

Luật học


Luật học

Luật kinh tếKL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN
11

CAL 6020

Tư tưởng nhân đạo, nhân quyền trong lịch sử Việt Nam


3

 1. Nguyễn Đăng Dung

 2. Hoàng Thị Kim Quế

 3. Hoàng Văn Nghĩa

 4. Đặng Dũng Chí

 5. Nguyễn Duy Sơn

GS.TS

GS. TS


TS

TS

TS
Luật học

Luật học


Triết

Lịch sử


Triết


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

HVCTQG

HVCTQG


HVCTQG

12

CAL 6021

Quyền con người trong mối quan hệ với một số ngành luật quốc tế khác


3

 1. Vũ Công Giao

 2. Nguyễn Ngọc Chí

 3. Nguyễn Bá Diến

 4. Lê Văn Bính

 5. Nguyễn Tiến VinhPGS. TS

PGS. TS


PGS. TS

TS

TSLuật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


13

CAL 6022

Quyền con người và phát triển xã hội


3

1. Phạm Hồng Thái

2. Hoàng Thị Kim Quế

3. Chu Hồng Thanh

4.Hoàng Văn Nghĩa

5. Nguyễn Duy Sơn


GS. TS

GS. TS


PGS. TS

TS

TSLuật học

Luật học


Luật học

Triết


Triết

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

HVCTQG HVCTQG14

CAL 6023

Pháp luật và cơ chế khu vực về quyền con người


3

 1. Vũ Công Giao

 2. Đặng Minh Tuấn

 3. Lê Văn Bính

 4. Nguyễn Tiến Vinh

 5. Nguyễn Bá Diến
PGS. TS

TS

TSTS

PGS.TS


Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


15

CAL 6024

Pháp luật và cơ chế quốc gia về quyền con người


3

 1. Nguyễn Đăng Dung

 2. Phạm Hồng Thái

 3. Chu Hồng Thanh

 4. Vũ Công Giao

 5. Trịnh Quốc Toản
GS. TS

GS. TS


PGS. TS

PGS. TS


PGS.TS

Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


16

CAL 6025

Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp


3

 1. Nguyễn Ngọc Chí

 2. Nguyễn Đăng Dung

 3. Lê Văn Cảm

 4. Trịnh Quốc Toản

 5. Trịnh Tiến Việt
PGS. TS

GS. TS


GS. TSKH

PGS. TS


Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


17

CAL 6026

Luật nhân đạo quốc tế


3

 1. Nguyễn Bá Diến

 2. Nguyễn Lan Nguyên

 3. Lê Văn Bính

 4. Nguyễn Thị Xuân Sơn

 5. Vũ Công Giao
PGS. TS

TS

TSTS

PGS.TS


Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


18

CAL 6027

Hiến pháp và quyền con người


3

 1. Nguyễn Đăng Dung

 2. Chu Hồng Thanh

 3. Vũ Công Giao

 4. Bùi Xuân Đức

 5. Đặng Minh Tuấn
GS. TS

GS. TS


PGS. TS

PGS. TS


TS

Luật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

MTTQVN


KL-ĐHQGHN


19

CAL 6028

Quyền con người trong quan hệ quốc tế


3

 1. Nguyễn Đăng Dung

 2. Nguyễn Bá Diến

 3. Lê Văn Bính

 4. Nguyễn Tiến Vinh

 5. Vũ Công Giao
GS. TS

PGS. TS


TS

TS

PGS.TSLuật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


20

CAL 6029

Toàn cầu hóa và quyền con người


3

 1. Chu Hồng Thanh

 2. Nguyễn Đăng Dung

 3. Vũ Công Giao

 4. Lê Văn Bính

 5. Nguyễn Tiến Vinh

PGS. TS

GS. TS


PGS. TS

TS

TSLuật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


21

CAL 6030

Quyền con người trong khu vực ASEAN


2

 1. Chu Hồng Thanh

 2. Vũ Công Giao

 3. Nguyễn Bá Diến

 4. Lê Văn Bính

 5. Tường Duy Kiên
PGS. TS

PGS. TS


PGS. TS

TS

PGS.TSLuật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

HVCTQG


22

CAL 6031

Quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và Việt Nam


2

 1. Chu Hồng Thanh

 2. Vũ Công Giao

 3. Nguyễn Lan Nguyên

 4. Nguyễn Tiến Vinh

 5. Nguyễn Thị Xuân Sơn
PGS. TS

PGS. TS


TS

TS

TSLuật học

Luật học


Luật học

Luật học


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN


23

CAL 6032

Dân chủ, dân chủ hóa và quyền con người


2

 1. Hoàng Thị Kim Quế

 2. Chu Hồng Thanh

 3. Hoàng Văn Nghĩa

 4. Đặng Dũng Chí

 5. Đặng Minh Tuấn
GS. TS

PGS.TS


TS

TS

TSLuật học

Luật học


Triết

Lịch sử


Luật học


KL-ĐHQGHN

KL-ĐHQGHN

HVCTQG

HVCTQG


KL-ĐHQGHN
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương
Application form