“Nghiên cứu chất lượng sống bệnh nhân động kinh ở người lớn tại thành phố Đà Nẵng”tải về 174.89 Kb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích174.89 Kb.
#951
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Điểm trung bình CLS tổng thể của nhóm có gia đình cao nhất (51,2), Điểm trung bình CLS tổng thể của nhóm góa/ ly hôn/ ly thân thấp nhất (45,0).5. Trình độ văn hóa

Bảng 3.33. CLS tổng thể theo trình độ văn hóa

Trình độ văn hóa

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

Mù chữ

31

34,9

10,6

< 0,05

Tiểu học

85

44,7

16,3

Trung học cơ sở

104

52,6

17,1

Trung học phổ thông

58

54,4

19,0

TC/ CĐ/ đại học

19

53,1

16,9

Tổng cộng

297

48,9

17,7

Nhóm trung học phổ thông có trung bình CLS tổng thể cao nhất (54,4), nhóm mù chữ có điểm trung bình CLS tổng thể thấp nhất (34,9).

6. Nghề nghiệp

Bảng 3.34. CLS tổng thể theo nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

Không có

168

42,0

14,3

< 0,05

LĐ phổ thông

58

58,3

16,0

Buôn bán

25

60,6

13,8

Viên chức/ Văn phòng

10

76,3

18,7

Nông dân

14

44,6

14,2

Khác

18

56,8

20,3

Tổng cộng

293

49,0

17,7

Nhóm bệnh nhân là viên chức/ văn phòng có điểm trung bình CLS tổng thể cao nhất (76,3), nhóm bệnh nhân không có nghề nghiệp có điểm trung bình CLS tổng thể thấp nhất (42,0).

7. Công việc hiện tại

Bảng 3.35. CLS tổng thể theo công việc hiện tại

Công việc hiện tại

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

Thất nghiệp

159

41,7

14,2

< 0,001

Đang làm việc

95

59,9

16,3

Nhóm bệnh nhân đang có việc làm có điểm trung bình CLS tổng thể cao hơn (59,9) so với nhóm bệnh nhân đang thất nghiệp (41,7).8. Thu nhập

Bảng 3.36. CLS tổng thể theo thu nhập

Thu nhập

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

Hộ nghèo

180

43,2

14,9

< 0,001

Hộ không nghèo

77

61,5

17,9

Nhóm bệnh nhân thuộc hộ không nghèo có điểm trung bình CLS tổng thể cao hơn (61,5) nhóm bệnh nhân thuộc hộ nghèo (43,2).

9. Thời gian bị bệnh

Bảng 3.37. CLS tổng thể theo thời gian bị bệnh

Thời gian bị bệnh

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

1 - 5 năm

38

55,8

17,6

< 0,05

> 5 năm

260

47,6

17,3

Nhóm bệnh nhân bị bệnh từ 1 – 5 năm có điểm trung bình CLS tổng thể cao hơn (55,8) so với nhóm bệnh nhân bị bệnh trên 5 năm (47,6).10. Thể động kinh

Bảng 3.38. CLS tổng thể theo thể động kinh

Thể động kinh

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

Cơn toàn thể

133

45,2

15,3

< 0,01

Cơn cục bộ vận động

28

47,8

17,2

Cơn cục bộ toàn thể hóa

115

52,6

19,1

Tổng cộng

276

48,6

17,5

Bệnh nhân động kinh bị cơn cục bộ (cục bộ vận động và cục bộ toàn thể hóa) có điểm trung bình CLS tổng thể cao hơn nhóm bệnh nhân động kinh bị cơn toàn thể.

11. Tần số cơn động kinh

Bảng 3.39. CLS tổng thể theo tần số cơn động kinh

Tần số cơn động kinh

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

Không có cơn trong năm qua

74

57,55

17,99

< 0,001

 1 cơn/ năm nhưng không > 1 cơn/ tháng

122

48,86

16,55

> 1 cơn/ tháng nhưng không > 1 cơn/ tuần

58

40,04

16,51

> 1 cơn/ tuần nhưng không > 1 cơn/ ngày

23

42,45

11,09

> 1 cơn/ ngày

8

39,28

9,63

Tổng cộng

285

48,54

17,54

Điểm trung bình CLS tổng thể của nhóm bệnh nhân động kinh không có cơn trong năm qua cao nhất (57,55), nhóm bệnh nhân động kinh có hơn một cơn/ ngày có điểm trung bình CLS tổng thể thấp nhất (39,28).

12. Biến chứng chấn thương do cơn động kinh

Bảng 3.40. CLS tổng thể theo biến chứng chấn thương do cơn động kinh

Tiền sử chấn thương do cơn động kinh

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P100

44,26

16,38

< 0,001

Không

164

51,67

17,21

Nhóm bệnh nhân động kinh có biến chứng chấn thương do cơn động kinh có điểm trung bình CLS tổng thể là 44,26 điểm, nhóm bệnh nhân không có biến chứng chấn thương do cơn động kinh có điểm trung bình CLS tổng thể là 51,67.

13. Đơn trị liệu và đa trị liệu

Bảng 3.41. CLS tổng thể theo đơn trị liệu và đa trị liệu

Đơn trị liệu và đa trị liệu

Số lượng

Trung bình CLS tổng thể

Độ lệch chuẩn

P

Đơn trị liệu

172

51,18

19,41

< 0,01

Đa trị liệu

128

45,70

14,48


tải về 174.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương