Nghiên cứU ĐỘ ngưng tập tiểu cầU Ở BỆnh nhâN Đau thắt ngựC ỔN ĐỊnh trưỚc can thiệP ĐỘng mạch vành qua datải về 27.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích27.5 Kb.
#3502

Y häc viÖt nam tập 443 - th¸ng 6 - sè 1 - 2016

NGHIÊN CỨU ĐỘ NGƯNG TẬP TIỂU CẦU

Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH

TRƯỚC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA

Trần Thị Hải Hà*, Lê Văn Thạch*, Đặng Lịch*

TÓM TẮT

Nghiên cứu 107 bệnh nhân (BN) đau thắt ngực ổn định được can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da. Xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập ADP 5 Mmol/l; số lượng tiểu cầu, hàm lượng fibrinogen trước dùng liều đầu tiên clopidogrel và aspirin. Nhận thấy độ NTTC tăng cao ở nhóm BN được can thiệp 2 nhánh ĐMV, ở các nhóm có yếu tố nguy cơ: tăng huyết áp (THA), hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa lipid ( RLCHLP). Hàm lượng fibrinogen tăng cao ở nhóm được can thiệp từ 2 stent trở lên.Từ khóa: Đau thắt ngực ổn định, can thiệp động mạch vành, độ ngưng tập tiểu cầu

SUMMARY

ELEVATED PLATELET AGGREGATION IN STABLE ANGINA PATIENTS BEFORE PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

107 patients with stable angina scheduled for elective coronary stenting were studied. ADP-induced platelet aggregation (5 M mol/L), platelet counts, serum fibrinogen were determined before first clopidogrel and aspirin administration. We found that platelet aggregation was significantly increased in patients with two-vessels revascularization, hypertension, smoking, hypercholesterolemia. Serum fibrinogen was significantly increased in patients were treated with 2 stents.Keywords: Stable angina, percutaneous coronary intervention, platelet aggregation
Каталог: pic -> general -> files -> Thang%206%20nam%202016
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
Thang%206%20nam%202016 -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 MỘt số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và chẩN ĐOÁn hình ảnh của bệnh lý HẸp khúc nối bể thận niệu quảN
Thang%206%20nam%202016 -> Nghiên cứU ĐỘ ngưng tập tiểu cầU Ở BỆnh nhâN Đau thắt ngựC ỔN ĐỊnh sau can thiệP ĐỘng mạch vành qua da
Thang%206%20nam%202016 -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 escherichia coli mang gen blakpc-2 phân lậP
Thang%206%20nam%202016 -> ĐÁnh giá TÌnh trạng nhiễm trùng đƯỜng mậT Ở BỆnh nhân viêm phúc mạc mật do sỏI ĐƯỢc phẫu thuật tại bệnh viện việT ĐỨC
Thang%206%20nam%202016 -> Nghiên cứu nồng đỘ adiponectin huyết thanh và MỘt số YẾu tố liên quan trên thai phụ MẮC ĐÁi tháO ĐƯỜng thai kỳ

tải về 27.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương