Ngày soạn : Tiết theo ppcttải về 0.9 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu29.12.2018
Kích0.9 Mb.
#50672
  1   2   3   4   5   6   7   8

Tiết 1-Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: • Học sinh hiểu thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.

 • Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải.

 • Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.

 • Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.

2. Về kỹ năng:

Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải.

3. Về thái độ:


 • Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải.

 • Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí của dân tộc.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:

 • Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

 • Kĩ năng phân tích, so sánh.

 • Kĩ năng ứng xử, giao tiếp.

 • Kĩ năng tự tin.

III. Các phương pháp/ Kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:

 • Thảo luận nhóm/ lớp

 • Động não.

 • Xử lí tình huống.

IV. Phương tiện dạy học:

 • GV: SGK, SGV GDCD 8.

 • Phiếu học tập

 • Những mẩu chuyện có nội dung liên quan đến bài.

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt Động 1: Giới thiệu bài

Sống trung thực dám bảo vệ những điều đúng đắn, không chấp nhận và không làm những điều sai trái đó là những nội dung cốt lõi của tôn trọng lẽ phải.Vậy tôn trọng lẽ phải là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc đó.Hoạt động 2: Hướng đẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề.

GV: Gọi học sinh đọc phần đặt vấn đề.

HS: Theo dõi bạn đọc.

GV: Đưa câu hỏi:

Câu 1: Những việc làm của tri huyện Thanh Ba với tên nhà giàu và người nông dân nghèo?

Câu 2: Hình bộ thượng thư anh ruột tri huyện Thanh Ba có hành động gì?

Câu 3: Em có nhận xét gì việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên?

GV: Chia học sinh thành 2 nhóm. Thảo luận những tình huống sau:


Tình huống 1( Nhóm 1): Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào?

TL Nhóm 1: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng, hợp lý.

Tình huống 2(Nhóm 2): Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì?

TLNhóm 2: Em phải thể hiện thái độ không đồng tình của em đối với hành vi đó. Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy.

HS: Các nhóm cử đại diện trình bày. HS: Nhóm khác bổ sungGV: Nhận xét : Để có cách ứng xử trong những trường hợp trên đòi hỏi mỗi người không chỉ có nhận thức mà còn phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải, phê phán những hành vi sai trái.......

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học.

GV: Qua nội dung đã phân tích, chúng ta tìm hiểu khái niệm và biểu hiện của tôn trọng lẽ phải.

GV: Hỏi:


1/ Theo em lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ phải là gì?

GV: Yêu cầu học sinh lấy ví dụ những hành vi biểu hiện tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải.Hành vi tôn trọng lẽ phải:

- Chấp hành nội qui nơi mình sống.

- Phê phán những việc làm sai trái.

- Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích, đánh giá ý kiến hợp lí.

.....................

Hành vi không tôn trọng lẽ phải:

- Vi phạm luật giao thông

- Vi phạm nội quy trường học

- “ Gió chiều nào che chiều ấy ”


GV: Hỏi: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào?


GV: Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau và là phẩm chất cần thiết của mỗi người, góp phần làm cho xã hội trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn. Mỗi học sinh cần phải học tập và rèn luyện mình để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp.Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh luyện tập.

Bài 1/ SGK

GV: Treo bảng phụ bài tập

HS: Lựa chọn và giải thích


Bài 2/ SGK

Tiến hành như bài tập 1
Bài 3/ SGK

GV: Treo bảng phụ bài tập

HS: Theo dõi làm bài tập

4. Củng cố

GV: Đọc cho hs nghe truyện “Vụ án trái đất quay” để củng cố bài.I. Đặt vấn đề

C1: - Ăn hối lộ của tên nhà giàu, ức hiếp dân nghèo.

- Xử án không công minh.
C2: Xin tha cho tri huyện.
C3: Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích, chứng tỏ ông là một người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý, lẽ phải, không chấp nhận những điều sai trái.

II. Nội dung bài học

1. Hiểu thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải:

a/Lẽ phải : là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

b/ Tôn trọng lẽ phải là:

- Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

- Biết điều chỉnh hành vi, suy nghĩ cuả mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những việc sai trái.


2. Một số biểu hiện của:

* Tôn trọng lẽ phải:

-Chấp hành tốt mọi qui định, nội qui nơi mình sinh sống học tập và làm việc.

-Không nói sai sự thật.

-Không vi phạm đạo đức và pháp luật.

- Biết đồng tình, ủng hộ ý kiến, quan điểm, việc làm đúng.

-Có thái độ phê phán đối với ý kiến, quan điểm, việc làm sai.....

* Không tôn trọng lẽ phải :

-Xuyên tạc,bóp méo sự thật.

-Vu khống.

-Bao che,làm theo cái sai,cái xấu

-Không dám bảo vệ sự thật, bảo vệ cái đúng,cái tốt...

3. Ý nghĩa:

-Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.

Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

III. Bài tập:
Bài 1: 1

Lựa chọn ý kiến c

“ Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo”.

Bài 2:

Lựa chọn cách ứng xử c

“ Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa”.
Bài 3:

Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải:

a.Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập.

c. Phê phán nhữnh việc làm sai trái.

e. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.


5. Dặn dò:

- Làm bài tập còn lại SGK.

- Xem trước bài 2- Liêm khiết

- Sưu tầm những mẫu chuyện về tấm gương Liêm khiết..

Tiết 2-Bài 2: Liêm khiết

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: • Học sinh hiểu thế nào là liêm khiết.

 • Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.

 • Hiểu ý nghĩa của liêm khiết.

2. Về kỹ năng:

  • Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính.

  • Biết sống liêm khiết,không tham lam.

3. Về thái độ:

Kính trọng những người sống liêm khiết. Phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng.II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:

 • Kĩ năng xác định giá trị.

 • Kĩ năng phân tích, so sánh.

 • Kĩ năng tư duy phê phán.

III. Các phương pháp/ Kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:

 • Nghiên cứu trường hợp điển hình.

 • Động não.

 • Thảo luận nhóm.

 • Xử lí tình huống.

IV. Phương tiện dạy học:

 • GV: SGK, SGV GDCD 8.

 • Phiếu học tập

 • Những mẩu chuyện có nội dung liên quan đến bài.

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Nêu một vài hành vi tôn trọng lẽ phải của bản thân em? Ý nghĩa của những hành vi đó?3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

Gv: Đọc truyện Lưỡng Quốc trạng nguyên ( t26-sgv ) gợi dẫn học sinh vào bài.Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề

Gv: Gọi hs đọc phần đặt vấn đề.

Chia hs thành 3 nhóm thảo luậncác câu hỏi trong phần gợi ý:

Nhóm 1: Em có suy nghĩ gì về cách ứng xử của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn, và của Bác Hồ trong những câu truyện trên?

Nhóm 2: Các em có suy nghĩ gì về các cách ứng xử đó?

Nhóm 3: Trong điều kiện hiện nay, theo em, việc học tập những tấm gương đó có còn phù hợp nữa không? Vì sao?

Hs: Các nhóm cử đại diện trình bày.

Hs: Nhóm khác bổ sung

Gv: Bổ sung hoàn thiện.
Hoạt động 3: Liên hệ thực tế đức tính liêm khiết.

GV: Phát phiếu học tập cho học sinh.

Câu 1/ Nêu những hành vi biểu hiện đức tính liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày?


Câu 2/ Nêu những hành vi trái với liêm khiết?

Hoạt động 4: Hướng dẫn Hs tìm hiểu nội dung bài học.

GV: Nói đến liêm khiết là nói đến sự trong sạch trong đạo đức cá nhân của từng người, dù là bình thường hay cán bộ chức quyền. Từ xưa đến nay chúng ta rất tôn trọng những người có tính liêm khiết.

Gv: Hỏi: Vậy thế nào là liêm khiết?
GV tích hợp pháp luật: Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước và tập thể.

Hs: Tìm một vài ví dụ thể hiện sống liêm khiết mà em biết:


GV: ? Ý nghĩa của sống liêm khiết?Hoạt động 5: Hướng dẫn học sinh luyện tập.

Gv: Cho hs làm bài tập:

Bài1/SGK

Hs: Quan sát và làm bài tập.

Hs: Nhận xét và bổ sung


I. Đặt vấn đề.

*N1: Trong những câu truyện trên, cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và Bác Hồ là những tấm gương đáng để chúng ta học tập noi theo và kính phục.

* N2: Những cách ứng xử đó thể hiện lối sống thanh cao, không hám danh, làm việc một cách vô tư có trách nhiệm mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào. Vì thề người sống liêm khiết sẽ nhận được sự quý trọng của mọi người, làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn.
* N3: Trong điều kiện hiện nay lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó càng trở nên có ý nghĩa và thiết thực Vì:

+ Giúp mọi người phân biệt được những hành vi thể hiện sự liêm khiết hoặc không liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày.

+ Đồng tình, ủng hộ, quý trọng người liêm khiết, phê phấn những hành vi thiếu liêm khiết: Tham ô, tham nhũng.hám lợi..

+ Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết.

C1/ - Làm giàu bằng sức lao động và tài năng của mình.

- Nhiều doanh nghiệp trẻ thành đạt làm giàu cho đất nước.

- Cả nước phát động phong trào “ ủng hộ người nghèo”

..............

C2/ - Lợi dụng chức vụ nhận quà hối lộ.

- Nhiều công ty trốn thuế.

..............
II. Nội dung bài học:


1.Khái niệm: Liêm khiết là sống trong sạch không hám danh, hám lợi, không bận tâm đến những toan tính nhỏ nhen ích kỉ.


2. Một số biểu hiện của liêm khiết:

-Không tham lam.

-Không tham ô tiền bạc,tài sản chung.

-Không nhận hối lộ.

-Không sử dụng tiền bạc, tài sản chung vào mục đích cá nhân.

-Không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân.3.Ý nghĩa của liêm khiết:

- Liêm khiết giúp con người sống thanh thản,đàng hoàng, tự tin,không bị phụ thuộc vào người khác và được mọi người xung quanh kính trọng ,lễ phép

III. Bài tập:

Bài 1:


Hành vi b, d, e là hành vi thể hiện tính không liêm khiết.
Bài 2: Tán thành với những việc làm sau: b, d.

4. Củng cố

GV: Cho HS nghe chuyện “ Chọn đằng nào” trang 26/SGV để củng cố.5.Dặn dò:

- Làm bài tập 3,4,5 SGK

- Chuẩn bị bài “ Tôn trọng người khác”
TiÕt 3- Bµi 3: T«n träng ng­êi kh¸c

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: • Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác.

 • Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác.

 • Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác.

2. Về kỹ năng:

  • Phân biệt được hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác.

  • Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hằng ngày.

3. Về thái độ:

 • Đồng tình, ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác.

 • Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:

 • Kĩ năng tư duy phê phán.

 • Kĩ năng phân tích, so sánh.

 • Kĩ năng ra quyết định; kiểm soát cảm xúc.

 • Kĩ năng giao tiếp.

III. Các phương pháp/ Kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:

 • Động não.

 • Hỏi và trả lời.

 • Xử lí tình huống.

IV. Phương tiện dạy học:

 • GV: SGK, SGV GDCD 8.

 • Phiếu học tập

 • Ví dụ có nội dung liên quan đến bài.

 • Ca dao, tục ngữ.

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài tập về nhà của học sinh.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

Gv: Đọc cho học sinh nghe truyện đọc: “chuyện lớp tôi” để dẫn vào bài.


Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung cần đạt

Hoạt động 2: hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề

Gv: gọi hs đọc phần đặt vấn đề.

Hs: Đọc

Gv: Chia học sinh thành 3 nhómGv: Đưa câu hỏi:

Nhóm 1: 1/Nhận xét về cách cư xử, thái độ, việc làm của Mai?


2/ Hành vi của Mai sẽ được mọi người đánh giá như thế nào?

Nhóm 2: 1/ Nhận xét cách cư xử của một số bạn đối với Hải?

2/ Hải suy nghĩ gì? Thái độ của Hải thể hiện đức tính gì?

Nhóm 3: 1/ Nhận xét việc làm của Quân và Hùng?

2/ Việc làm đó thể hiện đức tính gì?

Hs: Các nhóm thảo luận và đại diện các nhóm trình bày.

Gv: Kết luận: Chúng ta phải luôn biết lắng nghe ý kiến người khác, kính trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ, không công kích chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình là biểu hiện hành vi của những người biết cư xử có văn hóa, đàng hoàng, đúng mực khiến người khác cảm thấy hài lòng, dễ chịu và vì thế sẽ nhận được sự quý trọng của mọi người.

Trong cuộc sống, tôn trọng lẫn nhau là điều kiện, là cơ sở để xác lập và củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa mọi người với nhau. Vì vậy tôn trọng người khác và cách cư xử cần thiết đối với tất cả mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học:

Gv: Yêu cầu hs tìm một số hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác.

Hs: Lấy ví dụ:


 • Vâng lời bố mẹ.

 • Giúp đỡ bạn bè.

 • Nhường chỗ cho người già trên xe buýt.

Gv: Vậy thế nào là tôn trọng người khác?

Gv: Hỏi: Tìm các hành vi, việc làm bảo vệ môi trường là coi trọng cuộc sống của mọi người và của mình trong cuộc sống?

Hs: - Không xả rác, đổ nước thải bừa bãi.


 • Không hút thuốc lá.

 • Không mất trật tự nơi công cộng.

…….

Gv: Yêu cầu hs tìm 1 số hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác.

Hs: Lấy ví dụ:


 • Chê bai bạn bè.

 • Bật nhạc to khi đã quá khuya.

 • Vứt rác nơi công cộng.

Gv: Tôn trọng người khác không có nghĩa là đồng tình ủng hộ, lắng nghe mà không có sự phê phán, đấu tranh với những việc làm không đúng. Tôn trọng người khác phải được thể hiện bằng các hành vi có văn hóa.

? Những biểu hiện của tôn trọng người khác?


Hỏi: Vì sao chúng ta cần phải tôn trọng người khác? Ý nghĩa của tôn trọng người khác trong cuộc sống hằng ngày?

Gv: Kết luận: Là hs THCS các em cần biết rèn luyện đức tính tôn trọng người khác. Nêu gương tốt, phê phán cái xấu, biết điều chỉnh hành vi của mình để góp phần cho gia đình, nhà trường tốt đẹp hơn.

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh luyện tập.

Gv: Cho hs làm bài tập.

Bài 1/ SGK

Hs: Giải thích ý kiến đúng sai, vì sao.

Gv: Nhận xét cho điểm hs có ý kiến đúng.
Bài 2/SGK

Hs: Trao đổi thực hiện yêu cầu của bài tập.I.Đặt vấn đề:
Nhóm 1: - Mai là 1 hs giỏi 7 năm liền nhưng không kiêu căng, coi thường người khác.

 • Lễ phép, chan hòa, cởi mở, nhiệt tình và gương mẫu chấp hành tốt nội quy.

 • Được mọi người tôn trọng và quý mến.

Nhóm 2:

  • Các bạn trong lớp trêu chọc Hải vì em là da đen.

  • Hải không cho màu da đen là xấu mà còn tự hào vì được hưởng màu da của cha.

  • Hải biết tôn trọng cha mình.

Nhóm 3: Quân và Hùng đọc truyện trong giờ học văn. Chứng tỏ 2 bạn đó thiếu tôn trọng người khác.


II.Nội dung bài học:

1/ Tôn trọng người khác: là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

2. Những biểu hiện của tôn trọng người khác:

-Biết lắng nghe.

-Biết cư xử lễ phép,lịch sự

-Không xâm phạm tài sản, thư từ, nhật kí, sự riêng tư của người khác.

-Tôn trọng cá tính, sở thích, thói quen,bản sắc riêng của người khác...

3. Ý nghĩa:

- Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình.

- Tôn trọng lẫn nhau để xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.
III. Bài tập:

Bài 1: Hành vi a, g, i thể hiện sự tôn trọng người khác.

Bài 2: Tán thành với ý kiến b,ctải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương