ĐĂng ký thi đua cá nhâNtải về 47.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.02.2019
Kích47.56 Kb.


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: NGỮ VĂN 7

I/ Văn học

 1. Văn học dân gian

 • Tục ngữ về con người và xã hội.

* Nêu được định nghĩa về tục ngữ, thuộc lòng và hiểu nội dung nghệ thuật của các câu tục ngữ.

2. Văn học hiện đại

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta;

- Đức tính giản dị của Bác Hồ;

- Sống chết mặc bay;

- Ca Huế trên sông Hương.

* Nhận biết tác giả và tác phẩm, thể loại của văn bản.

*Hiểu nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản.

II/ Tiếng Việt


 • Rút gọn câu;

 • Thêm trạng ngữ cho câu;

 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động;

 • Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu;

 • Liệt kê;

 • Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy;

- Dấu gạch ngang.

* Cần ôn tập cho học sinh:

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về việc thêm bớt thành phần câu, chuyển đổi kiểu câu, phép tu từ cú pháp, các dấu câu.

- Nắm được cách sử dụng câu rút gọn, thêm trạng ngữ cho câu, chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, dùng cụm chủ vị để mở rộng câu, phép liệt kê, dấu chấm phẩy và dấu chấm lửng, dấu gạch ngang.

III/ Tập Làm Văn

Kiểu văn bản nghị luận (nghị luận giải thích). • Ôn tập cho học sinh nắm vững các bước làm bài văn nghị luận..

Lưu ý: Trong quá trình ôn tập cần bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng và phần điều chỉnh chương trình của BGD&ĐT .MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI 7


 1. Mục tiêu đề kiểm tra:

Chủ đề 1: Văn học

Kiến thức cần đạt:

- Nắm được khái niệm, nội dung và một số hình thức nghệ thuật của những câu tục ngữ đã học trong chương trình HKII Ngữ văn 7

- Nắm được tên tác giả, tác phẩm, thể loại, nội dung, nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa của các tác phẩm đã học trong chương trình HKII Ngữ văn 7Kĩ năng cần đạt

 • Đọc - hiểu văn bản.

Chủ đề 2 : Tiếng Việt

Kiến thức cần đạt:

Hệ thống hoá các kiến thức về phép biến đổi câu, phép tu từ cú pháp và các dấu câu.

Kĩ năng cần đạt:

 • Nhận biết, vận dụng cách thêm bớt thành phần câu, cách chuyển đổi kiểu câu, phép tu từ cú pháp, các dấu câu.

Chủ đề 3 : Tập làm văn

Kiến thức cần đạt:

Nắm vững các kiến thức về tạo lập bài văn nghị luận chứng minh, nghị luận giải thích.

Kĩ năng cần đạt

 • Biết triển khai các kỹ năng trong làm văn nghị luận.

 • Tiến hành các bước làm bài văn nghị luận trên cơ sở tổ chức triển khai các luận điểm phù hợp.

2. Xác định hình thức và thời gian kiểm tra:

- Hình thức kiểm tra: tự luận, số câu: 4.

- Thời gian làm bài: 90 phút.

3. Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ :


Cấp độ

Nội dung (chủ đề)

Số lượng câu

(chuẩn cần kiểm tra)

Tỉ lệ

Điểm số

Cấp độ 1,2 (nhận biết và thông hiểu)

Chủ đê 1: Văn học


- Hiểu nội dung, hình thức diễn đạt của các câu tục ngữ.

- Nhận biết tên tác giả, tác phẩm, thể loại của văn bản.

- Hiểu nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản.


1

20%

2.0

Chủ đề 2: Tiếng Việt- Nhớ khái niệm, hiểu công dụng của cách thêm bớt thành phần câu, chuyển đổi kiểu câu, phép tu từ cú pháp, dấu câu.

- Nắm được cách thêm bớt thành phần câu, chuyển đổi kiểu câu, phép tu từ cú pháp, dấu câu2

30%

3.0

Cấp độ 3,4 (vận dụng cấp độ thấp và cấp độ cao)

Chủ đề 3:Tập làm văn
- Tạo lập bài văn nghị luận.

1

50%


5.0


Tổng
4

100%

10


4. Thiết lập ma trận đề
Tên chủ đề

Nhận biết

(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2)

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

 1. Văn học

Gồm những bài sau:

+ Tục ngữ về con người và xã hội;

+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta;

+ Đức tính giản dị của Bác Hồ;

+ Sống chết mặc bay;

+ Ca Huế trên sông Hương;


- Khái niệm tục ngữ

- Nhận biết tên tác giả và tác phẩm

- Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong văn bản.

Hiểu được ý nghĩa các văn bản.

1 câu,

tỉ lệ 20%,

2.0 điểm

2. Tiếng Việt

Gồm những bài sau:

- Rút gọn câu;

- Thêm trạng ngữ cho câu;

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động;

- Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu;

- Liệt kê;

- Dấu chấm phẩy và dấu chấm lửng;

- Dấu gạch ngang.

- Nhớ khái niệm.

- Nhận biết cách thêm bớt thành phần câu, chuyển đổi kiểu câu, phép tu từ cú pháp.


Hiểu được công dụng.

2 câu,

tỉ lệ 30%,

3.0 điểm.

3. Tập làm văn

Văn nghị luận.Tạo lập bài văn nghị luận (nghị luận giải thích).

1 câu,

tỉ lệ 50%,

5.0 điểm

Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ…..%

1

2,0

20

2

3,0

30
1

5,0

50

4

10,0

100
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương