Đăng ký kinh doanh cá thể có nghề đối với những người định cư ngoài lãnh thổ ch séctải về 45.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích45.72 Kb.
#566

Đăng ký kinh doanh cá thể có nghề đối với những người định cư ngoài lãnh

thổ CH Séc

(kinh doanh cá thể của người nước ngoài)
Kinh doanh cá thể có nghề là gì?

Theo §2 Luật hành nghề thì kinh doanh cá thể có nghề được định nghĩa như hoạt động độc lập, lâu dài; có mang tên mình, tự chịu trách nhiệm, thực hiện theo Luật hành nghề để thu lợi nhuận. Ngoài những điều kiện chung, cá nhân hành nghề cá thể phải đạt điều kiện về chuyên môn của ngành nghề (các nghề chuyên môn ghi ở phụ lục 1 của Luật hành nghề).


Ai có thể kinh doanh cá thể có nghề?

Người kinh doanh cá thể có nghề định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (sau đây gọi tắt là “người nước ngoài kinh doanh cá thể”) được quyền kinh doanh cá thể tại CH Séc với những điều kiện và phạm vi như công dân CH Séc, nếu Luật hành nghề và các luật liên quan không quy định khác. Nhưng người nước ngoài kinh doanh cá thể tại CH Séc phải có cư trú dài hạn trên lãnh thổ Séc vì mục tiêu kinh doanh.

Người nước ngoài đã được định cư hay đã được công nhận là tỵ nạn thực hiện hành nghề cá thể với các điều kiện như công dân CH Séc có nơi ở cố định trên lãnh thổ Séc (theo §5 Luật hành nghề).
Điều kiện người kinh doanh cá thể có nghề:

Những điều kiện chung để kinh doanh cá thể gồm có: • Phải đạt 18 tuổi

 • Thích ứng thực hiện pháp lý

 • Không phạm tội

 • Không nợ thuế các loại đối với các tổ chức thu thuế của Nhà Nước. Chứng nhận không nợ thuế do các phòng thuế vụ địa phương cấp (theo §6, Luật hành nghề).


Điều kiện chuyên môn để kinh doanh cá thể có nghề thường được chứng nhận bằng:

 • Bằng hay giấy chứng nhận đã qua lớp học nghề ít nhất 3 năm và chứng nhận đã thực hành trong nghề đó ít nhất 3 năm.

 • Chứng nhận đã học trung học chuyên nghiệp dưới 4 năm và chứng nhận đã qua thực hành trong nghề ít nhất 3 năm

 • Chứng nhận đã thi hết trung học chuyên nghiệp, học nghề bốn năm hay trung học phổ thông với các môn học chuẩn bị cho nghề và chứng nhận đã qua thực hành 2 năm.

 • Bằng cấp hay chứng nhận đã học hết đại học hệ cử nhân hay thạc sỹ và chứng nhận đã qua thực tế ít nhất 1 năm.


Các điều kiện chuyên môn trên có thể thay thế bằng:

 • Bằng học nghề tương tự có thể thay thế được nghề định thực hiện hoặc các chứng nhận đã theo học nghề tương tự ít nhất 3 năm và đã qua thực tế ít nhất 4 năm.

 • Chứng chỉ đã học xong trung cấp ngành tương tự với thời gian học dưới 4 năm và chứng nhận đã qua 4 năm thực tiễn.

 • Bằng tốt nghiệp hay chứng nhận đã học xong đại học của ngành tương tự và chứng nhận đã qua thực tiễn 2 năm.

 • Chứng nhận đã qua đào tạo lớp đổi nghề do Bộ giáo dục hay Bộ chuyên ngành khác quản lý và chứng nhận sau đó đã qua hành nghề này 4 năm.

 • Chứng nhận đã thi nghề định kinh doanh trước Tiểu ban gồm đại diện Phòng hành nghề địa phương, đại diện trường học nghề hay trung học chuyên nghiệp, tổ chức hành nghề (nếu có) mà chứng nhận đã qua thực hành 4 năm trong nghề.

 • Chứng nhận đã làm trong nghề đó ít nhất 6 năm.


Các bước thực hiện đăng ký kinh doanh cá thể có nghề:

Mẫu đăng ký hành nghề cá thể có tại tất cả các Phòng hành nghề cá thể địa phương và cũng có thể rút từ Internet.

Đăng ký phải tự nộp hay gửi qua bưu điện cho Phòng hành nghề cá thể địa phương.

Nếu người nước ngoài dự định hành nghề cá thể, không có hệ thống tổ chức riêng tại CH Séc, thì phải đăng ký hành nghề cho Phòng hành nghề cá thể tại địa phương mình được phép cư trú dài hạn hay nơi mình được phép hành nghề trên lãnh thổ CH Séc. Nếu người nước ngoài dự tính kinh doanh tại CH Séc với hệ thống tổ chức riêng thì đăng ký tại địa phương nơi đóng trụ sở trên lãnh thổ CH Séc.

Sau khi nộp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh ̣(xin xem ở dưới đây), phải trả phụ phí hành chính 1000,-Kč mới được nhận “Giấy phép hành nghề”(những người thực hiện hành nghề có tổ chức theo công nghiệp phải trả 10.000,-Kč).

Nếu hồ sơ đầy đủ, Phòng hành nghề có trách nhiệm hoàn thành xong giấy phép hành nghề trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ. Người nước ngoài hành nghề cá thể sau khi nhận giấy phép hành nghề cần phải ghi tên vào hệ thống hành nghề của Tòa án thương mại. Ngày ghi tên vào hệ thống hành nghề với nghề cụ thể là ngày được phép bắt đầu kinh doanh. Nếu không nộp đơn ghi tên vào hệ thống hành nghề cho Tòa án thương mại trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nhận giấy phép kinh doanh hoặc bị Tòa bác đơn xin ghi tên thì phải hoãn lại ngay giấy phép hành nghề. Nếu không thực hiện các điều này thì giấy phép hành nghề cũng hết hiệu lực.

Nếu hồ sơ xin giấy phép hành nghề cần bổ sung gì thì Phòng hành nghề đề nghị bổ sung trong vòng 15 ngày, hoặc có thể ít ngày hơn. Kể từ ngày được bổ sung đầy đủ hồ sơ mới được tính ngày để cấp giấy phép hành nghề (không quá 15 ngày). Nếu có những lý do chính đáng, Phòng hành nghề có thể kéo dài thời gian để bổ sung hồ sơ. Sau khi đầy đủ hồ sơ, Phòng hành nghề có trách nhiệm xem xét và cấp giấy phép hành nghề và hẹn ngày báo kết quả. Nếu trong thời gian thỏa thuận, người đăng ký không nộp các giấy tờ bổ sung hồ sơ thì Phòng hành nghề có thể ra quyết định dừng việc xem xét cấp giấy phép hành nghề do không đạt các điều kiện cần thiết.

Kết thúc quan hệ giữa người đăng ký và Phòng hành nghề là việc cấp giấy phép hành nghề.Sau khi nhận giấy phép hành nghề, người hành nghề cá thể có trách nhiệm:

 1. Đăng ký nộp thuế các loại cho Phòng thuế vụ địa phương, chậm nhất trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy phép hành nghề

 2. Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho bản thân và người làm (nếu có) cho Phòng bảo hiểm xã hội địa phương (cũng trước 30 ngày).

 3. Đăng ký đóng bảo hiểm y tế cho bản thân và người làm (nếu có) cho tổ chức bảo hiểm y tế tự chọn (trong vòng 8 ngày).

 4. Đăng ký bảo hiểm sự cố xảy ra đối với người làm (nếu có 1 người làm trở lên).


Hồ sơ xin đăng ký hành nghề cá thể có nghề:

  • Đơn : Đăng ký hành nghề - ghi trước hay ghi tại Phòng hành nghề.

  • Phiếu lý lịch tư pháp Séc của người đăng ký và của người đại diện trách nhiệm (nếu có), phiếu này không được cấp quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Người hành nghề cá thể nước ngoài còn phải nộp phiếu lý lịch tư pháp của nước xuất xứ theo §6 điều 4 Luật hành nghề.

  • Tuyên bố của người đại diện trách nhiệm (nếu có). Trong tuyên bố phải ghi rõ là đồng ý nhận trách nhiệm đại diện cho người nước ngoài hành nghề cá thể thực hiện nội dung, hành nghề theo Luật hành nghề. Chữ ký của người đại diện đó phải có công chứng hoặc ký trước mặt của cán bộ Phòng hành nghề.

  • Xác nhận đã ghi tên trong hệ thống hành nghề của Tòa án thương mại (nếu có). Xác nhận này được cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

  • Chứng nhận không nợ thuế của Phòng thuế vụ địa phương.

  • Chứng nhận về khả năng chuyên môn của người đăng ký hoặc của người đại diện trách nhiệm.

  • Chứng nhận về quyền sở hữu hay quyền sử dụng đối với nơi mà người hành nghề cá thể được quyền sử dụng để làm chỗ hành nghề. Chỗ hành nghề có thể là chỗ đăng ký cư trú hay chỗ riêng biệt cùng vùng quản lý của Phòng hành nghề địa phương đó (nếu dự tính thành lập hệ thống tổ chức thì cũng phải có chứng nhận này).

  • Nếu người nước ngoài dự tính hành nghề có tổ chức, theo hình thực công nghiệp thì phải có chứng nhận là có Cty, xí nghiệp năm ngoài lãnh thổ CH Séc và chứng nhận là tổ chức này đang hoạt động.

  • Xác nhận đã trả phụ phí hành chính 1000,-Kč cho từng nghề chuyên môn (nếu hành nghề có tổ chức theo sản xuất công nghiệp thì trả 10.000,-Kč).

  • Nếu dự tính hành nghề theo tổ chức công nghiệp thì phải có chứng nhận đang hành nghề theo phương thức này.

  • Chứng nhận đã được cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc vì mục đích kinh doanh theo §5 điều (4) Luật hành nghề.

Tất cả giấy tờ của bộ hồ sơ nếu bản gốc không phải bằng tiếng Séc thì phải dịch ra tiếng Séc và công chứng dấu phiên dịch tòa án (Nếu bản gốc tiếng Xlováki thì không phải dịch ra tiếng Séc). Chữ ký và con dấu trên bản gốc của phiên dịch phải được công chứng nếu nộp bản sao.

tải về 45.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương