Ộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th phú nghĩA Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 20.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích20.41 Kb.
#1342

UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ NGHĨA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Nghĩa, ngày 26 tháng 8 năm 2017
KẾ HOẠCH
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Nay Trường TH Phú Nghĩa đánh giá công tác tháng 08 năm 2017 và triển khai kế hoạch tháng 09 năm 2017 cụ thể như sau:

Phần 1: Đánh giá công tác tháng 08/2017:

1. Công tác GD tư tưởng:

Tuyên truyền tới gv và hs các ngày lễ trong tháng; triển khai tới gv các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời( theo các văn bản trên cổng thông tin điện tử).2.Công tác quản lí:

+ Ưu điểm- Chỉ đạo ôn tập và kiểm tra lại cho hs lớp 1( 2 em)

- Chỉ đạo thực hiện dạy TCTV cho hs khối 1 ở 2 điểm.

- Chỉ đạo Chuyên môn hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách cho GV, Bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn.

- chỉ đạo các bộ phận tham mưu tu sửa CSVC phục vụ cho năm học mới ở các điểm học.

Chỉ các các lớp ổn định học sinh và thực hiện chưng trình dạy học.

+ Tồn tại

Công tác VS ở trường chính giờ ra chơi có ngay chưa đảm bảo.

3. Chuyên môn:

+ Ưu điểm

- ổn định tổ chức và thực hiện chương trình tuần một

- tổ chức ra đề và kiểm tra lại cho hs lớp 1,

- Gv đã vận động hs ra lớp tương đối tốt( đến thời điểm này chỉ còn ba em chưa ra lớp( lí do: 2 em không thich đi học; 1 em bỏ về bắc theo gđ).

- ra soát hs trong vùng tuyển sinh hiện tại còn 3 em chưa ra tuyển sinh

- tập huấn các phần mềm chuyên môn đầu năm cho gv.

- thực hiện bàn giao lớp cũ lên lớp mới; biên chế học sinh cho các lớp.

- Đã tiến hành phân công nhiệm vụ công tác trong năm học và phân công nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số /QĐ-THPN.

- Đã tiến hành lên thời khóa biểu và chương trình giảng dạy cho học kỳ I, chú ý đến giảng dạy môn Anh văn lớp 1-2-3( 02 tiết/tuần;).

- Kiểm tra công tác chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh trước thềm năm học mới.

- Đã tham gia các tập huấn và triển khai tới toàn thể giáo viên.

+ Tồn tại

- sau kiểm tra lại cho các em học sinh ôn tập trong hè thì kết quả chưa đạt( không có em nào lên lớp).

- Còn một số hs chưa ra lớp và chưa ra tuyển sinh.

4. Công tác khác

+ Ưu điểm:+ Đội:

- tập luyện đội trống và các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng.+ Y tế

- tham gia tập huấn nâng cao trình độ tại tỉnh.

+ Kế toán:

- Thực hiện các chế độ lương và phụ cấp

- Làm tốt công tác tham mưu với hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch thu chi năm học mới.

+  Thư viện+ thiết bị: mở cửa, dọn dẹp và cho gv học sinh mượn sách đầu năm; phát cách GV cho hs có hoàn cảnh khó khăn.

+ Bảo vệ+ điện nước+ phục vụ:

Tu sửa CSVC ở các điểm trường

+ Tồn tại

- Đội tham gia tập huấn nên chưa có nhiều thời gian để tập luyện đội trống, văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng..

Phần 2: Kế hoạch tháng 09 năm 2017:

I.Công tác gd tư tưởng:

- tuyên truyền giáo dục ngày lễ trong tháng 2/9; 5/9………

- Triển khai các văn bản của cấp trên kịp thời đến giao viên nhân viên và học sinh.

II. Công tác chỉ đạo, quản lý chung:

  - Tổ chức tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

-Chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch tháng, duyệt giáo án và kiểm tra các hoạt động đầu năm.

-Chỉ đạo các bộ phận hoàn thành bảng lượng hóa thi đua của năm học để áp dụng;

-Chỉ đạo công đoàn và các bộ phận chuẩn bị tốt cho khai giảng và hội nghị CBCC đầu năm.

-Chỉ đạocác bộ phận hoàn thành các loại hồ sơ phục vụ cho Họp PHHS đầu năm.III.Công tác chỉ đạo chuyên môn:

+ Thực hiện chương trình từ tuần 2 đến tuần 5( từ ngày: 5 tháng 9 đến 29 tháng 9)

+ Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đấu năm:

+ tăng cường kiểm tra điểm lẻ để tư vấn cho gv.

+ tiếp tục Thực hiện hướng dẫn đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

+ lê kế hoạch năm học, phát động các phong trào thi đua đầu năm.

+ phân công dạy thay dạy thế

+ thực hiện các loại báo cáo kịp thời.IV.Công tác khác:

+ Đội: - tập luyện đội văn nghệ và đội nghi lễ phục vụ khai giảng năm học.

  • Xây dựng kế hoạch năm học, các hội thi trong năm.

+ Y tế: - tuyên truyền PHHS mua BHYT theo hd của phòng BHXH; Phòng GD

  • Tuyên truyền về các dịch bệnh và tai nạn đuối nước

+ Thư viện+ thiết bị:

Dọn dẹp; nhập phần mềm; cho mượn sách và thiết bị dạy học;

Đưa sách báo vào các điểm lẻ cho học sinh đọc.

+ Kế toán: - tham mưu rút kinh phí xây nhà vệ sinh và công trình giếp nước điểm điểm bù cà mau  • Làm lương và rút các hoạt động tháng 9

  • Rút kinh phí tăng cường Tv hè 2016

+ bảo vệ+ phục vụ+ điện nước: hoàn thành công việc theo kế hoạch   

+ Công đoàn:

- Vận động CB đoàn viên tham gia ủng hộ các loại quỹ theo quy định của ngành và huyện.

- Động viên CBGV và học sinh thi đua “ Dạy tốt – Học tốt” chào mừng các ngày Lễ.

- Làm hồ sơ thi đua và nộp đúng thời gian về Công đoàn ngành.

        

            Trên đây là nội dung đánh giá công tác tháng 08 năm 2017 và kế hoạch tháng 09 năm 2017 Ban giám hiệu trường Tiểu học Phú Nghĩa yêu cầu các thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường tham gia góp ý và tổ chức thực hiện nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất./.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  • Hiệu phó, tổ chuyên môn( Để T/ H)

  • PGD ( bc)

  • Lưu: Vt

Lê Thị Xoan

 

 

tải về 20.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương