ĐẢng bộ phưỜng cầu thiatải về 51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích51 Kb.
#182982
Test thu may in

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
-----------------
Trình Đại Hội Chi Bộ Lần Thứ XVII Nhiệm Kỳ 2020 – 2022.
Thực hiện chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của bộ chính trị, kế hoạch 145-KH/TU, ngày 2/7/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, kế hoạch 112 của Thị ủy Nghĩa Lộ triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ban chi bộ 5 xây dựng báo cáo chính trị đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2017 – 2020
A - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ
- Đặc điểm tình hình:
Chi bộ 5 được thành lập sau quyết địch 1513 ngày 29/8/2017 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
Chi bộ 5 có 31 đảng viên trong đó 22 đồng chí hưu chí 8 đồng chí miễn sinh hoạt 12 đồng chí được nhận huy hiệu 30,40,50,60 năm tuổi Đảng, 48 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Địa bàn tương đối rộng nằm bên phải quốc lộ 32 cũ theo hướng bắc nam có trụ sở công an, có trường TH - THCS Võ Thị Sáu.
Chi bộ lãnh đạo tổ dân phố gồm 138 hộ 432 nhân khẩu, phần lớn là các hộ cán bộ công chức nghỉ hưu mất sức lao động còn lại là các hộ sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, dịch vụ buôn bán nhỏ và 5 hộ sản xuất nông nghiệp. Tổ có mặt đường giao thông thuận lợi, dễ giao lưu kinh doanh buôn bán.
* Thuận lợi:
+ Đảng viên trong chi bộ hầu hết là những đồng chí đã kinh qua quá trình công tác ở trên nhiều lĩnh vực công tác nay nghỉ hưu, nên đều có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nuớc và các quy định của địa phương.
+ Đại bộ phận nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đuờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nuớc, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm xây dựng đời sống vật chất, tinh thần, mỗi nhà, mỗi người ngày càng phát triển.
* Khó khăn:
+ Một số đảng viên của chi bộ nghỉ hưu từ truớc năm 1986 nay tuổi cao sức yếu, điều kiện kinh tế do thu nhập thấp nên gặp nhiều khó khăn do đó cũng hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.
+ Trình độ dân trí không đồng đều, việc nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước còn hạn chế.
B - KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020:háng.
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
-----------------
Trình Đại Hội Chi Bộ Lần Thứ XVII Nhiệm Kỳ 2020 – 2022.
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
-----------------
Trình Đại Hội Chi Bộ Lần Thứ XVII Nhiệm Kỳ 2020 – 2022.
Thực hiện chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của bộ chính trị, kế hoạch 145-KH/TU, ngày 2/7/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, kế hoạch 112 của Thị ủy Nghĩa Lộ triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ban chi bộ 5 xây dựng báo cáo chính trị đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2017 – 2020
A - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ
- Đặc điểm tình hình:
Chi bộ 5 được thành lập sau quyết địch 1513 ngày 29/8/2017 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
Chi bộ 5 có 31 đảng viên trong đó 22 đồng chí hưu chí 8 đồng chí miễn sinh hoạt 12 đồng chí được nhận huy hiệu 30,40,50,60 năm tuổi Đảng, 48 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Địa bàn tương đối rộng nằm bên phải quốc lộ 32 cũ theo hướng bắc nam có trụ sở công an, có trường TH - THCS Võ Thị Sáu.
Chi bộ lãnh đạo tổ dân phố gồm 138 hộ 432 nhân khẩu, phần lớn là các hộ cán bộ công chức nghỉ hưu mất sức lao động còn lại là các hộ sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, dịch vụ buôn bán nhỏ và 5 hộ sản xuất nông nghiệp. Tổ có mặt đường giao thông thuận lợi, dễ giao lưu kinh doanh buôn bán.
* Thuận lợi:
+ Đảng viên trong chi bộ hầu hết là những đồng chí đã kinh qua quá trình công tác ở trên nhiều lĩnh vực công tác nay nghỉ hưu, nên đều có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nuớc và các quy định của địa phương.
+ Đại bộ phận nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đuờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nuớc, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm xây dựng đời sống vật chất, tinh thần, mỗi nhà, mỗi người ngày càng phát triển.
* Khó khăn:
+ Một số đảng viên của chi bộ nghỉ hưu từ truớc năm 1986 nay tuổi cao sức yếu, điều kiện kinh tế do thu nhập thấp nên gặp nhiều khó khăn do đó cũng hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.
+ Trình độ dân trí không đồng đều, việc nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước còn hạn chế.
B - KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020:háng.
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
-----------------tải về 51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương