Name: Nguyễn Phương Minh vnu student id: 21051658


Require: Calculate John Parker’s company capital as at 1 August 2020 Write down the double entriestải về 286.57 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích286.57 Kb.
#185107
1   2   3   4   5
Fall 2022 - Midterm USF - 4
Require:

  1. Calculate John Parker’s company capital as at 1 August 2020

  2. Write down the double entries all transactions.

  3. Posting to Ledger T-account for all account and closing balance the accountAnswer question 3:  1. Calculate John Parker’s company capital as at 1 August 2020
Assets
Cash

10,000 $

Inventory

2,000 $

Trade receivables

1,000 $

Van

3,000 $

Fixture and fittings

2,200 $

Total assets

18,200 $


Liabilities
Trade payables

2,500 $

Loan

5,000 $Total liabilities

7,500 $


Company capital = Assets – Liabilities = $18,200 - $7,500 = $10,700  1. The double entries all transactions


Balance sheet


Income Statement

Transaction

Cash Asset

+ Noncash Asset

= Liabilities

+ Contrib. Capital

+ Earned Capital
Revenue

- Expenses

= Net Income

Contribute $9000 cash into business bank account

+9000
Cash+9000
Capital
Purchase $800 goods on time


+800
Inventory

+800
Accounts payable

Bought a van by cheque

-5000
Cash

+5000
Van


Purchase $500 goods by cash

-500
Cash

+500 Inventory


Sold good for $1000 on time


+1000
Account receivable+1000 Retained earnings
+1000 Sales revenue


+1000

Record $200 for cost of merchandise 


 -200 Inventory -200 Retained earnings

 +200 Cost of goods sold

 -200

 John took $300 goods for his own use


 -300 Inventory


 -300 Drawings
 Received $1000 loan from D. Watson

+1000
Cash


+1000 Loan payable


 Sold good for cash $1200

+1200
Cash
+1200
Retained earnings

 +1200 Sales revenue


 +1200

Bought $1500 fixture and fitting
+1500
Fixture and fittings

+1500 Account payable
Paid $300 wages to employees

-300 cash


-300 Retained earnings
+300 wages expense

-300  1. Posting to T-accountCash
Beg balance

10000

(5)

5000

(2)

 9000

(7)

 500

(12)

 1000

(30)

 300

(19)

1200End balance

15400

Capital

(11)

300

Beg balance

10700(2)

 9000

End balance

19400Inventory


Beg balance

2000

(10)

200

(4)

 800

(11)

300

(7)

 500End balance

2800Trade payable
Beg balance

2500(4)

 800

(22)

 1500

End balance

4800
Van
Beg balance

3000(5)

5000End balance

8000Trade receivable

Beg balance

1000(10)

1000End balance

2000

Cost of goods sold(10)

200End balance

200

Sales revenue(10)

1000(19)

1200

End balance

2200

Loan


Beg balance

5000(12)

1000

End balance

6000

Fixture and fitting
Beg balance

 2200(22)

 1500End balance

3700

Wages expense
(30)

 300End balance

300


tải về 286.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương