Đơn xin Tái xéttải về 136 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích136 Kb.
#7080
Đơn xin Tái xét

Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (the OAIC) có thể tái xét một quyết định FOI (tự do thông tin) của một cơ quan Chính phủ Úc hoặc Bộ trưởng Chính phủ Úc. OAIC khuyến khích quý vị nên nộp đơn trực tiếp đến cơ quan đó để họ tái xét nội bộ, trước khi quý vị nộp đơn đến OAIC xin tái xét.

OAIC không tái xét các quyết định FOI của các cơ quan chính phủ Tiểu bang, Lãnh thổ hoặc địa phương.

Đơn xin tái xét phải nộp qua văn bản. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc điền đơn này, hãy gửi email đến enquiries@oaic.gov.au hoặc gọi đến đường dây dọ hỏi của chúng tôi qua số 1300 363 992.


Việc gì xảy ra đối với đơn của quý vị?


Nhân viên OAIC sẽ thẩm định thông tin mà quý vị cung cấp và quyết định các bước kế tiếp thích đáng. Sau đó chúng tôi sẽ liên lạc quý vị.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị đã cung ứng để thẩm định đơn của quý vị và tiến hành việc tái xét. Chúng tôi thường sẽ tiết lộ thông tin mà quý vị đã cho chúng tôi đến cơ quan hoặc bộ trưởng nào đã làm quyết định FOI, và nếu cần, đến những người khác mà có thông tin liên quan đến đơn xin tái xét của quý vị. Trong trường hợp có sự phản đối về một quyết định do OAIC làm ra, chúng tôi có thể cần tiết lộ một số thông tin đến một cơ quan tái xét, ví dụ như tòa án hoặc tòa án đặc trách.

Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được sử dụng và lưu trữ một cách phù hợp với các Nguyên tắc về quyền Riêng tư Thông tin.

Xin gửi đơn đã hoàn tất đến chúng tôi bằng cách:Gửi thư

Email

Fax

Director of Dispute Resolution
(FOI)

GPO Box 5218

Sydney NSW 2001


enquiries@oaic.gov.au

+61 2 9284 9666


Về quý vị — Nguyên đơn FOI


Tên: Ông / Bà / Cô / Tiến sĩ (Bác sĩ)

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể nhận đơn ẩn danh đối với việc xin tái xét quyết định FOI.

Quý vị muốn chúng tôi liên lạc quý vị theo cách nào (quý vị phải nêu ra ít nhất một phương cách liên lạc)
Email
Điện thoại
Gửi thư
ĐT di độngCách khác
Điện thoại (ban ngày)

ĐT di động

Email

Địa chỉ gửi thưSố bưu chính (postcode)

Các chi tiết liên lạc khác (ví dụ Fax hoặc địa chỉ quốc tế)
Các Giao dịch trước đây


Nếu trước đây quý vị đã có nộp đơn đến OAIC về việc này hoặc về một việc khác, xin cho biết danh số liên hệ (reference number) trước đây của quý vị (ví dụ E11/00001)


Đại diện


Quý vị có muốn người nào đại diện quý vị trong đơn than phiền?
Không

Nếu có:


Người đại diện có mối liên hệ thế nào với quý vị? (ví dụ: luật sư):

Tên người đại diện: Ông / Bà / Cô / Tiến sĩ (Bác sĩ)

Tên cơ quan đại diện

Quý vị muốn chúng tôi liên lạc họ theo cách nào (quý vị cần cung ứng ít nhất một phương cách liên lạc)


Email
Điện thoại
Gửi thư
ĐT di độngCách khác
Điện thoại (ban ngày)

ĐT di động

Email

Địa chỉ gửi thưMã số bưu chính (postcode)

Các chi tiết liên lạc khác (ví dụ Fax hoặc địa chỉ quốc tế)


Chi tiết của Cơ quan hoặc Bộ trưởng


Xin nêu chi tiết của bộ trưởng hoặc cơ quan Chính phủ Úc đã đưa ra quyết định FOI mà quý vị muốn được tái xét.

Tên của Cơ quan / Bộ trưởng

Điện thoại (ban ngày)

Email


Địa chỉ gửi thư

Mã số Bưu chính (postcode)


Liên lạc trước đây với cơ quan / bộ trưởng


Nếu cơ quan / bộ trưởng đã đưa cho quý vị một danh số liên hệ khi quý vị nộp đơn FOI, xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết (các) danh số đó. (Chúng tôi không cần phải biết danh số thuế của quý vị, do đó xin đừng đưa danh số thuế của quý vị cho chúng tôi)

Nếu quý vị muốn xin tái xét nhiều quyết định, cần nộp đơn riêng rẽ cho mỗi quyết định.Chi tiết tái xét của Ủy viên thông tin


Quý vị có nhận được quyết định hay không?Không — Hạn chót của ngày đưa ra quyết định………./………./……….
Có — Ngày của quyết định mà quý vị muốn tái xét ………./………./……….


Xin nêu lý do tại sao quý vị nộp đơn xin tái xét:cơ quan hoặc bộ trưởng chưa đưa ra quyết định cho tôi
cơ quan hoặc Bộ trưởng đã từ chối không cho tôi truy cập các tài liệu hoặc một phần các tài liệu
cơ quan hoặc Bộ trưởng đã trì hoãn việc truy cập của tôi đến các tài liệu
cơ quan hoặc Bộ trưởng đã từ chối thực hiện việc sửa chữa các thông tin cá nhân của tôi
tôi cho rằng tôi đã phải trả phí tổn một cách không đúng
cơ quan hoặc Bộ trưởng đã cho phép tôi truy cập tài liệu nhưng tôi chưa nhận được các tài liệu này
cơ quan hoặc Bộ trưởng đã cho phép một người hội đủ điều kiện được truy cập và không cho tôi được truy cập trực tiếp
cơ quan hoặc bộ trưởng đã từ chối gia hạn để tôi xin tái xét nội bộ
cơ quan hoặc Bộ trưởng quyết định đưa ra thông tin về tôi hoặc thương nghiệp của tôiXin nêu tóm lược lý do tại sao quý vị cho rằng quyết định (nếu có) là sai trái

Giải pháp


Quý vị muốn Ủy viên Thông tin có hành động hoặc đưa ra kết quả gì?


Các thông tin hỗ trợ


Để khởi sự việc tái xét, OAIC cần có bản quyết định mà quý vị muốn được tái xét (trừ khi đó là quyết định có tính cách kết luận – trong trường hợp này thì quý vị nên nộp đơn thẳng đến cơ quan hoặc bộ trưởng). Không có bản quyết định thì chúng tôi không thể bắt đầu tái xét đơn của quý vị. Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên đính kèm một bản của đơn FOI và đơn xin tái xét nội bộ, nếu có. Nếu quý vị thay mặt người nào để nộp đơn xin tái xét, thì quý vị cần kèm theo giấy tờ chứng minh quý vị là người được ủy quyền để thay mặt đương sự.

Quý vị cũng có thể đính kèm thêm tài liệu thích ứng nào khác để hỗ trợ đơn của quý vị.

Xin vui lòng ký tên và đề ngày vào đơn này


Chữ ký:…………………………………………………………………………………………Ngày ………./………./……….


autoshape 1 Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc

• Điện thoại 1300 363 992 • Fax +61 2 9284 9666 • GPO Box 5218, Sydney NSW 2001
tải về 136 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương