Ôn tập văn thuyết minhtải về 1.62 Mb.
trang5/18
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.62 Mb.
#100562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

2.3 Hoạt động luyện tập

Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch,th¶o luËn, tr×nh bày một phót .......

Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động n·o, KT chia nhãm, KT đặt c©u hỏi, KT hỏi và trả lời,

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc cho cả lớp tr¶ lêi nh÷ng kiÕn thøc

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

Phẩm chất: Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộcCâu 1. Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ có trong khổ thơ sau:

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

Sóng đã cài then, đêm sập cửa.

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi".

(Trích Đoàn thuyền đánh cá, Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2. Viết bài văn ngắn với nhan đề "An toàn giao thông là niềm hạnh phúc của mọi người, mọi nhà".

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn đề 02

Câu 1 (1, 5 điểm):

- Chỉ ra được biện pháp tu từ có trong khổ thơ (0,5 điểm): So sánh, Ẩn dụ, nhân hóa.

- Phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ (1 điểm):


  • so sánh hình ảnh mặt trời với hình ảnh hòn lửa làm nổi bật vẻ đẹp lộng lẫy và rực rỡ của cảnh biển lúc hoàng hôn.

  • Hình ảnh nhân hóa "Sóng đã cài then, đêm sập cửa": Tạo liên tưởng đẹp; vũ trụ là mái nhà, màn đêm buông xuống là cánh cửa khổng lồ, những đợt sóng dài chuyển động là những chiếc then cửa cài vào màn đêm, làm cho cảnh thiên nhiên sinh động và có hồn.

  • Hình ảnh ẩn dụ "câu hát căng buồm": Hình ảnh thơ mộng, khỏe khoắn và đầy lãng mạn, tiếng hát của người dân lao động làm chủ thiên nhiên, đất nước, thể hiện sự giàu có của biển cả và cả sự hi vọng về một chuyến ra khơi nhiều bội thu.

Câu 2 (3,5 điểm): Viết được bài văn nghị luận xã hội ngắn, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, bố cục rõ ràng; trình bày được các ý sau:

- Dẫn dắt, giới thiệu được vấn đề được dư luận và toàn xã hội quan tâm nêu ở đề bài. (0, 25 điểm)

- Giải thích được khái niệm An toàn giao thông là gì? (0,5 điểm)

- Trình bày được thực trạng và những biểu hiện của việc mất an toàn giao thông hiên nay (0,5 điểm)

- Phân tích và chứng minh được những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với mỗi con người, gia đình, xóm làng và quê hương đất nước: Ảnh hưởng về sức khỏe, về tinh thần, về tính mạng con người, về tình cảm, tài sản, trật tự an toàn xã hội.... (0,75 điểm)

- Trình bày được các nguyên nhân của việc mất an toàn giao thông, của việc gia tăng tai nạn giao thông: Do thiếu hiểu biết; do ý thức coi thường pháp luật; do cơ sở hạ tầng, do tâm lý lứa tuổi, do sự quan tâm giáo dục, ....( (0,5 điểm)

- Đề xuất các giải pháp để góp phần đảm bảo an toàn giao thông (0,5 điểm)

- Khẳng định tầm quan trọng của an toàn giao thông. Rút ra bài học cho bản thân và lời kêu gọi, nhắn nhủ đến mọi người. (0, 5 điểm)Câu 3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ có trong khổ thơ sau:

"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân..."

(Trích Viếng lăng Bác, Ngữ văn 9, tập hai)

Câu 4. Viết bài văn ngắn với nhan đề "Hãy nói không với bạo lực học đường".

Đáp án Câu 1 (1,5 điểm):

- Chỉ ra được biện pháp tu từ có trong khổ thơ (0,5 điểm): Ẩn dụ, hoán dụ, điệp từ.

- Phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ (1 điểm):  •  Điệp từ "ngày ngày" diễn tả sự tuần hoàn, liên tục, vô tận của thời gian và dòng người vào lăng viếng Bác.

  • Hình ảnh ẩn dụ "mặt trời trong lăng": Vừa thể hiện sự vĩ đại của Bác (Bác là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn sinh khí cho cả dân tộc) vừa thể hiện lòng tôn kính của nhân dân ta và của nhà thơ đối với Bác.

  •  Hình ảnh ẩn dụ "tràng hoa" hình ảnh hoán dụ "bảy mươi chín mùa xuân": Thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân ta đối với Bác.

Câu 2 (3,5 điểm): Viết được bài văn nghị luận xã hội ngắn, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, bố cục rõ ràng; trình bày được các ý sau:

- Dẫn dắt, giới thiệu được vấn đề được dư luận và toàn xã hội quan tâm nêu ở đề bài. (0, 25 điểm)

- Trình bày được thực trạng và những biểu hiện cụ thể của nạn bạo lực học đường (0,5 điểm)

- Trình bày được hậu quả nghiêm trọng của tệ nạn bạo lực học đường: Ảnh hưởng về đạo đức, về sức khỏe, về tâm hồn, tình cảm, tình bạn; làm mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục; làm giảm vai trò, uy tín, danh dự của nhà trường, của gia đình; làm ảnh hưởng an ninh, trật tự xã hội...(1 điểm)

- Phân tích và chứng minh được các nguyên nhân dẫn đến tệ nạn bạo lực học đường: Do thiếu hiểu biết; do bị kích động; do tâm lý lứa tuổi; do sự giáo dục, quan tâm chưa chu đáo, do ảnh hưởng của các trang mạng xã hội....(0,5 điểm)

- Đề xuất được các giải pháp để khắc phục triệt để và nói không với tệ nạn bạo lực học đường (1 điểm)

- Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của tình cảm, tình bạn, các mối quan hệ ở lứa tuổi học đường. Rút ra bài học cho bản thân và lời kêu gọi, nhắn nhủ đến mọi người để tránh xa tệ nạn bạo lực học đường. (0, 25 điểm)

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng: Tìm hiểu thêm về lịch sử nước ta thời bấy giờ qua môn Lịch Sử và các tác phẩm văn học khác thời kì này.:


NhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2018

P hiu tr­ëng

Trương Đức Lượng

*************************************************


Tuần 12:

Ngày soạn: 2 /11/2018ĐOẠN TRÍCH: “CẢNH NGÀY XUÂN”

& KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH

(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
I Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- HS n¾m ®­­îc nghÖ thuËt miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn, nội tâm NV cña NguyÔn Du: kÕt hîp t¶, gîi, sö dông tõ ng÷, h×nh ¶nh giµu chÊt t¹o h×nh ®Ó t¶ mét ngµy cuèi xu©n víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. Qua c¶nh vËt phÇn nµo nãi lªn t©m tr¹ng nh©n vËt.

2. Kĩ năng:

-RÌn kÜ n¨ng, quan s¸t, t­ëng t­­îng trong khi lµm v¨n miªu t¶, ph©n tÝch h×nh ¶nh giµu chÊt t¹o h×nh ®Ó t¶ c¶nh thiªn nhiªn

3. Thái độ :

ThÊy ®­îc tµi n¨ng cña NguyÔn Du trong c¸ch miªu t¶ TN và khắc họa tâm trạng NV.


4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

+TiÕng ViÖt: Ph­¬ng ch©m héi tho¹i

+T LV: - TÝch hîp víi TËp lµm v¨n: LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.

II . ChuÈn bÞ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Gi¸o viªn : SGK - SGV - Giáo án

- Tham kh¶o “Truyện Kiều”

2. Häc sinh: -§äc vµ tr¶ lêi c©u hái phÇn ®äc hiÓu v¨n b¶nIII. TIẾN TRÌNH TIẾT häc

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KTSÜ sè:

- KiÓm tra bài cũ :

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

- Vào bài : Viết về số phận của người phụ nữ dưới chế độ xã hội PK, có rất nhiều nhà văn, thơ với những tác phẩm hay, ấn tượng. Nhưng hình ảnh người phụ nữ thời ấy bị bao nỗi đau do XHPK gây ra. Nhà văn Nguyễn Du đóng góp vào đề tài ấy bằng một TP đặc sắc..2.2. Hoạt động luyện tập

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung cÇn ®¹t

- Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, PP trò chơi, b×nh gi¶ng,

- KT DH: , KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời, KT trình bày 1p

- Định hướng năng lực tự học, sáng tạo thơ ca theo chủ đề, năng lực giải quyết vấn đề,

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về truyền thống dân tộc

A. BỨC TRANH THIÊN NHIÊN QUA ĐOẠN TRÍCH: “CẢNH NGÀY XUÂN”

-Đọc thuộc lòng đoạn thơ?

HS đọc thuộc lòng đoạn thơ

? §o¹n trÝch cã thÓ d­îc chia ra lµm mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn


?Nh÷ng chi tiÕt nµo gîi lªn ®Æc ®iÓm riªng cña mïa xu©n

- Kh«ng gian, thêi gian

- C¶nh vËt

- Mµu s¾c

C¶m nhËn cña em qua c¸ch miªu t¶ cña NguyÔn Du
-Hãy so sánh với bức tranh xuân sau đây của 1 nhà thơ cổ Trung Quốc và rút ra đánh giá, nhận xét ?

« Phương thảo liên thiên bích

Lê chi sổ điểm hoa »

-HS so sánh và rút ra nhận xét


Tiểu kÕt: Gv viªn tãm l­îc vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷.
Khung c¶nh LÔ– héi ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo

GV gîi ý: Ho¹t ®éng, kh«ng khÝ cña h¹ot ®éng


-Em có nhận xét gì về cách dùng từ của tác giả ?

C¶m nhËn cña em vÒ khung c¶nh lÔ héi?


Tiểu kết

Gv viªn tãm l­îc vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷.Luyện tập

-Viết 1 đoạn văn nêu suy nghĩ của em về khung cảnh lễ hội ngày xuân?

?C¶nh vËt, kh«ng khÝ lÔ héi lóc chÞ em KiÒu ra vÒ

Gv :C¸i nao nao t©m tr¹ng cña con ng­êi tr­íc c¶nh vËt. T×nh c¶m cña con ng­êi còng nh­ sù uèn l­în cña dßng n­íc lóc vui lóc buån, lóc tr«i ch¶y v« ®Þnh kh«ng biÕt ®©u lµ bÕn bê

SÏ gÆp mé §¹m TiªnSÏ gÆp chµng Kim

Tæng kÕt

Gv viªn tãm l­îc vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷. Cho HS ®äc ghi nhí


Luyện tập

-Viết đoạn văn nêu em nhận về 6 câu thơ cuối của đoạn trích: “Cảnh ngày xuân”?B. KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
- HS đọc đoạn trích.

- Xác định vị trí của đoạn trích.

- Kết cấu .

? Chỉ ra nghệ thuật và nội dung cơ bản của 6 câu đầu.


? Chỉ ra nghệ thuật và nội dung cơ bản của 8 câu tiếp.

- Lưu ý NT dùng từ của ND khi diễn tả 2 nỗi nhớ.

? Chỉ ra nghệ thuật và nội dung cơ bản của 8 câu cuối.Tổng kết chung về đoạn tríchViÕt bµi Ph©n tÝch t©m tr¹ng cña KiÒu qua t¸m c©u th¬ cuèi

- HS viết – gọi 3 em đọc và nhận xétA. ĐOẠN TRÍCH: “CẢNH NGÀY XUÂN”
I.§äc thuộc lòng vµ t×m hiÓu bè côc

*Bè côc :

- PhÇn 1(4 c©u th¬ ®Çu): Khung c¶nh ngµy xu©n

- PhÇn 2(8 c©u th¬ tiÕp) Khung c¶nh lÔ héi trong tiÕt thanh minh

- PhÇn3(6 c©u th¬ cuèi): C¶nh chÞ em KiÒu du xu©n trë vÒ

II- T×m hiÓu bức tranh thiên nhiên mùa xuân qua đoạn trích

1. Bèn c©u th¬ ®Çu

-Kh«ng gian vµ thêi gian: Ngµy xu©n thÊm tho¾t tr«i mau, tiÕt trêi ®· sang th¸ng 3, không gian đẹp, khoáng đạt

- C¶nh v©t:

+ Th¶m cá xanh t­¬i tr¶i réng tíi ch©n trêi lµm nÒn cho bøc tranh xu©n

+ §iÓm xuyÕt mét vµi b«ng hoa lª tr¾ng

Mµu s¾c hµi hoµ gîi vÎ ®Ñp míi mÎ tinh kh«i giµu søc sèng. Ch÷ ®iÓm lµm cho c¶nh vËt sèng ®éng chø kh«ng tÜnh lÆng

=>Ngôn ngữ già chất tạo hình, sự phối sắc tài tình đã đem đến cho người đọc 1 bức tranh TN mùa xuân thật đẹp tràn đầy sức xuân-> chứng tỏ 1 tâm hồn yêu TN của N. Du


Tiểu kÕt
2. T¸m c©u th¬ tiÕp theo

- Ho¹t ®éng:

+ LÔ T¶o mé: viÕng mé, quÐt t­íc phÇn mé

+ Héi ®¹p thanh: §i ch¬i xu©n

- Kh«ng khÝ lÔ héi:

+ Danh tõ: yÕn anh, tµi tö, giai nh©n

Gîi sù ®«ng vui

+ §éng tõ: s¾m söa, dËp d×u Gîi sù rén rµng n¸o nhiÖt

+ TÝnh tõ: GÇn xa, n« nøc, T©m tr¹ng vui t­¬i, rén rµng cña ng­êi tham gia lÔ héi

=>Dùng nhiều danh từ, động từ, tính từ

->Gợi tả không khí lễ héi mïa xu©n tÊp nËp, nhén nhÞp. §ây lµ lÔ héi xa x­a cã s¾m söa quÇn ¸o ®i vui héi ®¹p thanh, r¾c nh÷ng thoi vµng vã ®èt tiÒn giÊy t­ëng nhí ng­êi ®· khuÊt Hoµi väng qu¸ khø, ­íc väng vÒ t­¬ng lai

*Tiểu kết

3. S¸u c©u th¬ cuèi

- Kh«ng khÝ lÔ héi vÉn cßn nh­ng lÆng dÇn, nh¹t dÇn:

-T/G :


+ MÆt trêi tõ tõ ng¶ vÒ t©y->Chiều tà : gợi buồn

-KG :Vắng vẻ

+ B­íc ch©n ng­êi th¬ thÈn->Gợi buồn

-Cảnh vật: Thu mình lại trong cái tĩnh lặng của chiều tà:1 ngọn tiểu khê, 1 dòng nước nhỏ, 1 dịp cầu nho nhỏ=>Nhỏ nhoi=>Cảnh buồn, lòng người cũng buồn

Tõ l¸y: “tµ tµ”, “thanh thanh”, “nao nao” .. kh«ng chØ biÓu ®¹t s¾c th¸i cña c¶nh vËt mµ cßn béc lé t©m tr¹ng.

=>C¶m gi¸c xao xuyÕn b©ng khu©ng cña mét ngµy xu©n dan cßn mµ cã sù linh c¶m vÒ mét ®iÒu s¾p s¶y ra ®· xuÊt hiÖnIII. Luyện tập

B.KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCHI. Đọc, tìm hiểu chung văn bản

1. Đọc

2. Vị trí đoạn trích

Đoạn trích nằm ở phần thứ hai (Gia biến và

lưu lạc). Sau khi biết mình bị lừa vào chốn lầu xanh, Kiều uất ức định tự vẫn. Tú Bà

vờ hứa hẹn đợi Kiều bình phục sẽ gả chồng

cho nàng vào nơi tử tế, rồi đưa Kiều ra

giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, đợi thực hiện âm mưu mới.

- Sau khi chị em Kiều đi tảo mộ chơi xuân trở

về, Kiều gặp gỡ và đính ước với Kim Trọng.

- Gia đình Kiều bị vu oan, cha và em trai bị bắt.

- Nàng quyết định bán mình chuộc cha và em,

nhờ Thuý Vân giữ trọn lời hứa với chàng Kim.

- Nàng rơi vào tay họ Mã, bị Mã Giám Sinh

làm nhục, bị Tú Bà ép tiếp khách, Kiều tự vẫn. Tú Bà giả vờ khuyên bảo, chăm sóc

thuốc thang hứa gả cho người khác, thực ra là

đưa Kiều ra ở Lầu Ngưng Bích để thực

hiện âm mưu mới.3. Kết cấu

Đoạn trích chia làm 3 phần:

- 6 câu thơ đầu: khung cảnh tự nhiên.

- 8 câu tiếp: Nỗi nhớ của Kiều.

- 8 câu cuối: Nỗi buồn sâu sắc của Kiều.

II. Nội dung

1. 6 câu thơ đầu

- Ngưng Bích (tên lầu): đọng lại sắc biếc.

- Khoá xuân: khoá kín tuổi xuân, ý nói cấm

cung. Trong trường hợp này, tác giả có ý mỉa

mai cảnh ngộ trớ trêu, bất hạnh của Kiều.

Thuý Kiều ngắm nhìn “vẻ non xa”, “mảnh

trăng gần” như ở cùng chung một vòm trời,

trong một bức tranh đẹp.

- Một khung cảnh tự nhiên mênh mông hoang

vắng, rợn ngợp, thiếu vắng cuộc sống của con

người.


- Bốn bề xa trông bát ngát, cồn cát vàng nổi lên nhấp nhô như sóng lượn mênh mông.

- Bụi hồng trải ra trên hàng dặm xa.

- Gợi vòng tuần hoàn khép kín của thời gian.

Con người bị giam hãm tù túng trong vòng l

uẩn quẩn của thời gian, không gian.

- Nỗi cô đơn buồn tủi, chán chường, những

vò xé ngổn ngang trong lòng trước hoàn cảnh

số phận éo le.2. 8 câu tiếp

a) Nỗi nhớ Kim Trọng

Không phải Kiều không thương nhớ cha mẹ,

nhưng sau gia biến, nàng coi như đã làm trọn

bổn phận làm con với cha mẹ. Bao nhiêu việc

xảy ra, giờ đây một mình ở lầu Ngưng Bích,

nàng nhớ về người yêu trước hết (nàng coi

mình đã phụ tình Kim Trọng).

- Nhớ cảnh thề nguyền.

- Hình dung Kim Trọng đang mong đợi.

- Nỗi nhớ không gì có thể làm phai nhạt.

- Ân hận giày vò vì đã phụ tình chàng Kim.

Nỗi nhớ theo suốt nàng 15 năm lưu lạc sau này.b) Nỗi nhớ cha mẹ

- Xót xa cha mẹ đang mong tin con.

- Xót thương vì không được chăm sóc cha mẹ

già yếu.


- Xót người tựa cửa hôm mai: Câu thơ này

gợi hình ảnh người mẹ tựa cửa trông tin con.- Quạt nồng ấp lạnh: mùa hè, trời nóng nực thì quạt cho cha mẹ ngủ, mùa đông, trời lạnh giá thì vào nằm trước trong giường (ấp chiếu chăn) để khi cha mẹ ngủ, chỗ nằm đã ấm sẵn. Câu này ý nói Thuý Kiều lo lắng

không biết ai sẽ phụng dưỡng cha mẹ.  • Sân Lai: Sân nhà lão Lai Tử. Theo truyện

  • xưa thì Lai Tử là một người con rất hiếu

thảo, tuy đã già rồi mà còn nhảy múa ở ngoài

sân để cha mẹ vui.

Nỗi lòng tưởng nhớ người yêu, xót thương

cha mẹ thể hiện tấm lòng vị tha, nhân hậu,

thuỷ chung, giàu đức hy sinh.

Nàng nhớ người thân, cố quên đi cảnh ngộ

đau khổ của mình.

3. 8 câu cuối

Mỗi câu lục đều bắt đầu bằng “buồn trông”.- Cửa bể lúc chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
- Ngọn nước mới sa - Hoa trôi man mác về đâu.

Nhớ về quê hương.

Đây là một hình ảnh

khá quen thuộc trong

thơ cổ, gợi nỗi nhớ quê: “Quê hương khuất bóng hoàng hôn- Trên sông

khói sóng cho buồn

lòng ai” (Thơ Thôi Hiệu)

Liên tưởng thân phận

mình như bông hoa kia,

trôi dạt vô định.


  • Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

  • Không còn chút hy vọng, tất cả một màu

xanh.

Bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc, diễn tả tâm

trạng buồn tràn ngập niềm chua xót về mối

tình tan vỡ, nõi đau buồn vì cách biệt cha mẹ,

lo sợ hãi hùng trước con tai biến dữ dội, lúc

nào cũng như sắp ập đến, nỗi tuyệt vọng của

nàng trước tương lai vô định.

III. Tổng kết

1. Về nghệ thuật.

Bút phát miêu tả tài tình (tả cảnh ngụ tình),

khắc hoạ tâm lý nhân vật, ngôn ngữ độc thoại,

điệp ngữ liên hoàn, đối xứng, hình ảnh ẩn dụ.2. Về nội dung.

Nỗi buồn nhớ sâu sắc của Kiều khi ở lầu

Ngưng Bích chính là tâm trạng cô đơn lẻ loi,

ngổn ngang nhiều mối, đau đớn vì phải dứt

bỏ mối tình với chàng Kim, xót thương cha

mẹ đơn côi, tương lai vô định.IV/ LuyÖn tËp:

ViÕt bµi Ph©n tÝch t©m tr¹ng cña KiÒu qua t¸m c©u th¬ cuèi .
2.4. Ho¹t ®éng vËn dông :

- GV yêu cầu hs đọc một đoạn thơ bài thơ 8 chữ đã chuẩn bị ở nhà.

- Nêu cảm xúc của mình về bài thơ đó.

2.5. Hoạt động mở rộng, tìm tòi :

NghÖ thuËt t¶ c¶nh cña NguyÔn Du: Trong c¶nh cã t×nh, tình lồng trong cảnh.V. Dặn dò: Học thuộc lòng các đoạn trích và làm bài tập vào vở.

Chuẩn bị tiếp:NhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2018

P hiu tr­ëng

Trương Đức Lượng

*************************************************

Tuần 13:

Ngày soạn: 12 /11/2018ÔN TẬP TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN

I. Môc tiªu.

1. KiÕn thøc:

- HS biÕt ®­îc cèt truyÖn vµ nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm.

- HS hiÓu ®­îc kh¸t väng cøu ng­êi gióp ®êi cña t¸c gi¶ vµ b­íc ®Çu thÊy ®­îc phÈm chÊt cña nh©n vËt Lôc V©n Tܪn ;ThÊy ®­îc ®Æc tr­ng ph­¬ng thøc kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt.

2. KÜ n¨ng:

- HS thùc hiÖn thµnh th¹o kÜ n¨ng ®äc truyÖn th¬ N«m, ph©n tÝch c¸ch kÓ chuyÖn, x©y dùng nh©n vËt.

3. Th¸i ®é:

- Cã tinh thÇn ®Êu tranh chèng c¸i ¸c,bªnh vùc nh÷ng ®iÒu thiÖn,®iÒu tèt4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

Tham kh¶o truyÖn “Lôc V©n tiªn”

- TÝch hîp: V¨n – TiÕng ViÖt: Tõ ®Þa ph­¬ng

II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Gi¸o viªn

- Phương tiện: SGK- SGV – Giáo án - TLTK

2. Häc sinh: - So¹n bµi- Ghi bài và làm bài tậpIII. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KT sÜ sè:

Kim tra bài cũ.

?§äc diÔn c¶m nh÷ng c©u th¬ m.t¶ c¶nh t/nhiªn tr­íc lÇu Ng­ng BÝch vµ nªu c¶m nhËn cña em vÒ 2 c©u th¬ cuèi

-> GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

- GV kiÓm tra vë so¹n cña häc sinh.2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

Giíi thiÖu bµi: “Truyeän Luïc Vaân Tieân” cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu laø moät taùc phaåm coù söùc soáng maïnh meõ vaø laâu beàn trong loøng nhaân daân, nhaát laø nhaân daân Nam Boä. Ngay töø naêm 1864, töùc laø chæ möôøi naêm sau khi taùc phaåm ra ñôøi, moät ngöôøi Phaùp ñaõ dòch taùc phaåm naøy ra tieáng Phaùp, maø ñieàu thoâi thuùc oâng ta chính laø hieän töôïng ñaëc bieät “ôû Nam Kì Luïc tænh, coù leõ khoâng coù moät ngöôøi chaøi löôùi hay ngöôøi laùi ñoø naøo laïi khoâng ngaâm nga vaøi ba caâu (Luïc Vaân Tieân) trong khi ñöa ñaåy maùi cheøo”. OÂng xem Truyeän Luïc Vaân Tieân “nhö laø moät trong nhöõng saûn phaåm hieám coù cuûa trí tueä con ngöôøi coù caùi öu ñieåm lôùn laø dieãn taû ñöôïc trung thöïc nhöõng tình caûm cuûa caû moät daân toäc”

2.2. Các ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc:

Ho¹t ®éng cña GV- HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1.

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, th¶o luËn,

- KÜ thuËt: §éng n·o, §Æt c©u hái, KT chia nhóm theo cặp đôi

- Hình thức tổ chức dạy học: GV nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộcI. §äc - T×m hiÓu chung

? Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña NguyÔn §×nh ChiÓu?

- Gi¸o viªn: Giíi thiÖu ch©n dung NguyÔn §×nh ChiÓu

?N.xÐt g× vÒ c.®êi vµ con ng­êi N§C


1.T¸c gi¶

=>C.®êi bÊt h¹nh nh­ng ®Çy nghÞ lùc,giµu lßng yªu n­íc th­¬ng d©nGV: Danh tiÕng cô §å ChiÓu vang kh¾p miÒn lôc tØnh. Mét h×nh ¶nh cßn l­­u truyÒn: Khi «ng mÊt, c¶ c¸nh ®ång Ba Tri rîp tr¾ng kh¨n tang cña c¸c thÕ hÖ häc trß suèt 4 chôc n¨m trêi.

- Lµ 1 thÇy thuèc, «ng kh«ng tiÕc søc m×nh cøu nh©n ®é thÕ.

- Lµ 1 nhµ th¬ N§C ®Ó l¹i cho ®êi bao trang th¬ bÊt hñ ®­­îc l­­u truyÒn kh¾p cïng quª. TruyÖn Lôc V©n Tiªn ®­­îc xem nh­­ 1 chøng tÝch 1 thêi cña DT.

? §äc tiÓu sö N§C ta thÊy cã ®iÒu g× ®¸ng kh©m phôc ë «ng?
? V× sao cã thÓ nãi NguyÔn §×nh ChiÓu lµ mét tÊm g­¬ng vÒ nghÞ lùc sèng vµ cèng hiÕn cho ®êi?

- HS th¶o luËn theo gîi dÉn cña GV.

*GV: Lµ con ng­­êi giµu nghÞ lùc sèng, sèng hÕt m×nh vµ cèng hiÕn hÕt m×nh cho cuéc ®êi. Khi bÊt h¹nh Ëp ®Õn «ng kh«ng hÒ gôc ng· mµ vÉn can ®¶m sèng tèt, g¸nh v¸c c¶ 3 träng tr¸ch: lµm mét thÇy gi¸o; mét thÇy thuèc vµ mét nhµ th¬. N§C mét nhµ th¬ lín chèng giÆc ngo¹i x©m, mét t©m hån v»ng vÆc nh©n nghÜa, mét tÊm g­¬ng kiªn trung bÊt khuÊt.

?Ph¸t hiÖn thÓ lo¹i cña truyÖn

?N.xÐt g× vÒ kÕt cÊu cña truyÖn

?N.vËt chÝnh lµ ai

?N.vËt ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua nh­ng ph­¬ng diÖn nµo

?N.vËt ®­îc chia lµm mÊy tuyÕn2.T¸c phÈm

Gi¸ trÞ cña truyÖn

*Gi¸ trÞ NT

-ThÓ lo¹i: truyÖn th¬ N«m

-KÕt cÊu theo tõng ch­¬ng håi

-N.vËt chÝnh:Lôc V©n Tiªn

-BiÓu hiÖn nv th«ng qua h.®éng,lêi nãi

-N.v ®­îc chia lµm 2 tuyÕn

*Gi¸ trÞ néi dung


? Néi dung cña truyÖn?

- Ca ngîi ®¹o lÝ lµm ng­êi trong x· héi.

- §Ò cao tinh thÇn nghÜa hiÖp

- ThÓ hiÖn kh¸t väng h­íng tíi lÏ c«ng b»ng ®Êu tranh chèng c¸i xÊu trong x· héi.


- Gi¸o viªn: H­íng dÉn học sinh ®äc v¨n b¶n.

? Gi¶i nghÜa c¸c chó thÝch: 2, 8, 11, 12, 24?

-Giíi thiÖu vµ tãm t¾t phÇn 1

-Y.cÇu HS tãm t¾t tiÕp

? Xác định vị trí của đoạn trích

a. §äc - hiÓu chó thÝch

-§äc

- chó thÝch- Tãm t¾t

b. VÞ trÝ ®o¹n trÝch: N»m phÇn ®Çu truyÖn? Cã thÓ chia v¨n b¶n lµm mÊy phÇn néi dung chÝnh cña tõng phÇn?

?Nªu tr×nh tù kÓ chuyÖnc. Bè côc

- P1. “Tõ ®Çu...Th¸c rµy th©n vong”: Lôc V©n Tiªn ®¸nh c­íp.

-P2. Cßn l¹i: Lôc V©n Tiªn gÆp KNN.

=>Tr×nh tù kÓ:thêi gianHo¹t ®éng 2.

II.Ph©n tÝch

-Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, th¶o luËn,

- KÜ thuËt: §éng n·o, §Æt c©u hái, KT chia nhóm theo cặp đôi

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về nền văn học dân tộc


1. H×nh ¶nh Lôc V©n Tiªn

a. Lôc V©n Tiªn ®¸nh c­íp? V©n Tiªn ®­îc giíi thiÖu nh­ thÕ nµo khi gÆp bän c­íp?

* BÎ c©y lµm gËy...x«ng v«

? NghÖ thuËt g× ®· ®­îc nhµ th¬ sö dông?
HS: - NghÖ thuËt t­¬ng ph¶n:

? Em cã suy nghÜ g× vÒ hµnh ®éng cña V©n Tiªn?

? M/t¶ h×nh ¶nh LVT nh­ vËy thÓ hiÖn ­íc m¬ g× cña nhµ th¬?

HS: ThÓ hiÖn ­íc m¬ cña nhµ th¬, cña nh©n d©n: Cuéc ®êi cã ®­îc nh÷ng anh hïng nghÜa sÜ d¸m v× d©n trõng trÞ bän h¹i d©n.- NghÖ thuËt t­¬ng ph¶n: LVT kh«ng cã vò khÝ, mét m×nh > < Bän c­íp th× l¨m l¨m g­¬m gi¸o, ®«ng ®¶o, d÷ d»n
=> Hµnh ®éng dòng c¶m , nghÜa hiÖp:Gi÷a ®­êng gÆp chuyÖn bÊt b×nh s½n sµng ra tay cøu gióp ng­êi bÊt h¹nh mµ kh«ng do dù tÝnh to¸n thiÖt h¬n.

=>ThÓ hiÖn ­íc m¬ cña nhµ th¬, cña nh©n d©n: Cuéc ®êi cã ®­îc nh÷ng anh hïng nghÜa sÜ d¸m v× d©n trõng trÞ bän h¹i d©n.? LVT ®¸nh c­íp ®­îc miªu t¶ qua nh÷ng h×nh ¶nh th¬ nµo?

* ...T¶ ®ét h÷u x«ng

Kh¸c nµo TriÖu Tö ph¸ vßng §­¬ng Dang.? NhËn xÐt vÒ tõ ng÷ vµ nghÖ thuËt miªu t¶?

- Sö dông b.ph¸p so s¸nh, ®éng tõ m¹nh

- Gi¸o viªn: Giíi thiÖu vÒ TriÖu Tö Long trong tam quèc.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh LVT?

=>H×nh ¶nh LVT trong trËn ®¸nh mang vÎ ®Ñp cña ng­êi dòng t­íng huyÒn tho¹i

? Qua hµnh ®éng ®¸nh c­íp LVT ®· béc lé phÈm chÊt g×?

(*) Lµ ng­êi anh hïng tµi n¨ng, nghÜa hiÖp

? Bän c­íp ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ nh­ thÕ nµo?

- Gi¸o viªn: Lóc tr­íc lò c­íp hèng h¸ch ngang tµng bao nhiªu th× lóc nµy th¶m h¹i bÊy nhiªu.- Lò c­íp: Bèn phÝa vì tan, qu¨ng g­¬m gi¸o t×m ®­êng ch¹y ngay, th¸c rµy th©n vong.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt qu¶ nµy? KÕt qu¶ ®ã thÓ hiÖn ®iÒu g×?

=> ThÓ hiÖn ­íc m¬ c¸i ¸c sÏ bÞ trõng trÞ, c¸i thiÖn sÏ th¸ng c¸i ¸c.

2.3. Hoạt động luyện tập:

Câu 1 (2.0 đim)

Cho đoạn thơ sau:

"Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo.”

(Theo SGK Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam)

1. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Do ai sáng tác?

2. Trình bày hoàn cảnh ra đời của văn bản ấy.

3. Nêu ngắn gọn vẻ đẹp của người lính trong đoạn thơ trên.

Câu 2 (3.0 điểm)

Anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long có nhiều đóng góp cho cuộc đời nhưng lại rất khiêm nhường. Từ vẻ đẹp này của nhân vật, hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của em về đức tính khiêm nhường.

Câu 3 (5.0 điểm)

Cảm nhận tình yêu làng chân thực và cảm động của ông Hai qua diễn biến tâm trạng nhân vật trong văn bản “Làng” của Kim Lân (SGK Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam).

ĐÁP ÁN

Câu 1:

1. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ "Đồng chí" của tác giả Chính Hữu.

2. Hoàn cảnh ra đời: Bài thơ Đồng chí được nhà thơ Chính Hữu sáng tác năm 1948, sau khi tác giả đã cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc, in trong tập thơ Đầu súng trăng treo.

3. 

- Sự khắc nghiệt của thời tiết "sương muối" - cái lạnh thấu da thấu thịt trong khi các anh chỉ có quần vá, chân không giày, khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Gặp nhau nơi rừng thiên nước độc, giữa tiếng đạn bom, giữa những hiểm nguy luôn rình rập, nhưng họ không hề lo sợ, nao núng tinh thần. Họ đã cùng nhau sống, chiến đấu và gắn bó thân thiết như anh em ruột thịt.

=> là động lực làm cho tình cảm của các anh thêm gắn bó keo sơn, khiến cho tình người, tình đồng đội của họ càng ấm áp hơn. 

- “Đầu súng trăng treo”, câu thơ ngắn gọn mà cô đọng những ý nghĩa sâu xa. Sự đối lập giữa hai hình ảnh súng và trăng, đối lấp giữa hiện tại chiến tranh ác liệt và khát vọng hòa bình tươi sáng.  Giữa rừng khuya thanh vắng, các anh cùng sát bên nhau làm nhiệm vụ, ánh trăng trên cao như người bạn đồng hành cùng chiến đấu. Ánh trăng như giúp các anh tạm quên đi những ngày tháng chiến đấu vất vả, ánh trăng của khát khao hòa bình dân tộc, ánh trăng gợi nhớ về quê hương yên bình.

Một số ý về đức tính khiêm nhường.

- Khiêm nhường là một bản chất tốt cần phải có trong cách đối xử hàng ngày. Đó là thái độ không tự đề cao mình, đánh giá đúng mực về bản thân, luôn học hỏi người khác và biết kính trên nhường dưới. 

- Những người khiêm nhường thường rất hòa nhã, nhún nhường, tôn trọng người khác và nghe nhiều hơn nói. Họ luôn nhanh chóng nhìn nhận và sửa đổi các khuyết điểm của mình, học tập những cái hay, cái tốt từ người khác và không tự mãn với những gì mình đã đạt được.

- Khiêm nhường thực sự là đức tính góp phần nâng cao giá trị của con người.

Đức tính khiêm nhường của anh thanh niên thể hiện ở: 

- Anh khiêm nhường nhận định công việc của mình cũng chỉ là bình thường và trân trọng những đóng góp, những hi sinh của bạn bè, đồng đội.

- Dẫn chứng: Anh đã dùng tất cả thời gian, nhiệt huyết, tâm trí, sức lực cho nhiệm vụ được giao, rảnh một chút là anh lại lấy sách ra để trò chuyện. Từ những công việc lặng lẽ âm thầm đó, anh đã góp phần trực tiếp vào chiến thắng chung của quân và dân miền Bắc.

Câu 3: Cảm nhận tình yêu làng chân thực và cảm động của ông Hai qua diễn biến tâm trạng nhân vật trong văn bản “Làng” của Kim Lân (SGK Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam).

Dàn ý tham khảo:

I) Mở bài:

- Kim Lân là nhà văn chuyên viết về cuộc sống nông thôn.

- Một trong những tác phẩm của ông là truyện ngắn Làng với nhân vật chính là ông Hai – một người phải rời làng của mình để đến nơi tản cư.

II) Thân bài :

_Luận điểm 1: tình yêu làng 

+ Luận cứ 1: niềm tự hào , kiêu hãnh của ông hai về làng của mình

- Dù đã rời làng nhưng ông vẫn: 

+ Nghĩ về làng của mình, nghĩ về những buổi làm việc cùng anh em 

+ Lo lắng, nhớ đến làng: “Chao ôi! Ông lão nhớ cái làng này quá ”

+ Luận cứ 2 : tâm trạng của ông hai khi nghe tin làng chợ dầu đi theo giặc :

- Cổ ông nghẹn, giọng lạc hẳn đi.

- Lúc đầu ông không tin nên hỏi lại.

- Ông quá xấu hổ nên đã chép miệng , đánh trống lãng:”Hà, nắng gớm, về nào… “ rồi cúi mặt mà đi.

- Khi về nhà, ông nằm vật ra gường. Tối hôm đó thì trằn trọc ko ngủ dc. 

- Ông nhìn dám trẻ ngây thơ mà bị mang tiếng việt gian rổi khóc.

- Ông điểm lại mọi người trong làng nhưng thấy ai cũng có tinh thần cả nên ông vẫn ko tin lại có ai làm điều nhục nhã ấy.

- Lo sợ sẽ bị bà chủ nhà đuổi vì ông biết rằng nơi đây ai cũng khinh bỉ và ko chứa chấp việt gian.
III) Kết bài:

- Ông hai là một người rất rất yêu làng và yêu nước của mình.

- Hai điều trên đã dc tác giả làm rõ qua cách xây dựng nhiều tình huống truyện khác nhau, miêu tả tâm lí nhân vật qua những cuộc đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm đa dạng.

2.4. Hoạt động vận dụng:

? Ph©n tÝch h×nh ¶nh LVT qua hµnh ®éng ®¸nh c­íp?

? H×nh ¶nh LVT khiÕn em liªn t­ëng ®Õn nh©n vËt nµo trong truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam?

2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

- Häc thuéc ®o¹n trÝch, n¾m v÷ng néi dung bµi häc.

- ChuÈn bÞ: “Lôc V©n Tiªn cøu KiÒu NguyÖt Nga”

+ T×m hiÓu h×nh ¶nh LVT khi gÆp KNN?NhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2018

P hiu tr­ëng

Trương Đức Lượng

*************************************************Tuần 14:

Ngày soạn: 20 /11/2018


CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Môc tiªu.

1. KiÕn thøc:

- HiÓu ®­îc vai trß cña miªu t¶ néi t©m vµ mèi quan hÖ gi÷a néi t©m vµ ngo¹i h×nh trong khi kÓ chuyÖn.

2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®­îc kÜ n¨ng kÕt hîp tù sù, m/t¶ néi t©m nh©n vËt.

- HS thùc hiÖn thµnh th¹o kÜ n¨ng nµy khi viÕt v¨n tù sù

3. Th¸i ®é- Cã ý thøc tù häc, tù rÌn luyÖn.4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác với bạn, năng lực sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu

- Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ.

4.2. Phẩm chất: - Biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn, có trách nhiệm, tự chủ trong cuộc sống, có lòng nhân ái, khoan dung

5. Tích hợp theo đặc trưng của bộ môn, bài dạy:

TÝch hîp víi c¸c ®o¹n trÝch: MGS mua KiÒu,KiÒu ë lÇu Ng­ng BÝchII CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Gi¸o viªn

- Phương tiện: SGK- SGV – Giáo án - TLTK

2. Häc sinh: - So¹n bµi- Ghi bài và làm bài tậpIII. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc

- KT sÜ sè:

Kiểm tra bài cũ.

? Vai trß cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù?

-> GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

- GV kiÓm tra vë so¹n cña häc sinh.2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

2.1. Khởi động :

Giíi thiÖu bµi: Qua viÖc t×m hiÓu vµ khai th¸c mét sè t¸c phÈm tù võa qua - ®Æc biÖt lµ TruyÖn kiÒu cña NguyÔn Du, chóng ta nhËn thÊy mét vµi nÐt NghÖ thuËt ®éc ®¸o trong ®ã cã NghÖ thuËt miªu t¶ néi t©m nh©n vËt. VËy vai trß cña c¸c yÕu tè ®ã trong v¨n b¶n tù sù nh­ thÕ nµo? Chóng ta cïng nhau t×m hiÓu trong bµi häc h«m nay.

2.2. Các ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc:

Ho¹t ®éng cña GV

Néi dung cÇn ®¹tHo¹t ®éng 1.

Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, th¶o luËn,

- KÜ thuËt: §éng n·o, §Æt c©u hái, KT chia nhóm theo cặp đôi

- Hình thức tổ chức dạy học: GV tæ chøc nhóm (theo bàn), cả lớp

- Định hướng năng lực: năng lực giao tiếp Tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ;

- Phẩm chất: : Yêu quê hương, tự hào về dân tộc

-Yªu cÇu häc sinh ®äc ®o¹n trÝch: “KiÒu ë lÇu Ng­ng BÝch”

? T×m nh÷ng c©u t¶ c¶nh?/t¶ t©m tr¹ng.


? Nh÷ng c©u th¬ t¶ c¶nh cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo víi viÖc thÓ hiÖn néi t©m cña nh©n vËt?


? §ã lµ t©m tr¹ng g×

? Nh­ vËy, trong ®o¹n trÝch “ KiÒu ë lÇu NB”, ND ®· kh«ng m.t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt mµ «ng tËp trung t¸i hiÖn ®iÒu g×?/ ThÕ giíi néi t©m ®ã lµ nh÷ng g×

? H¬n thÕ, ND cßn cho ta thÊy t©m tr¹ng Êy tõ buån ®au, c« d¬n ®Õn nhí nhung, tñi hên vµ cuèi cïng lµ tuyÖt väng, sî h·i.VËy, chøng tá ND cßn t¸i hiÖn ®­îc ®iÒu g×

* Chèt


? VËy, m.t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù lµ g×

? Qua biÖn ph¸p nµy, nh©n vËt T.K hiÖn lªn lµ mét ng­êi con g¸i ntn

? VËy h·y nªu t¸c dông cña b.ph¸p miªu t¶ néi t©m trong v.b¶n tù sù
? Qua viÖc ph©n tÝch VD, em cÇn hiÓu ®­îc nh÷ng g×

* Tæ chøc d.häc theo kÜ thuËt c¸c m¶nh ghÐp

- Vßng 1: 4 nhãm

+ N1, 2:? NhËn xÐt c¸ch miªu t¶ néi t©m nh©n vËt cña t¸c gi¶? Néi t©m nh©n vËt ®­îc m.t¶ theo c¸ch nµo
I.T×m hiÓu yÕu tè m.t¶ néi t©m trong v.b¶n tù sù
1.VÝ dô

2. NhËn xÐt

a.VD1


*Nh÷ng c©u th¬ m.t¶ c¶nh:

- Tr­íc lÇu Ng­ng BÝch kho¸ xu©n

VÎ non xa, tÊm tr¨ng gÇn ë chung

Bèn bÒ b¸t ng¸t xa tr«ng

C¸t vµng cån nä bôi hång dÆm kia”

->Gîi t¶ t©m tr¹ng buån tñi, c« ®¬n.

- Buån tr«ng cöa bÓ chiÒu h«m

.....

Çm Çm tiÕng sãng kªu ghÕ ngåi”.-> Gîi t¶ t©m tr¹ng buån b·, nhí nhung, tuyÖt väng vµ ho¶ng lo¹n.

*Nh÷ng c©u th¬ t¶ t©m tr¹ng

“Bªn trêi gãc bÓ b¬ v¬...

Cã khi gèc tö ®· võa ng­êi «m”

-> Nçi nhí ng­êi th©n da diÕt, kh¾c kho¶i.

=> T¸i hiÖn nh÷ng ý nghÜ vµ c¶m xóc

=> T¸i hiÖn diÔn biÕn t©m tr¹ng cña T.K: Tõ buån ®au, c« d¬n ®Õn nhí nhung, tñi hên vµ cuèi cïng lµ tuyÖt väng, sî h·i.

(*) ND ®· sö dông b/ph¸p m.t¶ néi t©m


Ghi nhí: C©u1/®iÓm GN1
(*) T¸c dông: Nh©n vËt T.K hiÖn lªn víi nh÷ng tr¨n trë, d»n vÆt, nh÷ng rung ®éng tinh vi trong t×nh c¶m, t­ t­ëng

Ghi nhí: C©u 2/®iÓm GN1

2. Ghi nhí 1
b.VD2

- M.t¶ nÐt mÆt, cö chØ l·o H¹c

->T©m tr¹ng ®au khæ,d»n vÆt.

=> Miªu t¶ néi t©m th«ng qua miªu t¶ nÐt mÆt, cö chØ cña nh©n vËt - M.t¶ néi t©m gi¸n tiÕp)

- T­ëng, xãt

->T­ëng nhí ,xãt xa th­¬ng KT vµ cha mÑ - M.t¶ néi t©m trùc tiÕp=>Ghi nhí 2

2.3. Hoạt động luyện tập:

Câu 1: (2,0 điểm)

Đọc ngữ liệu và trả lời các câu hỏi sau:

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi....

a) Ngữ liệu trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa văn bản.

b) “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi" được nhắc tới trong ngữ liệu gợi nhớ về thời điểm nào của đất nước?

c) Tác giả dùng cụm từ “đói mòn đói mỏi" có tác dụng gì?

Câu 2: (1,0 điểm)Thành ngữ “nói ra đầu ra đũa” liên quan đến phương châm hội thoại nào?

Trình bày nội dung của phương châm hội thoại đó.

Câu 3: (2,0 điểm).Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Tôi là con gái Hà Nội(1). Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá (2). Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn (3).Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!" (4).

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

a) Tìm lời dẫn trực tiếp

b) Xác định khởi ngữ.

c) Các câu trong ngữ liệu trên sử dụng phép liên kết gì? Chỉ ra từ ngữ liên kết.

ĐÁP ÁN 

Phần I. Đọc Hiểu

Câu 1:a) Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm Bếp lửa của tác giả Bằng Việt.

Ý nghĩa của văn bản: Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ gợi lại nhưng kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu đồng thời thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối vs bà cũng như đối với gia đình, quê hương, đất nước.

b) Câu thơ “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi" được nhắc tới gợi nhớ về thời điểm năm 1945, năm mà đất nước Việt Nam đã phải trải qua một nạn đói lịch sử với gần 2 triệu người chết, tập trung từ Quảng Trị đến Bắc Kì.

c) Tác dụng của việc dùng cụm từ “đói mòn đói mỏi": 

- Về mặt ngữ âm, nó tạo sự nhịp nhàng cho câu thơ

- Về mặt cấu trúc, nó tạo nên sự cân xứng cho từ ngữ;

- Về mặt nội dung ý nghĩa, nó tạo nên sự nhấn mạnh, gây ấn tượng cho người đọc về cảm giác nặng nề, u ám và lê thê của nạn đói đối với nhân vật trữ tình khi hồi tưởng về thời điểm ấy của lịch sử, của kỉ niệm với người bà.

Câu 2: Thành ngữ “nói ra đầu ra đũa” liên quan đến phương châm hội thoại cách thức.

Nội dung của phương châm hội thoại cách thức: Trong hội thoại cần chú ý nói ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ.

Câu 3:a) Lời dẫn trực tiếp: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!"

b) Khởi ngữ: Còn mắt tôi

c) Các câu trong ngữ liệu trên sử dụng các phép liên kết:

- Phép nối: còn

- Phép lặp từ ngữ: tôi

- Phép liên tưởng: bím tóc, cái cổ, mắt tôi

2.4. Hoạt động vận dụng:

? Vai trß cña yÕu tè néi t©m trong v¨n b¶n tù sù.

? Miªu t¶ néi t©m b»ng nh÷ng c¸ch nµo?

2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

- Hs vËn dông n¨ng lùc diÔn ®¹t vµ tæng hîp vÒ nhµ lµm bµi tËp.

GV kh¸i qu¸t l¹i néi dung bµi häc- Tham kh¶o:

+ Bµi häc ®­­êng ®êi ®Çu tiªn (ng÷ v¨n 6)

+ Mét vô c·i lén (t­­ liÖu v¨n 9)


NhËn xÐt cña

Ban giám hiệuNgµy th¸ng n¨m 2018

P hiu tr­ëng

Trương Đức Lượng

*************************************************


tải về 1.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương