Ôn tập văn thuyết minh


TuÇn 16- TiÕt 16: Chuyªn ®Òtải về 1.62 Mb.
trang18/18
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.62 Mb.
#100562
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

TuÇn 16- TiÕt 16: Chuyªn ®Ò


ý nghĩa của tác phẩm LẶNG LẼ SAPa

Nguyễn Thành Long

A: Môc tiªu


H/s «n tËp cñng cè vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ t¸c phẩm, thấy được ý nghĩa của tác phẩm vÎ ®Ñp b×nh dÞ cña c¸c nh©n vËt, nhÊt lµ nh©n vËt anh thanh niªn. Tõ ®ã thÊu hiÓu t­ t­ëng cña t¸c phÈm: c«ng viÖc ®em l¹i ý nghÜa trong cuéc sèng vµ niÒm vui cho con ng­êi, dï trong h/c¶nh ®Æc biÖt ®¬n ®éc. NghÖ thuËt: x©y dùng t×nh huèng, miªu t¶ nh©n vËt tõ nhiÒu ®iÓm nh×n kÕt hîp tù sù vµ tr÷ t×nh.

RÌn kÜ n¨ng c¶m thô vµ ph©n tÝch truyÖn.


B: ChuÈn bÞ: c©u hái «n tËp

C: Lªn líp

1. Tæ chøc 9A 9B

2. KiÓm tra : lång ghÐp khi «n tËp

3. Bµi míi1. Tác giả - tác phẩm( SGK)

2. Nhân vật anh thanh niên

- Qua lời kể của bác lái xe.Trên đỉnh Yên Sơn 2600m. Người cô độc nhất thế gian. Làm nghề khí tượng kiểm vật lý địa cầu.Tình huống gặp gỡ làm quen bất ngờ, thú vị, có tác dụng gieo vào lòng người đọc, các nhân vật ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ, hấp dẫn.Tầm vóc nhỏ bé.Nét mặt rạng rỡ.Gói thuốc làm quà cho vợi bác lái xe

- Mừng quýnh vì sách.Tặng hoa cho cô gái.Pha trà ngon mời khách.

->Thể hiện sự cởi mở, chân thành, ân cần, chu đáo của anh thanh niên.

Ông ngạc nhiên khi thấy:

- Một vườn hoa thược dược tươi tốt

- Một căn nhà sạch sẽ với bàn ghế…

- Cuộc đời riêng của anh thu dọn trong góc với một chiếc giường, một bàn học và một giá sách.

- Nuôi gà, vườn thuốc quý, trồng hoa.

- Đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất.

- Thường đo mưa: đo xong đổnuwowcs ra cốc phân ly mà đo.

- Máy nhật quang: ánh nắng mặt trời xuyên qua kính này đốt các mảnh giấy cứ theo mức độ, hình dáng vết cháy mà định nắng.->Công việc đòi hỏi sự tỷ mỷ, công phu, chính xác.

- Máy Vin nhìn khoảng cách giữa các răng cưa mà đón gió.

- Nhìn gió lay lá hay nhìn trời thấy sao noà khuất, sao nào sáng có thể tính được mây, gió.

- máy nằm dưới sâu kia để đo chấn động vỏ trái đất, lấy con số báo về bằng máy bộ đàm mỗi ngày.

- Say sưa, dù bất kể thời tiết thế nào cũng không bỏ một ngày, không quên một buổi

- Làm việc nghiêm túc đúng giờ, tận tâm, tận lực, có ý thức trách nhiệm và kỷ luật cao.

- Anh xác định rõ mục đích công việc mình làm, tìm thấy niềm vui trong công việc, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻm, tài năng và sức lực của đất nước.

- Bác đừng mất công về háu, để cháu giới thiệu với bác ông kỹ sư vườn rau hay nhà nghiên cứu sét 11 năm

Anh là người khiêm tốn, luôn hoà mình vào đội ngũ những người tri thức.

- Quan niệm về người cô độc: ta với công việc là hai. Nỗi nhớ người, “thèm người”.

- Vị trí cuộc sống: về ấn tượng mà mỗi con người tạo ra trong cuộc đời anh.

Đó là những suy nghĩ rốt đẹp của một tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống.

- Kể chuyện một cách hồn nhiên, chân thành, say sưa, sôi nổi.

- Nói to những điều mà người ta chỉ nghĩ hay ít nghĩ

=>Tác giả khắc hoạ khá chân thực sinh động bức chân dung đẹp đẽ về anh thanh niên, sống có lý tưởng vui vẻ, thích giao tiếp, chu đáo với mọi người. Giữa thiên nhiên im ắng hắt hiu, giữa cái lặng lẽ của Sa Pa vẫn vang lên những âm thanh trong sáng, vẫn ánh lên những sắc màu lung linh, lan toả hơi ấm tình người và sự sống của những con người lao động như anh thanh niên. Đó là những vẻ đẹp thật giản dị nhưng cũng thật thiêng liêng với những khát vọng háo hức của con người lao động mới.

. Đằng sau cái sự lặng lẽ của Sa Pa là sự sôi động của những con người lao động mới đang ngày đêm miệt mài, âm thầm, lặng lẽ cống hiến, xây dựng tổ quốc.

Gọi chung chung như vậy nhằm khắc hoạ rõ chủ đề truyện: họ là những con người bình thường, giản dị không tên tuổi, họ ngày đêm lao động làm việc, hi sinh tuổi trẻ, gia đình, hạnh phúc (cống hiến thầm lặng).

Sự xuất hiện các nhân vật khác làm nổi bật khắc hoạ rõ nét nhân vật chính được soi rọi từ nhiều phía.

D. Cñng cè.

-GV hÖ thèng bµi

- Kh¸i qu¸t gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt cña v¨n b¶n

E: H­íng dÉn

-Häc bµi, «n tËp kÜ kiÕn thøc

- Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp

TuÇn 17- TiÕt 17: Chuyªn ®Ò


T×nh cha con thiªng liªng

qua v¨n b¶n “ ChiÕc l­îc ngµ”

Nguyễn Quang Sáng

A: Môc tiªu


H/s «n tËp cñng cè vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ t¸c phẩm, t×nh cha con s©u nÆng cña cha con «ng S¸u trong hoµn c¶nh Ðo le cña chiÕn tranh. N¾m ®­îc nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt, ®Æc biÖt lµ nh©n vËt bÐ Thu, nghÖ thuËt x©y dùng t×nh huèng truyÖn bÊt ngê mµ tù nhiªn cña t¸c gi¶.

RÌn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m, biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt nghÖ thuËt ®¸ng chó ý trong mét truyÖn ng¾n.

Gi¸o dôc häc sinh biÕt quÝ träng, g×n gi÷ t×nh c¶m thiªng liªng trong gia ®×nh…

B: ChuÈn bÞ: c©u hái «n tËp

C: Lªn líp

1. Tæ chøc 9A 9B

2. KiÓm tra : lång ghÐp khi «n tËp

3. Bµi míiI.Tác giả .( SGK)

II. Tình cha con sâu nặng của ông Sáu

- Nỗi ân hận day dứt vì lỡ đánh con.

- Những đêm rừng, nằm trên võng…nhớ con… anh cứ ân hận, nỗi khổ tâm đó giày vò anh.

- Lời dặn của đứa con lúc chia tay “Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!” đã thúc đẩy ông làm 1 cây lược bằng ngà cho con bé mới được.

Những chi tiết chân thực, bộc lộ rõ tình cảm cảm xúc của người cha lúc xa con.

Càng nhớ càng thương con càng xót xa ân hận vì đã lỡ đánh con và lời dặn dò ngây thơ của đứa con bé bỏng cứ vang lên trong tâm khảm – khiến người cha trăn trở - không yên.

Dường như lúc nào ông cũng nghĩ đến điều đó, chính tình cảm dành cho con đã thôi thúc ông thực hiện bằng được lời hứa.

Khi tìm được khúc ngà voi, ông Sáu hớt hải chạy về, “tay cầm khúc ngà đưa lên khoe tôi, mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà”.

Ông Sáu vô cùng sung sướng, vui mừng vì ông đã có thể thực hiện được lời hứa với đứa con bé bỏng mà ông vô cùng thương nhớ.

Việc ông sắp làm không phải là cách ông thực hiện lời hứa mà điều chủ yếu là giúp ông giải toả nỗi ân hận vì đã lỡ đánh con, lại vừa giúp ông bày tỏ nỗi niềm thương nhớ đối với đứa con.

+ Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỷ và cố công như người thợ bạc…

+ Trên sống lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét “yêu nhớ tặng Thu con của ba”.

+ Những đêm nhớ con anh lấy cây lược ngà ra ngắm nghía rồi mài lên mái tóc cho cây lược thêm bóng , thêm mượt…

+ Có cây lược, anh càng mong gặp lại con: Người cha dồn hết tình cảm yêu thương mong nhớ đứa con vào làm cây lược, món quà cho con mà ông đã hứa.

Ông đã làm cây lược bằng sự tập trung cao độ, dường như mỗi chiếc răng lược, mỗi hàng chữ khắc trên sống lưng lược đều là hiện thân tình cảm của ông đối với con.

- Chiếc lược ngà ông làm đã trở thành vật quý giá thiêng liêng với ông, nó đã làm dịu đi nỗi ân hận và chứa đựng bao nhiêu tình cảm yêu mến nhớ thương mong đợi của người cha với đứa con xa cách.

- Nhưng rồi một tình cảm đau thương đã xảy ra:

Trong một trận càn của kẻ thù, ông Sáu đã hy sinh khi chưa kịp trao cây lược ngà (món quà của ông) cho cô con gái bé bỏng.

- Đồng ý, bởi vì: Nó thể hiện tình cảm sâu nặng của người cha đối với con trong hoàn cảnh chiến tranh ngặt nghèo, nhiều éo le, gian khổ.

- Chiến tranh luôn đồng nghĩa với đau thương mất mát, nhưng điều quý giá nhất trong cái mất mát đó là tình cha con, tình cảm muôn thuở có tính nhân bản bền vững, vừa cho ta thấy cụ thể nỗi đau mà con người phải gánh chịu bởi chiến tranh.

Tình cảm của ông Sáu dành cho con thật sâu nặng, tình cảm ấy bất diệt trước sự huỷ diệt tàn khốc của chiến tranh.

D. Cñng cè.

-GV hÖ thèng bµi

- Kh¸i qu¸t gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt cña v¨n b¶n

E: H­íng dÉn

-Häc bµi, «n tËp kÜ kiÕn thøc

- Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUỔI 18.


TuÇn 19- TiÕt 19

Ôn tập tổng hợp và cách làm bài kiểm tra

A. Môc tiªu.

HS «n tËp ,cñng cè kiÕn thøc häc k× 1.ThÊy ®­îc nh÷ng ­u ,nh­îc ®iÓm trong nhËn thøc cña m×nh tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng cho häc k× 2

RÌn kÜ n¨ng lµm bµi kiÓm tra

B. ChuÈn bÞ. Đề kiểm tra

C. lªn líp

I. Tæ chøc: 9A 9B

II. KiÓm tra: Kh«ng

III. Bµi míi:

PhÇn I – Tr¾c nhgiÖm ( 3 ®iÓm)

Ghi l¹i ch÷ c¸i ®Çu nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng .

C©u 1.” Khi giao tiÕp, ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng tin lµ ®óng hay kh«ng cã b»ng ch÷ng x¸c thùc” lµ ®Þnh nghÜa cho ph­¬ng ch©m héi tho¹i nµo?

A. Ph­¬ng ch©m vÒ chÊt. B . Ph­¬ng ch©m vÒ l­îng.

C. Ph­¬ng ch©m quan hÖ. D. Ph­¬ng ch©m lÞch sù.

C©u 2. Dßng nµo kh«ng nªu ®óng xu thÕ ph¸t triÓn vèn tõ vùng tiÕng ViÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y?

A.Sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nghÜa cña tõ vùng. C. M­în tõ ng÷ cña tiÕng n­íc ngoµi.

B. M­în c¸c ®iÓn cè H¸n häc trong c¸c bµi th¬ §­êng. D. CÊu t¹o tõ míi.

C©u 3. Dßng nµo nãi ®óng nhÊt ®Æc ®iÓm cña thuËt ng÷?

A Lµ tõ kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m.

B. Mçi thuËt ng÷ chØ biÓu thÞ mét kh¸i niÖm , mçi kh¸i niÖm chØ ®­îc biÓu thÞ b»ng mét thuËt ng÷.

C. Lµ tõ biÓu thÞ c¸c kh¸i niÖm khoa häc.

D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.

C©u 4. Chän c¸ch gi¶i thÝch ®óng cho tõ “HÖ qu¶ “ ?


 1. KÕt qu¶ trùc tiÕp sinh ra tõ sù viÖc nµo ®ã. B.KÕt qu¶ tèt ®Ñp cña mét sù viÖc.

C. KÕt qu¶ sau cïng cña chuçi sù viÖc. D. KÕt qu¶ xÊu cña mét sù viÖc

C©u 5. TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du ®­îc viÕt theo ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chÝnh?

A.Tù sù B. Tr÷ t×nh C. NghÞ luËn D. BiÓu c¶mC©u 6.Trong c¸c t¸c phÈm sau , t¸c phÈm nµo lµ v¨n häc trung ®¹i?

A. TruyÖn Lôc V©n Tiªn B. §ång ChÝ. C. LÆng lÏ SaPa D. BÕp löaC©u 7. T¸c phÈm "ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng" thuéc thÓ lo¹i nµo?

A.TiÓu thuyÕt B.TruyÖn ng¾n C.TruyÒn thuyÕt D.TruyÖn truyÒn kúC©u 8. C©u th¬ sau nãi vÒ ai?

Lµn thu thuû, nÐt xu©n s¬n

Hoa nghen thua th¾m, liÔu hên kÐm xanh

A. Thuý KiÒu. B .Thuý V©n C. Tõ H¶i. D. M· Gi¸m Sinh.C©u 9. NhËn ®Þnh nµo nãi ®Çy ®ñ nhÊt hoµn c¶nh vµ c«ng viÖc cña ng­êi mÑ ®­îc nãi ®Õn trong bµi th¬ "khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ"?

 1. MÑ tham gia s¶n xuÊt, gi· g¹o gãp phÇn nu«i bé ®éi kh¸ng chiÕn.

 2. MÑ tham gia ®µo hÇm nu«i giÊu c¸n bé ho¹t ®éng bÝ mËt.

 3. MÑ vµ c¸c chÞ tham gia chiÕn ®Êu b¶o vÖ c¨n cø,di chuyÓn l­c l­îng.

 4. C¶ A vµ C ®Òu ®óng.

C©u 10. NhËn ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng phï hîp víi ý nghÜa cña h×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong bµi th¬ " ¸nh tr¨ng" cña NguyÔn Duy?

 1. BiÓu t­îng cña thiªn nhiªn hån nhiªn, t­¬i m¸t .

 2. BiÓu t­îng cña qu¸ khø nghÜa t×nh .

 3. BiÓu t­îng cña vÎ ®Ñp b×nh dÞ, vÜnh h»ng cña ®êi sèng.

 4. BiÓu t­îng cña sù hån nhiªn,trong s¸ng cña tuæi th¬ .

C©u 11. C¸c c©u v¨n :"Cæ «ng l·o nghÑn ®¾ng h¼n l¹i, da mÆt tª r©n r©n. ¤ng l·o lÆng ®i, t­ëng nh­ ®Õn kh«ng thë ®­îc. Mét lóc l©u míi rÆn Ì Ì, nuèt mét c¸i g× v­íng ë cæ, «ng cÊt tiÕng hái giäng l¹c h¼n ®i" nãi lªn t©m tr¹ng g× cña «ng Hai?

 1. Qu¸ vui mõng v× nghe ®­îc nh÷ng tin hay tõ tê b¸o mµ anh d©n qu©n ®äc .

 2. Vui s­íng v× thÊy trêi n¾ng th× T©y sÏ nãng nh­ ngåi trong tï

 3. S÷ng sê vµ ®au ®ín khi nghe tin lµng Chî DÇu lµm ViÖt gian theo giÆc .

 4. C¶m ®éng v× ®­îc gÆp l¹i nh÷ng ng­êi cïng lµng lªn t¶n c­.

C©u 12: Ng­êi kÓ chuyÖn trong v¨n b¶n "Cè h­¬ng" cña Lç TÊn lµ ai?

A.NhuËn Thæ B. T«i C. ThÝm Hai D­¬ng D. Ng­êi kÓ giÊu m×nhPhÇn 2. Tù luËn ( 7 ®iÓm)

C©u 1. Ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch t¸c dông cña nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong hai c©u th¬ sau:

MÆt trêi xuèng biÓn nh­ hßn löa

Sãng ®· cµi then ®ªm sËp cöa

( §oµn thuyÒn ®¸nh c¸- Huy CËn)C©u 2. §ãng vai nh©n vËt «ng S¸u( ChiÕc l­îc ngµ- NguyÔn Quang S¸ng) kÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ t×nh cha con s©u nÆng cña «ng.
Đáp Án

GV treo b¶ng phô ghi ®¸p ¸n

II

Tr¾c nghiÖm:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

D

A

A

A

D

A

D

C

C

B

Tù luËn:


C©u 1

+ HS chØ ra ®­îc nghÖ thuËt so s¸nh, Èn dô, nh©n ho¸, trÝ t­ëng t­îng vµ sù liªn t­ëng ®éc ®¸o

+ Ph©n tÝch: HS lµm râ nh÷ng ý sau


 • MÆt trêi l¨n ®­îc vÝ nh­ hßn löa ch×m xuèng biÓn

 • Con sãng biÓn ®ªm ®­îc vÝ nh­ then cµi cöa cña biÓn

= > C¶nh hoµng h«n cña biÓn c¶ hiÖn lªn k× vÜ,tr¸ng lÖ

C©u 2


HS cÇn lµm râ nh÷ng ý sau

-Sau t¸m n¨m mong mái, khao kh¸t ®­îc gÆp con, T«i ®­îc vÒ th¨m nhµ cïng víi anh Ba.

- Khi vÒ ®Õn nhµ, con t«i l¹i kh«ng nhËn t«i v× trªn m¸ t«i cã mét vÕ sÑo kh«ng gièng víi bøc h×nh t«i chôp cïng víi vî.

- Trong ba ngµy ë nhµ, t«i kh«ng ®i ®©u c¶, chØ suèt ngµy ë nhµ vç vÒ con. Nh­ng cµng vç vÒ th× con t«i l¹i cµng kh«ng nhËn , t«i rÊt buån vµ khæ t©m

- Trong b÷a c¬m, T«i g¾p cho nã c¸i chøng c¸ nã ®· hÊt c¸i chøng c¸, t«I bùc qu¸ ®· ®¸nh nã, nã bá sang nhµ bµ ngo¹i.

- H«m sau t«i ®i, phót cuèi cïng thËt bÊt ngê nã ®· gäi t«i lµ Ba , T«i xóc ®éng v« cïng, t«i ®· høa sÏ mua cho nã mét c©y l­îc

- ë chiÕn khu t«i ®· rÊt ©n hËn khi ®· ®¸nh con,t«i ®· tù lµm cho con mét c©y l­îc b»ng ngµ voi,t«i dån hÕt t×nh yªu con vµo c©y l­îc mong mét ngµy sÏ ®­îc trao tËn tay cho con.Nh­ng trong mét trËn cµn cña ®Þch, t«i ®· bÞ th­¬ng, biÕt kh«ng qua ®­îc t«i ®· trao c©y l­îc cho anh Ba nhê anh chuyÓn cho con g¸i, lóc ®ã trong lßng t«i trµo nªn mét t×nh yªu con v« bê bÕn.

Yªu cÇu: HS biÕt chän ng«i kÓ lµ ng«i thø nhÊt, x­ng lµ T«i- kÕt hîp tèt c¸c yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m, nghÞ luËn, miªu t¶ néi t©m

HS tham kh¶o lµm l¹i bµi
4. Cñng cè.

-GV hÖ thèng bµi, nh¾c nhë vµ ®éng viªn hs cè g¾ng häc k× 2


5: H­íng dÉn

-Häc bµi, «n tËp kÜ kiÕn thøc

- Hoµn thiÖn c¸c bµi bµi lµm

-ChuÈn bÞ «n tËp v¨n b¶n: Bµn vÒ ®äc s¸ch( Chu Quang TiÒm )ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN

Ôn lại những kiến thức đã học, hệ thống hoá thành đề cương ôn tập theo những định hướng sau:

1. Phần Tập làm văn trong chương trình Ngữ văn 9, tập một có những nội dung lớn nào? Cần chú ý vào nội dung trọng tâm nào?

Gợi ý: Xem lại các tên bài ở phần Tập làm văn, tổng kết để rút ra những nội dung cơ bản, trọng tâm. Nhìn chung, chương trình Tập làm văn 9, tập một xoay quanh những vấn đề chính sau:

- Văn bản thuyết minh; kết hợp giữa thuyết minh với miêu tả, lập luận và một số biện pháp nghệ thuật;

- Văn bản tự sự:

+ Kết hợp tự sự với miêu tả (miêu tả bên ngoài và miêu tả bên trong), lập luận;

+ Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm trong tự sự; người kể và ngôi kể trong văn bản tự sự.

- Trong các nội dung trên, cần tập trung tìm hiểu kĩ các nội dung mới, nâng cao so với chương trình Tập làm văn ở các lớp dưới như: thuyết minh kết hợp với các biện pháp nghệ thuật; tự sự kết hợp với miêu tả nội tâm, phân biệt đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm; nhận diện người kể chuyện trong văn bản tự sự, cách chuyển đổi ngôi kể.2. Phân biệt giữa thuyết minh và miêu tả; Phân tích tác dụng của miêu tả trong thuyết minh.

Gợi ý:

- Thuyết minh: phản ánh chính xác, khách quan, trung thành với đối tượng được thuyết minh; hạn chế sử dụng yếu tố tưởng tượng, sử dụng nhiều đến số liệu cụ thể; dùng nhiều trong các lĩnh vực giao tiếp nhật dụng; ngôn ngữ đơn nghĩa.

- Miêu tả: dựa vào đặc điểm, tính chất khách quan của đối tượng, phát huy trí tưởng tượng, hư cấu; sử dụng nhiều yếu tố so sánh, liên tưởng, ít sử dụng số liệu cụ thể; dùng nhiều trong sáng tác văn học nghệ thuật; ngôn ngữ thường đa nghĩa.

- Sử dụng miêu tả trong thuyết minh giúp người đọc (nghe) hình dung cụ thể, sinh động hơn về đối tượng, làm tăng sức hấp dẫn cho văn bản thuyết minh.3. Lấy ví dụ về sự kết hợp giữa thuyết minh với giải thích, miêu tả. Phân tích tác dụng của sự kết hợp giữa các thao tác trong ví dụ đó.

Gợi ý: Tìm trong các văn bản trong chương trình Ngữ văn đã được học, trong các loại sách hướng dẫn nấu ăn, sách hướng dẫn cắm hoa, sách hướng giới thiệu về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh,…

4. Nêu vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận trong tự sự.

Gợi ý: Phân biệt giữa miêu tả bên ngoài và miêu tả bên trong (miêu tả nội tâm). Con người trong thực tiễn đời sống ngoài những biểu hiện về hành động, cử chỉ, nói năng,… tức là những biểu hiện bên ngoài còn có đời sống bên trong: suy nghĩ, cảm xúc, tư tưởng,… Để con người hiện lên sinh động, đầy đủ, sâu sắc, bên cạnh việc miêu tả những biểu hiện bên ngoài, trong khi tự sự cần thiết phải khắc hoạ được những diễn biến tâm trạng, trạng thái tâm lí,… tóm lại là miêu tả đời sống bên trong.

Trong lời kể, có khi người kể chuyện muốn thể hiện một sự đánh giá, nhận xét hoặc suy luận nào đó trước đối tượng, khi đó nghị luận được sử dụng. Nghị luận là một thao tác quan trọng giúp cho người kể bộc lộ tư tưởng, quan điểm của mình; hoặc được dùng để xây dựng tình huống triết lí nào đó trong truyện.5. Tìm ba đoạn văn tự sự: một đoạn có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm, một đoạn có sử dụng yếu tố nghị luận và một đoạn có sử dụng kết hợp cả ba yếu tố tự sự, miêu tả nội tâm và nghị luận.

Gợi ý: Tìm trong các văn bản Ngữ văn trong chương trình Ngữ văn 9, tập một hoặc trong chương trình Ngữ văn ở các lớp trước, có thể tìm trong những tác phẩm mình đã được đọc,… Có thể tham khảo:

- “Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.”

(Lí Lan, Cổng trường mở ra)

- “Phải, người hoạ sĩ già vừa nói chuyện, tay vừa bất giác hí hoáy vào cuốn sổ tì lên đầu gối. Hơn bao nhiêu người khác, ông biết rất rõ sự bất lực của nghệ thuật, của hội hoạ trong cuộc hành trình vĩ đại là cuộc đời. […] Thế nhưng, đối với chính nhà hoạ sĩ, vẽ bao giờ cũng là một việc khó, nặng nhọc, gian nan. Làm một bức chân dung, phác học như ông làm đây, hay rồi vẽ dầu, làm thế nào làm hiện lên được mẫu người ấy? Cho người xem hiểu được anh ta, mà không phải hiểu như một ngôi sao xa? Và làm thế nào đặt được chính tấm lòng của nhà hoạ sĩ vào giữa bức tranh đó? Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài. Mặc dù vậy, ông đã chấp nhận sự thử thách.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

- “Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

6. Phân biệt giữa đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.

Gợi ý: Dựa trên những dấu hiệu về nội dung và hình thức nào để phân biệt giữa đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm?

7. Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm có vai trò gì trong văn bản tự sự? Cho ví dụ và phân tích.

Gợi ý: Xem lại Gợi ý ở mục I.4 - bài 13.

8. Tìm ba đoạn văn: một đoạn kể theo ngôi thứ nhất, một đoạn kể theo bằng ngôi thứ ba (đại từ nhân xưng ngôi thứ ba hoặc tên nhân vật) và một đoạn kể bằng lời của người kể chuyện (vốn giấu mặt) lộ diện.

Gợi ý: Người kể chuyện là gì? Phân biệt các hình thức kể chuyện (ngôi thứ nhất: người kể chuyện - xưng “tôi”; và ngôi thứ ba: xưng theo đại từ nhân xưng ngôi thứ ba hoặc theo tên nhân vật). Trong hình thức kể chuyện theo ngôi thứ ba (lời kể thuộc về nhân vật) có khi người kể chuyện lộ diện, kể từ đứng bên ngoài quan sát và kể lại. Nhận diện hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba không khó. Điều cần lưu ý là việc nhận diện lời của người kể chuyện “giấu mặt” - người kể trong hình thức kể theo ngôi thứ ba, khi chủ thể này xuất hiện và phát ngôn; trong nhiều trường hợp, lời của người kể chuyện dạng này có sự hoà phối nhất định với giọng, lời của nhân vật. Ví dụ: Cô nhìn thẳng vào mắt anh - những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy; thì không chỉ là lời của người kể mà có sự nhập thân ở một mức độ nhất định giữa người kể và nhân vật anh thanh niên, lời ở đây vừa như cụ thể (của nhân vật) vừa như khái quát, vang lên từ một nhân vật vô hình nào đó.

TuÇn 19- TiÕt 19

Ch÷a bµi kiÓm tra häc k× 1
A. Môc tiªu.

HS «n tËp ,cñng cè kiÕn thøc häc k× 1.ThÊy ®­îc nh÷ng ­u ,nh­îc ®iÓm trong nhËn thøc cña m×nh tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng cho häc k× 2

RÌn kÜ n¨ng lµm bµi kiÓm tra

B. ChuÈn bÞ. ®¸p ¸n bµi kiÓm tra häc k× 1

C. lªn líp

I. Tæ chøc: 9A 9B

II. KiÓm tra: Kh«ng

III. Bµi míi:HS xem l¹i ®Ò bµi kiÓm tra häc k× 1

PhÇn I – Tr¾c nhgiÖm ( 3 ®iÓm)

Ghi l¹i ch÷ c¸i ®Çu nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng .

C©u 1.” Khi giao tiÕp, ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng tin lµ ®óng hay kh«ng cã b»ng ch÷ng x¸c thùc” lµ ®Þnh nghÜa cho ph­¬ng ch©m héi tho¹i nµo?

A. Ph­¬ng ch©m vÒ chÊt. B . Ph­¬ng ch©m vÒ l­îng.

C. Ph­¬ng ch©m quan hÖ. D. Ph­¬ng ch©m lÞch sù.

C©u 2. Dßng nµo kh«ng nªu ®óng xu thÕ ph¸t triÓn vèn tõ vùng tiÕng ViÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y?

A.Sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nghÜa cña tõ vùng. C. M­în tõ ng÷ cña tiÕng n­íc ngoµi.

B. M­în c¸c ®iÓn cè H¸n häc trong c¸c bµi th¬ §­êng. D. CÊu t¹o tõ míi.

C©u 3. Dßng nµo nãi ®óng nhÊt ®Æc ®iÓm cña thuËt ng÷?

A Lµ tõ kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m.

B. Mçi thuËt ng÷ chØ biÓu thÞ mét kh¸i niÖm , mçi kh¸i niÖm chØ ®­îc biÓu thÞ b»ng mét thuËt ng÷.

C. Lµ tõ biÓu thÞ c¸c kh¸i niÖm khoa häc.

D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.

C©u 4. Chän c¸ch gi¶i thÝch ®óng cho tõ “HÖ qu¶ “ ?


 1. KÕt qu¶ trùc tiÕp sinh ra tõ sù viÖc nµo ®ã. B.KÕt qu¶ tèt ®Ñp cña mét sù viÖc.

C. KÕt qu¶ sau cïng cña chuçi sù viÖc. D. KÕt qu¶ xÊu cña mét sù viÖc

C©u 5. TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du ®­îc viÕt theo ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chÝnh?

A.Tù sù B. Tr÷ t×nh C. NghÞ luËn D. BiÓu c¶mC©u 6.Trong c¸c t¸c phÈm sau , t¸c phÈm nµo lµ v¨n häc trung ®¹i?

A. TruyÖn Lôc V©n Tiªn B. §ång ChÝ. C. LÆng lÏ SaPa D. BÕp löaC©u 7. T¸c phÈm "ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng" thuéc thÓ lo¹i nµo?

A.TiÓu thuyÕt B.TruyÖn ng¾n C.TruyÒn thuyÕt D.TruyÖn truyÒn kúC©u 8. C©u th¬ sau nãi vÒ ai?

Lµn thu thuû, nÐt xu©n s¬n

Hoa nghen thua th¾m, liÔu hên kÐm xanh

A. Thuý KiÒu. B .Thuý V©n C. Tõ H¶i. D. M· Gi¸m Sinh.C©u 9. NhËn ®Þnh nµo nãi ®Çy ®ñ nhÊt hoµn c¶nh vµ c«ng viÖc cña ng­êi mÑ ®­îc nãi ®Õn trong bµi th¬ "khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ"?

 1. MÑ tham gia s¶n xuÊt, gi· g¹o gãp phÇn nu«i bé ®éi kh¸ng chiÕn.

 2. MÑ tham gia ®µo hÇm nu«i giÊu c¸n bé ho¹t ®éng bÝ mËt.

 3. MÑ vµ c¸c chÞ tham gia chiÕn ®Êu b¶o vÖ c¨n cø,di chuyÓn l­c l­îng.

 4. C¶ A vµ C ®Òu ®óng.

C©u 10. NhËn ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng phï hîp víi ý nghÜa cña h×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong bµi th¬ " ¸nh tr¨ng" cña NguyÔn Duy?

 1. BiÓu t­îng cña thiªn nhiªn hån nhiªn, t­¬i m¸t .

 2. BiÓu t­îng cña qu¸ khø nghÜa t×nh .

 3. BiÓu t­îng cña vÎ ®Ñp b×nh dÞ, vÜnh h»ng cña ®êi sèng.

 4. BiÓu t­îng cña sù hån nhiªn,trong s¸ng cña tuæi th¬ .

C©u 11. C¸c c©u v¨n :"Cæ «ng l·o nghÑn ®¾ng h¼n l¹i, da mÆt tª r©n r©n. ¤ng l·o lÆng ®i, t­ëng nh­ ®Õn kh«ng thë ®­îc. Mét lóc l©u míi rÆn Ì Ì, nuèt mét c¸i g× v­íng ë cæ, «ng cÊt tiÕng hái giäng l¹c h¼n ®i" nãi lªn t©m tr¹ng g× cña «ng Hai?

 1. Qu¸ vui mõng v× nghe ®­îc nh÷ng tin hay tõ tê b¸o mµ anh d©n qu©n ®äc .

 2. Vui s­íng v× thÊy trêi n¾ng th× T©y sÏ nãng nh­ ngåi trong tï

 3. S÷ng sê vµ ®au ®ín khi nghe tin lµng Chî DÇu lµm ViÖt gian theo giÆc .

 4. C¶m ®éng v× ®­îc gÆp l¹i nh÷ng ng­êi cïng lµng lªn t¶n c­.

C©u 12: Ng­êi kÓ chuyÖn trong v¨n b¶n "Cè h­¬ng" cña Lç TÊn lµ ai?

A.NhuËn Thæ B. T«i C. ThÝm Hai D­¬ng D. Ng­êi kÓ giÊu m×nhPhÇn 2. Tù luËn ( 7 ®iÓm)

C©u 1. Ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch t¸c dông cña nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong hai c©u th¬ sau:

MÆt trêi xuèng biÓn nh­ hßn löa

Sãng ®· cµi then ®ªm sËp cöa

( §oµn thuyÒn ®¸nh c¸- Huy CËn)C©u 2. §ãng vai nh©n vËt «ng S¸u( ChiÕc l­îc ngµ- NguyÔn Quang S¸ng) kÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ t×nh cha con s©u nÆng cña «ng.
GV treo b¶ng phô ghi ®¸p ¸n

II


Tr¾c nghiÖm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

D

A

A

A

D

A

D

C

C

B

Tù luËn:


C©u 1

+ HS chØ ra ®­îc nghÖ thuËt so s¸nh, Èn dô, nh©n ho¸, trÝ t­ëng t­îng vµ sù liªn t­ëng ®éc ®¸o

+ Ph©n tÝch: HS lµm râ nh÷ng ý sau


 • MÆt trêi l¨n ®­îc vÝ nh­ hßn löa ch×m xuèng biÓn

 • Con sãng biÓn ®ªm ®­îc vÝ nh­ then cµi cöa cña biÓn

= > C¶nh hoµng h«n cña biÓn c¶ hiÖn lªn k× vÜ,tr¸ng lÖ

C©u 2


HS cÇn lµm râ nh÷ng ý sau

-Sau t¸m n¨m mong mái, khao kh¸t ®­îc gÆp con, T«i ®­îc vÒ th¨m nhµ cïng víi anh Ba.

- Khi vÒ ®Õn nhµ, con t«i l¹i kh«ng nhËn t«i v× trªn m¸ t«i cã mét vÕ sÑo kh«ng gièng víi bøc h×nh t«i chôp cïng víi vî.

- Trong ba ngµy ë nhµ, t«i kh«ng ®i ®©u c¶, chØ suèt ngµy ë nhµ vç vÒ con. Nh­ng cµng vç vÒ th× con t«i l¹i cµng kh«ng nhËn , t«i rÊt buån vµ khæ t©m

- Trong b÷a c¬m, T«i g¾p cho nã c¸i chøng c¸ nã ®· hÊt c¸i chøng c¸, t«I bùc qu¸ ®· ®¸nh nã, nã bá sang nhµ bµ ngo¹i.

- H«m sau t«i ®i, phót cuèi cïng thËt bÊt ngê nã ®· gäi t«i lµ Ba , T«i xóc ®éng v« cïng, t«i ®· høa sÏ mua cho nã mét c©y l­îc

- ë chiÕn khu t«i ®· rÊt ©n hËn khi ®· ®¸nh con,t«i ®· tù lµm cho con mét c©y l­îc b»ng ngµ voi,t«i dån hÕt t×nh yªu con vµo c©y l­îc mong mét ngµy sÏ ®­îc trao tËn tay cho con.Nh­ng trong mét trËn cµn cña ®Þch, t«i ®· bÞ th­¬ng, biÕt kh«ng qua ®­îc t«i ®· trao c©y l­îc cho anh Ba nhê anh chuyÓn cho con g¸i, lóc ®ã trong lßng t«i trµo nªn mét t×nh yªu con v« bê bÕn.

Yªu cÇu: HS biÕt chän ng«i kÓ lµ ng«i thø nhÊt, x­ng lµ T«i- kÕt hîp tèt c¸c yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m, nghÞ luËn, miªu t¶ néi t©m

HS tham kh¶o lµm l¹i bµi
4. Cñng cè.

-GV hÖ thèng bµi, nh¾c nhë vµ ®éng viªn hs cè g¾ng häc k× 2


5: H­íng dÉn

-Häc bµi, «n tËp kÜ kiÕn thøc

- Hoµn thiÖn c¸c bµi bµi lµm

-ChuÈn bÞ «n tËp v¨n b¶n: Bµn vÒ ®äc s¸ch( Chu Quang TiÒm )


tải về 1.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương