ĐƠn bày tỏ quan tâM 14 HỒ SƠ BÀy tỏ quan tâM 15 tham gia tuyển chọn vào danh sách ngắn dự Án first 15tải về 101.37 Kb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích101.37 Kb.
#3493
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Ngôn ngữ lập Hồ sơ đề xuất


Đề xuất xin tài trợ được lập bằng ngôn ngữ tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Bản tiếng Việt là chính thức, bản tiếng Anh để tham chiếu.
       1. Hình thức nộp hồ đề xuất tài trợ


Các ứng cử viên sẽ phải hoàn thành các mẫu form trong bộ hồ sơ đề xuất qua hình thức trực tuyến trên website của dự án: www.first-most.vn trong khoảng thời gian từ ngày __________ đến ________; đồng thời phải nộp một bộ hồ sơ đề xuất đầy đủ bằng bản cứng (gồm chữ ký gốc trong form của Mục A đính kèm mẫu hồ sơ hướng dẫn này) đến dự án FIRST trước ngày ________ theo địa chỉ:

   • Ban Quản Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu Khoa và Công nghệ (Dự án FIRST) – Bộ Khoa học và Công nghệ.

   • Địa chỉ: Tầng 15 – Tòa nhà Thăng Long, số 98A – Ngụy như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà nội - Việt Nam.

   • Tel: 04-62864961 - Fax: 04-62864956

   • Giám đốc Dự án: Trần Quốc Thắng

   • E-mail hợp phần: gri@first-most.vn

(Trên phong bì phải ghi rõ: “Khoản tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” - Dự án FIRST)
       1. Chi phí lập đề xuất tài trợ


Mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị lập hồ sơ Đề xuất sẽ do các bên liên quan tham gia lập đề xuất chịu và chi trả.
       1. Trao đổi thông tin làm rõ các quy định và hướng dẫn lập Hồ sơ Đề xuất


Các tổ chức và cá nhân tham gia lập Đề xuất tài trợ có thể gửi thông tin cho Dự án FIRST qua fax: 04-62864956 hay e-mail (gri@first-most.vn) để được cung cấp thông tin làm sáng tỏ các hướng dẫn và yêu cầu lập Đề xuất tài trợ.

Phần 3. Đánh giá và lựa chọn Đề xuất tài trợ

  1. Tổ chuyên gia đánh giá đề xuất


Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Tổ Chuyên gia đánh giá kỹ thuật có kinh nghiệm và uy tín về các lĩnh vực liên quan (lĩnh vực khoa học công nghệ, tài chính, đấu thầu) để đánh giá và lựa chọn các đơn vị tham gia nộp đề xuất cho "Khoản tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo" được trao tài trợ. Căn cứ theo kiến nghị của Tổ chuyên gia, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét phê duyệt khoản tài trợ cho đề xuất được lựa chọn.
  1. Tiêu chí đánh giá

2.1. Đánh giá tính hợp lệ

Tất cả các đề xuất sẽ được kiểm tra về tiêu chí tính hợp lệ đã được quy định bao gồm việc tuân thủ với các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội được quy định trong Khung Quản lý Môi trường và Xã hội

2.2. Đánh giá đề xuất kỹ thuật


Các đề xuất sẽ được đánh giá theo thang điểm ứng với mỗi tiêu chí, với số điểm tối đa là 70. Tổng điểm được phân bổ chi tiết như sau:

Tiêu chí

Nội dung

Tổng điểm

Tối thiểu 0 – Tối đa 70

Tính thống nhất và chất lượng của đề xuất

Mức độ hoàn thiện và thống nhất của đề xuất với mục tiêu chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập theo định hướng thị trường

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

Chất lượng chiến lược

Tính hoàn thiện, thiết thực và khả thi của chiến lược KH&CN trình bày trong đề xuất.

Chiến lược này đạt tiêu chuẩn quốc tế, dẫn đến việc đưa ra thị trường và thương mại hóa thành công các sản phẩm, công nghệ mớiTối thiểu 0 – Tối đa 10

Chất lượng của kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện thuyết phục và thống nhất cho các nội dung về: (i) cơ sở hạ tầng KH&CN, (ii) nguồn nhân lực, (iii) chuyển giao công nghệ và thương mại hóa (có thể ở cấp quốc tế), và (iv) quan hệ hợp tác với các bên liên quan trong và ngoài nước

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

Chất lượng của kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư rõ ràng, khả thi và phù hợp về mặt tài chính (khả năng tạo ra doanh thu và mối quan hệ giữa các nguồn vốn hiện có, bao gồm khoản tài trợ của FIRST, doanh thu và chi phí).

Kế hoạch mang tính rõ ràng và thuyết phục về việc sử dụng các trang thiết bị mới được mua sắm bằng nguồn tài trợ từ FIRSTTối thiểu 0 – Tối đa 10

Các kết quả về tài chính được mong đợi và các tiến bộ


Các khoản thu về tài chính tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi bắt đầu nhận tài trợ từ dự án FIRST.

GRI có thể hoàn toàn tự chủ về tài chínhTối thiểu 0 – Tối đa 10

Các kết quả và tiến bộ được mong đợi về khoa học công nghệ


Số lượng các ấn phẩm quốc tế và/hoặc bằng sáng chế và/hoặc các kết quả đầu ra tương ứng khác tăng đáng kể trong vòng 5 năm kể từ khi bắt đầu nhận tài trợ của dự án FIRST

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

Tính minh bạch

Cho phép dự án FIRST công bố đề xuất, trừ các nội dung về tài chính và kế hoạch chuyển đổi

Không cho phép: 0

Cho phép: 10


2.3 Đánh giá và xếp hạng


Tổ chuyên gia sẽ xem xét và đánh giá các Hồ sơ Đề xuất xin tài trợ theo các tiêu chí nói trên và xếp hạng các Hồ sơ được đánh giá theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Sau đó, Tổ chuyên gia sẽ cung cấp một bảng xếp hạng các đề xuất. Bộ KH&CN sẽ đưa ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn cuối cùng dựa trên kiến nghị của Tổ chuyên gia và thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới. Nếu có quyết định khác với kiến nghị của Tổ chuyên gia về thứ tự xếp hạng, Bộ KH&CN sẽ phải thông báo cho Hiệp hội bằng văn bản và gửi kèm toàn bộ hồ sơ đề xuất xin tài trợ có liên quan.
  1. tải về 101.37 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương