ĐƠn bày tỏ quan tâM 14 HỒ SƠ BÀy tỏ quan tâM 15 tham gia tuyển chọn vào danh sách ngắn dự Án first 15tải về 101.37 Kb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích101.37 Kb.
#3493
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Đơn tham gia nộp Đề xuất tài trợ


Các GRI tham gia lập Đề xuất phải hoàn thành mẫu đơn tham gia nộp Đề xuất: “Khoản tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về KHCN và Đổi mới sáng tạo - Dự án FIRST” theo form mẫu ở Mục A đính kèm Hồ sơ hướng dẫn.
       1. Kế hoạch chuyển đổi và nội dung Đề xuất xin tài trợ


Nội dung Đề xuất “Khoản tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” phải cung cấp các tài liệu/thông tin theo các nội dung sau:
  1. Kế hoạch chuyển đổi GRI


Đơn vị tham gia phải nộp kế hoạch chuyển đổi theo quy định của Nghị định 115/2005/NĐ-CP đã được phê duyệt hoặc đang được cấp có thẩm quyền xem xét.
  1. Thông tin chung về Đề xuất


 • Tên tổ chức GRI Đề xuất

 • Tên Đề xuất xin tài trợ

 • Lĩnh vực Đề xuất

 • Thời gian thực hiện Đề xuất

 • Tổng kinh phí xin tài trợ (nêu rõ phần kinh phí đóng góp bằng hiện vật của GRI nếu có)
  1. Nội dung chi tiết Đề xuất


 • Mục tiêu

 • Các hoạt động chính

 • Chiến lược KH&CN

 • Kế hoạch thực hiện

 • Kế hoạch đầu tư

 • Các kết quả và tiến bộ được mong đợi

 • Kinh nghiệm và năng lực quản lý tài chính đấu thầu

 • Thông tin về an toàn môi trường xã hội

Bên nộp Đề xuất phải cung cấp thông tin theo mẫu trong Mục B – Thuyết minh nội dung đề xuất.

Đồng thời Bên nộp Đề xuất phải hoàn thành Mục C – Kế hoạch triển khai thực hiện đề xuất mô tả các hoạt động chi tiết và nhân lực thực hiện.

Đối với thông tin về an toàn môi trường xã hội, Bên nộp Đề xuất phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong “Khung an toàn môi trường và xã hội của Dự án” và cung cấp đầy đủ các các thông tin về an toàn theo biểu mẫu trong Mục D đính kèm.

       1. Thông tin cập nhật về năng lực GRI tham gia thực hiện đề xuất


Bên tham gia nộp Đề xuất phải cập nhật thông tin về năng lực: thông tin về tình trạng pháp lý, năng lực kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu năng lực tài chính theo như các yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu mời bày tỏ quan tâm danh sách ngắn - Shortlist đã được Dự án gửi cho các GRI trước đây nếu cần thiết.

CV của các chuyên gia, nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện Đề xuất theo mẫu form Mục E – Form CV đính kèm (cần nêu rõ kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự trong đề xuất, các kết quả, thành tựu, các giải thưởng nếu có đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học).


       1. Thông tin về bản quyền


Bên tham gia nộp Đề xuất xin tài trợ phải đảm bảo rằng nội dung các hoạt động nghiên cứu và triển khai trong Đề xuất tài trợ không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ (bản quyền tác giả, bản quyền về thương hiệu, phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...). Trường hợp có khiếu kiện phát sinh từ bên thứ ba thì các tổ chức và cá nhân liên quan tham gia nộp đề xuất thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
       1. Thông tin chi tiết Khoản kinh phí xin tài trợ


Khoản kinh phí tài trợ cho các chi phí hợp lệ sau: Dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, máy móc dụng cụ nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ bao gồm giấy phép, hội nghị hội thảo, kinh phí đào tạo, kinh phí sửa chữa/cải tạo nhỏ công trình và các chi phí gia tăng hợp lệ khác (Dự án không tài trợ cho các hoạt động liên quan đến xây dựng mới, thu hồi đất).

Đơn vị tham gia nộp Đề xuất tài trợ căn cứ theo nội dung tính chất công việc, kế hoạch triển khai tiến hành lập đề xuất kinh phí cho khoản tài trợ trên nguyên tắc tuân thủ các hướng dẫn sau đây:


5.1. Kinh phí không đấu thầu (Mục F)


 1. Chi phí tổ chức các hội nghị hội thảo sự kiện trong nước (theo các quy định của Bộ Tài chính)

 2. Chi phí cho chuyên gia trong nước ra nước ngoài khảo sát, học tập, nghiên cứu (theo các quy định của Bộ Tài chính)

 3. Kinh phí tài trợ cho các cán bộ đi học tập tại nước ngoài (theo các quy định của Bộ Tài chính)

 4. Các khoản chi phí hợp lệ khác liên quan (phô tô, in ấn tài liệu, thuê phương tiện, chi phí đi lại trong nước, công tác phí, văn phòng phẩm…) theo các quy định của Bộ Tài chính.

Lưu ý:

Trong mức dự toán cho các mục nói trên, Dự án sẽ không tài trợ cho tiền lương và thù lao trả cho cán bộ viên chức đang làm việc tại GRI liên quan tham gia trực tiếp nộp Hồ sơ Đề xuất.

Dự án không tài trợ cho các hoạt động liên quan đến xây dựng mới, thu hồi đất.

5.2. Kinh phí đấu thầu (Mục G)


Bao gồm các chi phí liên quan đến đấu thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, máy móc, dụng cụ nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ bao gồm giấy phép, kinh phí sửa chữa/cải tạo nhỏ phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề xuất.
       1. Kế hoạch đấu thầu


Căn cứ theo mức dự toán đề xuất xin tài trợ nêu ở mục F và G nói trên, những đơn vị được thông báo là đã được Dự án FIRST lựa chọn trao tài trợ sẽ phải lập Đề xuất cho Kế hoạch đấu thầu (Mục H).

Kế hoạch đấu thầu lập cho Đề xuất tài trợ phải phù hợp với quy định của Ngân hàng Thế giới trong Tài liệu “Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 1/2011 (Hướng dẫn đấu thầu) và “Hướng dẫn: Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 1/2011 (Hướng dẫn thuê tư vấn) và các quy định hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM) của dự án FIRST.
       1. tải về 101.37 Kb.

        Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương