ĐƠn bày tỏ quan tâM 14 HỒ SƠ BÀy tỏ quan tâM 15 tham gia tuyển chọn vào danh sách ngắn dự Án first 15


Đề xuất ý tưởng dự án xin tài trợ từ dự án FIRST (tối đa không quá 05 trang A4)tải về 101.37 Kb.
trang5/12
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích101.37 Kb.
#3493
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.8.7. Đề xuất ý tưởng dự án xin tài trợ từ dự án FIRST (tối đa không quá 05 trang A4)


 • Tên Dự án

 • Tính cần thiết (vai trò của dự án đối với việc thực hiện thành công đề án chuyển đổi, đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, thúc đẩy năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ theo chuẩn quốc tế)

 • Mục tiêu của dự án

 • Nội dung (dự kiến một số nội dung thực hiện chính)

 • Dự kiến kết quả đạt được

 • Nhân lực chính dự kiến tham gia dự án (nêu rõ số lượng, họ và tên, học hàm, học vị)

 • Dự kiến thời gian và kinh phí đề xuất tài trợ thực hiện.

Chúng tôi cam kết các thông tin cung cấp nói trên là chính xác và trung thực. Trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác và không trung thực chúng tôi xin tuân thủ mọi quy định của dự án FIRST./.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 2: Mẫu Hồ sơ Hướng dẫn Lập Đề Xuất – Khoản Tài trợ cho các Tổ chức nghiên cứu công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Các tổ chức KH&CN công lập tham gia lập Đề xuất xin “Tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” của Dự án FIRST phải tuân thủ các thông tin quy định và hướng dẫn lập Đề xuất được trình bày ở các phần dưới đây.


Phần 1. Nội dung và quy định Khoản tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Dự án FIRST

  1. Thông tin chung


Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST) là Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho chính phủ Việt nam thông qua Hiệp định tài trợ ký ngày 25/7/2013 (khoản tín dụng số 5257-VN).

Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là tổ chức tiếp nhận và chỉ đạo triển khai việc thực hiện Dự án với các mục tiêu cụ thể sau; Hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo công nghệ trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

Khoản kinh phí phía WB tài trợ cho Dự án là 100 triệu USD sẽ được triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2019. Bộ Khoa học và công nghệ (MOST) đã thành lập Ban Quản lý Dự án FIRST là đơn vị trực tiếp điều hành Dự án.

  1. Nội dung và quy định Khoản tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo


Khoản tài trợ cho các các Tổ chức KH&CN công lập (sau đây viết tắt là GRI) về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Tiểu hợp phần 2.a. của dự án FIRST có nội dung cung cấp các khoản tài trợ cho các GRI được lựa chọn thuộc các ngành ưu tiên chọn lọc nhằm hỗ trợ các tổ chức này thực hiện các Kế hoạch Chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ để chuyển đổi các tổ chức được quản lý theo phương thức truyền thống sang mô hình tự chủ định hướng thị trường.

Tổng kinh phí tài trợ cho các GRI chuyển đổi là 40 triệu USD, trong đó dự kiến mỗi GRI được lựa chọn sẽ nhận được khoản tài trợ không quá 4 triệu USD. Khoản tài trợ sẽ hỗ trợ các GRI đầu tư vào các trang thiết bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để có thể chuyển đổi thành công theo kế hoạch chuyển đổi 115.

Các GRI tham gia nộp Đề xuất phải đảm bảo rằng các hoạt động triển khai trong Đề xuất chưa nhận được bất cứ khoản kinh phí nào từ ngân sách của chính phủ Việt Nam hoặc từ các tổ chức, cá nhân khác đang cung cấp khoản tài trợ tại Việt Nam để tài trợ cho các hoạt động của Dự án đề xuất.

   1. Đối tượng thụ hưởng hợp lệ tham gia Đề xuất tài trợ


Khoản tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Dự án FIRST sẽ tài trợ cho các viện nghiên cứu/trung tâm nghiên cứu công lập (GRI) có tên trong Danh sách ngắn các GRI được Bộ KH&CN phê duyệt cho phép lập Đề xuất tham gia Khoản tài trợ GRI của dự án FIRST và đã có Kế hoạch chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đang được cấp có thẩm quyền xem xét.

Tuy nhiên, các tổ chức được lựa chọn để nhận tài trợ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch chuyển đổi trước khi ký thỏa thuận tài trợ với Bộ KH&CN/Ban Quản lý Dự án FIRST.


   1. Nội dung lĩnh vực dự án tài trợ


Dự án sẽ tài trợ cho các đề xuất thuộc 5 lĩnh vực sau:

(a) Công nghệ thông tin và truyền thông.

(b) Công nghệ sinh học và nông nghiệp.

(c) Vật liệu mới

(d) Cơ khí và tự động hóa.

(e) Hàng hóa và dịch vụ công ích, bao gồm trắc địa, bản đồ, đo đạc, thủy văn, bảo vệ môi trường, khí tượng và biến đổi khí hậu…


   1. Thời gian thực hiện


Thời gian thực hiện đề xuất không quá 24 tháng kế từ ngày thỏa thuận tài trợ cho Đề xuất được Dự án FIRST ký với người thụ hưởng và đảm bảo nguyên tắc kết thúc trước ngày đóng Dự án là 30/6/2019.
   1. Mức trần kinh phí tài trợ


Dự án FIRST sẽ tài trợ cho mỗi GRI được lựa chọn không quá số tiền tối đa là 4 triệu USD để thực hiện đề xuất.

Phần 2. Nội dung hướng dẫn lập Đề xuất xin tài trợ


Khi lập đề xuất tài trợ, các đơn vị phải đảm bảo rằng Đề xuất phải phù hợp với các quy định của Dự án trong Phần 1 nói trên. Đồng thời Đề xuất tài trợ phải cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu theo các nội dung hướng dẫn và các mẫu biểu đính kèm sau đây:


       1. tải về 101.37 Kb.

        Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương