ĐƠn bày tỏ quan tâM 14 HỒ SƠ BÀy tỏ quan tâM 15 tham gia tuyển chọn vào danh sách ngắn dự Án first 15


Các hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ KH&CN trong 3 năm gần đây của đơn vịtải về 101.37 Kb.
trang4/12
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích101.37 Kb.
#3493
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.5.4. Các hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ KH&CN trong 3 năm gần đây của đơn vị


4.1. Thống kê các hoạt động chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm khoa học của chính đơn vị

STT

Tên sản phẩm, công nghệ

Đơn vị tiếp nhận

Giá trị hợp đồng (Triệu đồng)

Năm thực hiện

1

2

...

Tổng*Trong số các hoạt động chuyển giao công nghệ trên đề nghị mô tả tóm tắt một số sản phẩm, công nghệ tiêu biểu đã chuyển giao (tối đa không quá 5 sản phẩm/công nghệ).

4.2. Thống kê các hoạt động dịch vụ KH&CN

STT

Dịch vụ cung cấp

Đơn vị tiếp nhận

Giá trị hợp đồng (Triệu đồng)

Năm thực hiện

1

2

...

Tổng
2.6.5. Tỷ lệ tái đầu tư từ các hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ KH&CN trong 3 năm gần đây của đơn vị


STT

Hạng mục

Năm 201...

(%)

Năm 201...

(%)

Năm 201...

(%)

1

Đào tạo


2

Cơ sở vật chất


3

Nguồn nhân lực


4

Khác (phúc lợi...)


PHẦN C: Ý TƯỞNG DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ

2.7.6. Tóm tắt đề án chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP (tối đa không quá 03 trang A4)


  • Mục tiêu

  • Khó khăn/thách thức

  • Kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi

(Đề nghị gửi kèm theo đề án đã được phê duyệt hoặc đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt của đơn vị)


tải về 101.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương