ĐƠn bày tỏ quan tâM 14 HỒ SƠ BÀy tỏ quan tâM 15 tham gia tuyển chọn vào danh sách ngắn dự Án first 15


Các công trình khoa học thuộc lĩnh vực đăng ký tham giatải về 101.37 Kb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích101.37 Kb.
#3493
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.4.3. Các công trình khoa học thuộc lĩnh vực đăng ký tham gia


3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học do đơn vị chủ trì, đã được nghiệm thu trong 3 năm gần đây

STT
Tên đề tài

Loại đề tài

Kinh phí thực hiện

1  • Cấp nhà nước

  • Cấp Bộ và tương đương (đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp tỉnh, thành phố)

  • Đề tài cấp cơ sở
23...3.2. Các báo cáo khoa học trong nước và quốc tế

3.2.1. Thống kê các bài báo thuộc lĩnh vực đăng kí đã đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước trong 3 năm gần đây

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

Mã số ISSN của tạp chí

Số và năm xuất bản

1
2
...
* Mỗi bài báo gửi kèm trang bìa, mục lục của số tạp chí có đăng bài, và trang đầu tiên của bài báo

** Trong danh sách các bài báo nói trên đề nghị đơn vị liệt kê một số bài báo tiêu biểu (tối đa không quá 5 bài).

3.2.2. Thống kê các bài báo thuộc lĩnh vực đăng kí đã đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong 3 năm gần đây

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

Mã số ISSN của tạp chí

Số và năm xuất bản

1
2
...
* Mỗi bài báo gửi kèm trang bìa, mục lục của số tạp chí có đăng bài, và trang đầu tiên của bài báo

**Trong danh sách các bài báo nói trên đề nghị đơn vị liệt kê một số bài báo tiêu biểu (tối đa không quá 5 bài)

3.2.3. Thống kê các báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực đăng kí được đăng trong các kỷ yếu Hội nghị khoa học trong nước

STT

Tên báo cáo KH

Tên hội nghị

Nơi tổ chức

Năm xuất bản kỹ yếu

1

2

...

* Mỗi bài báo cáo gửi kèm copy trang bìa, mục lục của kỹ yếu có đăng bài và trang đầu tiên của bài báo.

3.2.4. Thống kê các báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực đăng kí được đăng trong các kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế

STT

Tên báo cáo KH

Tên hội nghị

Nơi tổ chức

Năm xuất bản kỷ yếu

1

2

...

*Mỗi bài báo cáo gửi kèm trang bìa, mục lục của kỷ yếu có đăng bài và trang đầu tiên của bài báo.

3.3. Thống kê các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích đã được bảo hộ

STT

Tên phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích

Quốc gia đăng ký bảo hộ

Năm được cấp

Số Phát minh

1

2

...

*Gửi kèm theo bản sao

PHẦN B: CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI HÓA VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(Bao gồm các hoạt động liên kết với doanh nghiệp)


tải về 101.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương