ĐƠn bày tỏ quan tâM 14 HỒ SƠ BÀy tỏ quan tâM 15 tham gia tuyển chọn vào danh sách ngắn dự Án first 15tải về 101.37 Kb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích101.37 Kb.
#3493
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  1. ĐƠN BÀY TỎ QUAN TÂM


(Áp dụng cho vòng lựa chọn danh sách ngắn)

V/v: Lựa chọn danh sách ngắn các GRI – Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ - FIRST”

Kính gửi: Ban quản lý Dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ

Sau khi xem xét thư mời bày tỏ quan tâm của Ban quản lý Dự án FIRST về việc mời các tổ chức KH&CN công lập tham gia tuyển chọn lập danh sách ngắn các GRI của dự án FIRST, [tên tổ chức KH&CN] xác nhận tham gia nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm vào quá trình tuyển chọn lập danh sách ngắn các GRI của Dự án FIRST.

Xin trân trọng cảm ơn./.

[Lãnh đạo đơn vị]

(Ký tên và đóng dấu)

[TÊN TỔ CHỨC KH&CN]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2013
  1. HỒ SƠ BÀY TỎ QUAN TÂM

  2. THAM GIA TUYỂN CHỌN VÀO DANH SÁCH NGẮN DỰ ÁN FIRST

2.1.Thông tin chung của đơn vị


Tên đơn vị:

Cơ quan chủ quản:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Lĩnh vực đăng ký tham gia:

Người liên hệ:

Số điện thoại:

Email:


PHẦN A: TÌNH TRẠNG CHUYỂN ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 115/2005/NĐ-CP CỦA ĐƠN VỊ1:

 A. Đã chuyển đổi

 B. Đang chuyển đổi

 C. Không chuyển đổi1Với các tổ chức thuộc các trường hợp A, B đề nghị gửi kèm theo các văn bản pháp lý thể hiện đơn vị thuộc trường hợp trên. Ví dụ: Quyết định, hồ sơ đăng ký chuyển đổi, kế hoạch chuyển đổi…

Nếu chọn phương án C: Các tổ chức không thực hiện kế hoạch chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP sẽ được coi là không hợp lệ để tham gia đề xuất xin tài trợ của Dự án FIRST).PHẦN B: THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

2.2.1. Hiện trạng cơ sở vật chất của đơn vị


1.1. Diện tích đất của đơn vị (đơn vị tính: m2)

Tổng diện tích đất :

Diện tích phòng thí nghiệm :

Diện tích văn phòng :

Diện tích xưởng sản xuất :

1.2. Tổng giá trị tài sản của đơn vị tính đến năm 2013 (đơn vị tính: triệu đồng)
Giá trị các công trình xây dựng cơ bản

Giá trị máy móc, thiết bị

Tỉ lệ

(%)

Tổng giá trị:100

Trong đó:

  • Đầu tư từ ngân sách nhà nước

(nguồn được cấp trực tiếp hàng năm của đơn vị)


  • Đầu tư từ các nguồn khác


1.3. Nguồn nhân lực hiện tại

Tổng số nhân viên cán bộ:

Trong đó nêu rõ số lượng:

Giáo sư/Phó Giáo sư: Tiến sỹ:

Thạc sỹ: Cử nhân:

Trình độ khác:


2.3.2. Thống kê về ngân sách hoạt động của đơn vị trong 3 năm gần đây


2.1. Ngân sách được cấp từ nhà nước (đơn vị tính: triệu đồng)
201...

201....

201...

Tổng ngân sách năm


  • Ngân sách chi thường xuyên  • Ngân sách đầu tư cho máy móc, thiết bị


  • Khác


2.2. Nguồn kinh phí thu được từ đề tài, dự án nghiên cứu triển khai (đơn vị tính: triệu đồng)
201...

201...

201...

Tổng thu hàng năm


  • Thu từ đề tài


  • Thu từ dự án (sản xuất thử nghiệm, hợp tác quốc tế...)

tải về 101.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương