Mục lục môNtải về 275 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích275 Kb.
#1854
  1   2   3

MỤC LỤC


MÔN

Trang

MÔN HỌC CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

2

MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

3

MÔN: ĐỊA LÝ VIỆT NAM

4

MÔN: ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG

6

MÔN HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (1945-NAY)

8

MÔN HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-NAY)

10

MÔN: PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC TRẺ EM

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG – NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON11

MÔN: PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC TRẺ EM

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON13

MÔN: PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC TRẺ EM

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON15

MÔN: TOÁN và PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON17

MÔN: TOÁN và PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG – NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON19

MÔN: TOÁN và PP CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON21

MÔN: TOÁN và PP CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON22

MÔN THI: HÓA CƠ SỞ

24

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẦU VÀO HỆ LIÊN THÔNG

CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN26

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẦU VÀO HỆ NÂNG CHUẨN

HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC28

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ PPDH TN – XH Ở TIỂU HỌC

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG – NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC30

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ PPDH TN – XH Ở TIỂU HỌC

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC31

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN &- PPDH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG – NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC32

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN &- PPDH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG – NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC33

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT & PPDH TIẾNG VIỆT

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG – NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC34

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT & PPDH TIẾNG VIỆT

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC35

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT & PPDH TIẾNG VIỆT

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC – NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC36

MÔN HỌC CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
1. Văn hóa và cách tiếp cận văn hóa Việt Nam

1.1. Khái niệm văn hóa

- Một số định nghĩa về văn hóa

- Khái niệm văn hóa và các khái niệm văn minh, văn hiến, văn vật

1.2. Bản chất và chức năng của văn hóa

- Bản chất của văn hóa

- Chức năng của văn hóa

- Biến đổi văn hóa


2. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử

2.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử

2.2. Văn hóa Việt Nam thời sơ sử
3. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công Nguyên (từ 179 trước Công Nguyên đến năm 938)

3.1. Văn hóa Âu Lạc dưới ách Bắc thuộc

3.2. Văn hóa Champa (giai đoạn đầu)

3.3. Văn hóa Phù Nam


4. Văn hóa truyền thống thời Đại Việt (thế kỷ X đến XIX)

4.1. Bối cảnh lịch sử

4.2. Văn hóa vật chất

4.3. Văn hóa tinh thần

4.4. Văn hóa xã hội
5. Văn hóa Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến nay

5.1. Văn hóa Việt Nam thời kỳ 1858-1945

5.2. Văn hóa Việt Nam từ 1945-1975

5.3. Thời kỳ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đã bản sắc dân tộc (1975 đến nay)


6. Các vùng văn hóa Việt Nam

6.1. Phân vùng văn hóa Việt Nam

6.2. Các vùng văn hóa Việt Nam


MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
1. Du lịch và vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch

1.1. Du lịch trong đời sống xã hội con người

1.2. Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch

1.3. Hướng dẫn viên du lịch


2. Những phẩm chất và năng lực cần có của hướng dẫn viên du lịch

2.1. Đặc điểm lao động nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch

2.2. Kiến thức chuyên môn

2.3. Phong cách và đức tính


3. Các yếu tố tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch

3.1. Hình thức của chuyến du lịch

3.2. Thời gian

3.3. Cơ cấu khách du lịch

3.4. Phương tiện vận chuyển khách du lịch

3.5. Đặc điểm của tuyến điểm du lịch và các mối quan hệ liên quan


4. Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch

4.1. Chuẩn bị và đón tiếp khách

4.2. Tổ chức ăn ở và tham quan du lịch

4.3. Tổ chức việc tiễn khách

4.4. Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch

4.5. Chuẩn bị hướng dẫn tham quan du lịch


5. Phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch

5.1. Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch

5.2. Trả lời các câu hỏi và giải quyết yêu cầu của khách

5.3. Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch.MÔN: ĐỊA LÝ VIỆT NAM

PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
I. Vị trí địa lý của Việt Nam

1. Đặc điểm của vị trí địa lý

2. Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với sự hình thành đặc điểm tự nhiên
II. Địa hình Việt Nam

1. Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

2. Các miền địa hình
III. Khí hậu Việt Nam

1. Các nhân tố hình thành khí hậu

2. Đặc điểm chung của khí hậu

3. Các đới khí hậu và các đai khí hậu


IV. Thủy văn Việt Nam

1. Đặc điểm chung của sông ngòi

2. Hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long và sông Thu Bồn
V. Thổ nhưỡng Việt Nam

1. Quá trình hình thành đất điển hình ở Việt Nam

2. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng

3. Nhóm đất feralit và nhóm đất phù sa


VI. Sinh vật Việt Nam

1. Các đặc điểm cơ bản của sinh vật Việt Nam

2. Các địa hệ sinh thái đặc trưng nhất ở Việt nam
VII. Vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường tự nhiên Việt Nam

1. Hiện trạng tài nguyên và môi trường

2. Các giải pháp chiến lược bảo vệ tài nguyên môi trường

PHẦN ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
I. Việt Nam qua các chặng đường phát triển
II. Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

1. Các nguồn lực tự nhiên

+ Vị trí địa lý

+ Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, vai trò của chúng xét từ góc độ tổ chức lãnh thổ và ngành kinh tế

2. Dân cư và nguồn lao động Việt Nam
III. Địa lý công nghiệp

1. Những vấn đề chung

2. Các ngành công nghiệp

3. Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ caoIV. Địa lý nông nghiệp

1. Đặc điểm chung

2. Các ngành nông nghiệp
V. Địa lý giao thông vận tải

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển GTVT

2. Các loại hình GTVT
VI. Địa lý du lịch

1. Vai trò, đặc điểm của ngành du lịch

2. Những điều kiện ảnh hưởng đến phát triển du lịch nước ta

3. Hoạt động của ngành du lịch Việt Nam


VII. Địa lý quan hệ kinh tế đối ngoại

1. Đặc điểm KTĐN VN

2. Ngoại thương

3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

4. Viện trợ phát triển chính thức
VIII. Những vấn đề phát triển KT-XH của các vùng

1. Các vùng KT-XH

2. Các vùng kinh tế trọng điểm

3. Những vấn đề phát triển KT-XH của các vùngMÔN: ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG

PHẦN I. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG
I. Trái Đất:

1. Cấu tạo Trái Đất

2. Các vận động của Trái Đất và hệ quả
II. Khí quyển

1. Thành phần và cấu tạo của khí quyển

2. Bức xạ Mặt Trời và nhiệt độ

3. Nước trong khí quyển

4. Sự phân bố khí áp trên Trái Đất

5. Các hệ thống gió của hoàn lưu khí quyển

6. Các nhân tố hình thành khí hậu, các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất
III. Thủy quyển

1. Nước biển và đại dương

2. Sông ngòi và nước ngầm
IV. Thạch quyển

1. Thành phần và nguồn gốc thạch quyển

2. Các dạng địa hình do nước chảy

3. Địa hình Kart


V. Phần Thổ nhưỡng – Sinh quyển:

1. Thổ nhưỡng và độ phì của thổ nhưỡng

2. Quá trình phân hóa của sự hình thành đất

3. Thành phần vật chất của đất

4. Một số đặc tính của đất

5. Sự phân bố và các loại đất trên thế giới

6. Một số vấn đề xây dựng và bảo vệ đất

7. Các đặc tính và vai trò của sinh quyển

8. Các nhân tố sinh thái

9. Môi trường sinh thái

10. Đặc điểm các vùng sinh thái biển và đại dương

11. Đa dạng sinh họcPHẦN II. ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG
I. Môi trường - tài nguyên thiên nhiên và nền sản xuất xã hội

1. Môi trường địa lý, mối quan hệ giữa MT địa lý và nền sản xuất xã hội loài người.

2. Tài nguyên thiên nhiên

3. Môi trường và phát triển bền vững


II. Địa lý dân cư và quần cư

1. Sự biến động dân số trên thế giới

2. Cơ cấu dân số và phân bố dân cư

3. Đô thị hóaIII. Tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp

1. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sản xuất nông nghiệp.

2. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
IV. Tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp

1. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sản xuất công nghiệp.

2. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
V. Địa lý các ngành dịch vụ

1. Vai trò, đặc điểm phân bố và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

2. Địa lí các ngành dịch vụ chủ yếu: Địa lý giao thông vận tải, Địa lý du lịch, Địa lý thương mại.

MÔN HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (1945-NAY)

1. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946)

1.1. Bối cảnh thế giới và Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

1.2. Các chủ trương biện pháp để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng

1.3. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng


2. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946 – 1950)

2.1. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ

2.2. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc (1946-1950)
3. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1951 – 1953)

3.1. Pháp – Mĩ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

3.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951)

3.3. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

3.4. Giữ vững thế chủ động tấn công địch trên chiến trườngtải về 275 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương