Mẫu trang bìa Tiểu luận CĐTStải về 24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích24 Kb.
#4801

Mẫu trang bìa Tiểu luận CĐTS
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNKHOA NGÔN NGỮ HỌC

TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SỸ

……………(tên chuyên đề TS)…………………Mã số chuyên đề………………………………..

GV phụ trách……………………………………

Tên đề tài:………………………………………….……………….

…………………………………………………………….…………


NCS……………………., Khóa………….

Người hướng dẫn…………………………

Hà Nội……………...

Mẫu trang bìa Tiểu luận tổng quan


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNKHOA NGÔN NGỮ HỌC


TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Mã số…………………..


Tên đề tài:………………………………………….……………….

…………………………………………………………….…………


NCS……………………., Khóa………….

Người hướng dẫn…………………………

Hà Nội……………...

tải về 24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương