Mẫu sơ YẾu lí LỊCH


Họ và tên Anh/chị em ruộttải về 35.26 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích35.26 Kb.
#185088
1   2
MAU SO YEU LY LICH
3. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: ………………......
- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………………………………….....
- Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………….....
4. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………......
- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….………………………………………….....
- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........
5. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………......
- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………………………………….....
- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường
hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng chứng chỉ


IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…Xác nhận của cơ quan đang công tác
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………tải về 35.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương