Mẫu số: C1-02/NStải về 21.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích21.81 Kb.
#2286


Mẫu số: C1-02/NS

(ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: …………..

Số: ........................

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt £ Chuyển khoản

Người nộp thuế: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI FMS Mã số thuế: 0102776190

Địa chỉ: Lô 11 số 10 Đường Kim Mã Thượng… Huyện: Ba Đình Tỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: Tỉnh, TP:

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trích TK số: 117 2097 3092 019

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN TK tạm thu(1) c TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) c

Tại KBNN : KBNN Mê Linh tỉnh, TP: Hà Nội

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :……………………………………………………………………………..

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN c Thanh tra TC c

Thanh tra CP c CQ có thẩm quyền khác c

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục Hải quan CK Sân bay Quốc tế Nội Bài – Đội Nhập

Tờ khai HQ số (1) 101146842310 ngày 25/11/2016 loại hình XNK(1) A11


Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương
Thuế GTGT hàng nhập khẩu

4.411.370

Tổng cộng

4.411.370Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm mười một nghìn ba trăm bảy mươi đồng ./.


PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: Nợ TK:

Mã ĐBHC: Có TK:

Mã nguồn NSNN:


ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày……tháng……năm……Kế toán Kế toán trưởng
Ghi chú:

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (*)”.

Lưu ý:

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;

+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;

+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014

+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014

+ ………………


- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của .

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (*)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.Каталог: Lists -> FileAttachQT -> Attachments -> 305
Lists -> Phụ lục II tóm tắt tiểu sử danh nhân và Ý nghĩA ĐỊa danh
Lists -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh yên báI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
Lists -> I/ LÝ do chọN ĐỀ TÀI
Lists -> 12 QĐ ubnd dinh muc phan bo chi Yen Bai 2017 (Chính thức). doc
Lists -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
305 -> Mẫu số: C1-02/NS

tải về 21.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương