Mẫu Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (1/5000) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000


Điều 7. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian, kiến trúc đối với từng ô phố, từng khu chức năng trong khu vực quy hoạchtải về 146.53 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích146.53 Kb.
#1989
1   2   3   4   5   6   7   8

Điều 7. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian, kiến trúc đối với từng ô phố, từng khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

1. Nguyên tắc chung:


- Cần thực hiện phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố, chủ trương chung của UBND Thành phố về phát triển khu vực ven phía Tây sông Sài Gòn theo mô hình nông nghiệp làng nghề kỹ thuật cao, dân cư nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái, không khai thác kinh doanh nhà ở.

- Việc triển khai thực hiện quy hoạch cần chú trọng vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm (không phát triển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm), đảm bảo chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn không bị ô nhiễm; khai thác các thế mạnh sẵn có của địa phương, cần gìn giữ tôn tạo mảng xanh, phát triển ngành nghề truyền thống kết hợp phát triển du lịch, ưu tiên, khuyến khích và tạo điều kiến để người dân địa phương tham gia đầu tư khai thác

- Các công trình xây dựng phải có mật độ thưa thoáng, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu gần gũi với tự nhiên, thân thiện với môi trường; khuyến khích xây dựng các khu làng nghề kiểu mẫu, các công trình ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường và đạt các yêu cầu tiêu chí về kiến trúc xanh.

- Việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc tại các khu vực cảnh quan đặc thù, chuyên biệt trong khu vực quy hoạch cần hạn chế tối đa việc làm thay đổi địa hình và bảo đảm sự phát triển bền vững của môi trường tự nhiên.

- Đối với những khu vực cảnh quan có gắn với danh lam thắng cảnh, phải căn cứ các quy định hiện hành để tổ chức nghiên cứu, đánh giá về giá trị trước khi đề xuất giải pháp và khai thác phù hợp.

- Không gian, kiến trúc cảnh quan cần được kiểm soát chặt chẽ, xác định lộ trình, trình tự xây dựng để đảm bảo tính thống nhất, hài hoà, tương thích với chức năng của các công trình, phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển theo kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các công trình kiến trúc trong khu vực quy hoạch khi xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp phải phù hợp với đồ án quy hoạch này được duyệt, tuân thủ giấy phép quy hoạch, quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới tỉ lệ 1/2000, giấy phép xây dựng và các quy định tại Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch này, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị toàn khu vực quy hoạch (hoặc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị khu vực, tuyến đường cụ thể) hoặc thiết kế đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Không được chiếm dụng trái phép không gian đô thị nhằm mục đích tăng diện tích sử dụng công trình.

- Mặt ngoài công trình kiến trúc đô thị không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn giao thông;

- Kiến trúc phần lớn trên khu vực này chủ yếu là các công trình dịch vụ giải trí nghỉ dưỡng nên hình thức thiết kế lưu ý là không gian mở, xen cài trong thiên nhiên. Cần lưu ý tập trung xây dựng một cách tiết kiệm mục đích dành nhiều mảng xanh. Khai thác một cách khoa học địa hình tự nhiên hiện có, tránh can thiệp phá vỡ không gian tự nhiên và không hiệu quả về kinh tế.


2. Các khu chức năng, các công trình kiến trúc cần kiểm soát về không gian, kiến trúc cảnh quan, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát sự phát triển:


Cần lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị các khu vực dọc sông Sài Gòn, tuyến đường Bình Mỹ trong khu vực quy hoạch, khai thác hợp lý nhằm nâng cao giá trị thẩm mỹ kiến trúc, cảnh quan và cải thiện môi trường đô thị; xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng trên cơ sở cân đối hài hòa với các khu vực xung quanh, bản sắc truyền thống của đô thị và khu vực.

Không gian, cảnh quan và các công trình kiến trúc phải được quản lý theo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch này và các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trong khu vực quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

a. Đối với các khu vực dân cư nông thôn:

- Các khu vực quy hoạch dân cư nông thôn chủ yếu phục vụ cho dân cư tại chỗ có tính đến quá trình tăng dân số tự nhiên, không phát triển các khu dân theo kiểu phân lô bán nền, thu hút dân cư từ nơi khác.

- Mô hình ở là nhà vườn thấp tầng, mật độ thấp, thưa thoáng, kết hợp với làm kinh tế vườn.

- Khuyến khích xây dựng các khu dân cư nông thôn theo các tiêu chí của mô hình nông thôn mới kết hợp khai thác du lịch hiện đại, phát triển kinh tế nhà vườn.

- Đảm bảo yêu cầu kết nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng khu ở.

- Cần đảm bảo tính liên hệ, kết nối chặt chẽ về không gian, cảnh quan cho hài hòa giữa các khu chức năng, giữa khu xây dựng mới và khu hiện hữu ổn định, cải tạo chỉnh trang; tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch (hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng) đã được xác định trên từng ô phố trong đồ án.

- Đối với nhà vườn nông thôn có giá trị đặc trưng kiến trúc truyền thống cần được xác định để bảo vệ, hạn chế tối đa việc chia nhỏ khu đất hiện hữu thành những khu đất nhỏ hơn (trừ các trường hợp được cấp thẩm quyền chấp thuận theo các quy định hiện hành). Khi xây dựng mới các công trình trong khuôn viên nhà vườn loại này phải được phép của cơ quan có thẩm quyền và phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc toàn khu vực quy hoạch hoặc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị khu vực, tuyến đường cụ thể được ban hành.

b. Đối với các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng:

- Các công trình dịch vụ du lịch đa chức năng phải có công năng gắn kết với tính chất và chức năng của khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn. Phải đảm bảo tuân thủ nội dung các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch (hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng) đã được xác định trong đồ án.

- Các công trình xây dựng phải có mật độ thưa thoáng, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu gần gũi với tự thiên, thân thiện với môi trường; khuyến khích xây dựng các công trình ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường và đạt các yêu cầu tiêu chí về kiến trúc xanh.

- Tại các khu vực có tính chất đặc thù như: du lịch sinh thái, vui chơi giải trí phải thể hiện tính đặc trưng sông nước của khu vực, tạo ra các không gian mở các điểm nhấn cảnh quan, đảm bảo hài hòa về tổ chức không gian, cảnh quan và phù hợp chức năng sử dụng đất.c. Đối với các khu vực sản xuất nông nghiệp:

- Phải đảm bảo tuân thủ nội dung các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch (hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng) đã được xác định trong đồ án.

- Trong các khu dân cư kết hợp kinh tế vườn, tổ chức sản xuất các loại hình sản xuất theo kế hoạch và định hướng chung của địa phương.

- Các công trình xây dựng phục vụ sản xuất phải có hình thức kiến trúc phụ hợp công năng sử dụng, màu sắc, vật liệu tuân thủ theo các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trong khu vực quy hoạch; khuyến khích xây dựng các khu làng nghề kiểu mẫu, các công trình ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường.

- Tùy theo loại hình sản xuất mà các công trình phục vụ sản xuất (nhà lưới, nhà ươm giống, nhà nuôi cá, nhà quản lý điều hành, nhà lưu trú công nhân, … ) sẽ có hình thức kiến trúc khác nhau nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công trình chỉ phục vụ sản xuất, không phục vụ ở ổn định lâu dài.

d. Đối với các khu vực khác trong đồ án:

- Tại các khu vực ven sông, kênh, rạch phải giữ được tính đặc trưng, mỹ quan, môi trường tự nhiên và đảm bảo phát triển bền vững.

- Tại các khu vực gần đường sông, bờ bao chống ngập, đường dây truyền tải điện, việc xây dựng mới, chỉnh trang công trình kiến trúc phải tuân thủ theo quy định an toàn đối với hành lang bảo vệ giao thông đường bộ, đường sông, đê điều, đường dây truyền tải điện, độ cao tĩnh không và tuân thủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

e. Đối với các công trình kiến trúc:

- Đối với nhóm công trình kiến trúc trong khu vực quy hoạch, cần có mối liên hệ chặt chẽ, đồng bộ về công năng, hài hòa về hình thức kiến trúc giữa các hạng mục công trình; khi xây dựng mới phải đảm bảo:

+ Chiều dài tối đa của nhóm công trình phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, bảo đảm thông gió tự nhiên cho khu vực, thuận tiện cho giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy.

+ Chiều cao công trình phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý trong không gian, tuân thủ giấy phép xây dựng, không được xây dựng, lắp đặt thêm các vật thể kiến trúc khác cao hơn chiều cao cho phép của công trình.

+ Công trình xây dựng mới tại góc đường phố phải đảm bảo tầm nhìn, an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

- Đối với nhà ở trong các khu dân cư nông thôn:

+ Mô hình ở là nhà vườn thấp tầng, mật độ thấp, thưa thoáng, kết hợp với các mô hình kinh tế vườn.

+ Các công trình xây dựng phải đảm bảo mật độ xây dựng, số tầng, độ cao và kiểu dáng, hình thức kiến trúc phù hợp với quy hoạch. Khuyến khích các mô hình nhà vườn có sắc thái riêng, tôn tạo và gìn giữ các giá trị truyền thống, phong tục tập quán, đời sống văn hoá của địa phương.

- Đối với công trình đặc thù khác như đài phun nước, tiểu cảnh, trang trí trong vườn hoa, công viên … phải có quy mô, hình dáng, chất liệu phù hợp với cảnh quan, điều kiện thực tế và thể hiện được đặc trưng văn hóa của khu vực.

- Đối với những loại công trình kiến trúc khác:

+ Công trình siêu thị, chợ, …trong khu vực quy hoạch phải tuân thủ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt này. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc thiết kế đô thị hoặc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị), khi cấp giấy phép xây dựng phải căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đảm bảo yêu cầu kết nối hạ tầng, thuận tiện cho việc tập kết, giải tỏa người và phương tiện giao thông.

+ Các công trình thương mại dịch vụ, khu trưng bày – giới thiệu sản phẩm xây dựng mới trong các khu nông nhiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khu quy hoạch phải có bãi đỗ xe, được bố trí phù hợp đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng đủ diện tích theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, an toàn, thuận tiện; đảm bảo trật tự, vệ sinh và mỹ quan đường phố.+ Vật quảng cáo độc lập ngoài trời hoặc gắn với các công trình kiến trúc đô thị phải tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.


tải về 146.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương