Mẫu Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (1/5000) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000tải về 146.53 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích146.53 Kb.
#1989
1   2   3   4   5   6   7   8

6.6

0,79


20

1

2

0,4

2.3. Đất cây xanh- mặt nước
114,96

 - Đất cây xanh cảnh quan ven sông rạch
29,76


7.1

1,14

 7.2

9,78

 7.3

10,27

 7.5

1,5

 7.9

2,17


7.11

3,48


7.14

1,42


- Đất cây xanh cách ly sông rạch
11,71


7.4

2,19


7.6

0,2

 7.7

3,67

 7.8

0,32

 7.10

0,28

 7.12

2,32

 7.13

0,53

 7.15

0,85

 7.16

1,12

 7.17

0,23

 - Đất cây xanh cách ly tuyến điện

7.18

7,74

 - Mặt nước-sông, rạch
65,75


11.1

23,58

 11.2

8,0

 11.3

1,56

 11.4

1,39

 11.5

0,39

 11.6

5,61

 11.7

0,43

 11.8

5,62

 11.9

4,22

 11.10

5,99

 11.11

2,14

 11.12

0,81

 11.13

3,1

 11.14

1,06

 11.15

0,65

 11.16

1,00

 11.17

0,20

 2.4. Đất tôn giáo - Linh Huỳnh tự (hiện hữu)

9.1

0,26

 2.5. Đất giao thông đối ngoại

 

44,63


2.6. Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (tuyến đường sắt TP.HCM - Mộc Bài dự kiến)

10.1

3,11

 ĐẤT NGOÀI ĐÔ THỊ

 

308,96

1.3203.1. Đất nông nghiệp

 

308,96

1.320- Đất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật
151,24

76512.1.1

5,61


5

1

1

0,05

12.1.2

9,47


3

1

1

0,03

12.1.3

17,55


2

1

1

0,02

12.1.4

12,90


2

1

1

0,02

12.1.5

11,71


2

1

1

0,02

12.1.6

9,23


3

1

1

0,03

12.1.7

3,57


5

1

1

0,05

12.1.8

5,64


3

1

1

0,03

12.1.9

9,98


3

1

1

0,03

12.1.10

1,74


5

1

1

0,05

12.1.11

2,98


5

1

1

0,05

12.1.12

14,5


2

1

1

0,02

12.1.13

5,41


3

1

1

0,03

12.1.14

13,22


2

1

1

0,02

12.1.15

2,21


5

1

1

0,05

12.1.16

2,81


5

1

1

0,05

12.1.17

0,89


5

1

1

0,05

12.1.18

9,18


3

1

1

0,03

12.1.19

12,64


2

1

1

0,02

- Đất sản xuất kinh tế vườn (trong khu dân cư nông thôn kết hợp sản xuất)
91,0

40012.2.1

0,78


12.2.2

1,33


12.2.3

7,59


12.2.4

2,42


12.2.5

2,42


12.2.6

1,34


12.2.7

1,48


12.2.8

1,57


12.2.9

6,51


12.2.10

1,74


12.2.11

2,18


12.2.12

0,42


12.2.13

0,34


12.2.14

0,23


12.2.15

1,56


12.2.16

3,55


12.2.17

1,34


12.2.18

2,26


12.2.19

1,57


12.2.20

6,63


12.2.21

0,37


12.2.22

4,95


12.2.23

4,23


12.2.24

6,33


12.2.25

0,29


12.2.26

1,88


12.2.27

0,66


12.2.28

0,60


12.2.29

4,52


12.2.30

2,63


12.2.31

2,04


12.2.32

0,31


12.2.33

0,39


12.2.34

2,24


12.2.35

0,46


12.2.36

1,68


12.2.37

0,71


12.2.38

3,02


12.2.39

3,16


12.2.40

2,42


12.2.41

0,85


- Đất trồng hoa màu, cây ăn trái
66,72

15512.3.1

2,75


12.3.2

0,58


12.3.3

1,96


12.3.4

6,69


12.3.5

4,04


12.3.6

3,37


12.3.7

1,85


12.3.8

2,55


12.3.9

1,20


12.3.10

1,21


12.3.11

5,06


12.3.12

1,38


12.3.13

1,76


12.3.14

2,67


12.3.15

4,16


12.3.16

0,72


12.3.17

6,20


12.3.18

3,98


12.3.19

1,41


12.3.20

0,40


12.3.21

4,73


12.3.22

3,43


12.3.23

2,20


12.3.24

2,42


Tổng cộng

544,88

1400

4220

tải về 146.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương