Mẫu Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (1/5000) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000


Quy định chung: 3.1 Đối với nhóm nhà ở và đất ở



tải về 146.53 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích146.53 Kb.
#1989
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Quy định chung:

3.1 Đối với nhóm nhà ở và đất ở:

- Khu ở bao gồm các nhóm nhà ở nông thôn hiện hữu chỉnh trang và nhóm nhà ở nông thôn trong khu dân cư hiện hữu kết hợp kinh tê vườn tổng diện tích là 50,12 ha, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng khu được quy định cụ thể tại Điều 6 của Quy định này.


- Các nhóm nhà ở cần kiểm soát, bảo đảm sự tuân thủ trong việc phân bổ dân cư tương ứng với từng mô hình nhà ởnông thôn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo sự tuân thủ về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đồ án, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất), yêu cầu về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị đã được xác định tại từng ô phố, khu đất trong phạm vi đồ án.

- Kích thước, diện tích các lô đất nhà ở riêng lẻ trong các nhóm nhà ở nông thôn phải đảm bảo phù hợp với các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị hiện hành hoặc các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch cần xác định và lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị, đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo nội dung đồ án đã được phê duyệt; kết nối với các khu vực kế cận, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững; tránh phát triển bất cập, thiếu đồng bộ, tạo sự quá tải cục bộ về cơ sở hạ tầng, cần ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ theo quy định khi triển khai các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Tại các khu chức năng dân cư nông thôn xây dựng mới trong các nhóm ở, khu ở cần phải có công viên vườn hoa kết hợp với sân chơi cho trẻ em với diện tích tối thiểu phù hợp QCVN 01: 2008/BXD.

- Cần kiểm soát việc phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị tại các khu vực cảnh quan đặc thù, bảo đảm sự tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Khuyến khích:

+ Khi triển khai dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo đồ án quy hoạch này, khuyến khích việc tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Đầu tư thực hiện các dự án phát triển trọn các ô phố hoặc với quy mô lớn, đảm bảo phát triển đồng bộ về không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

+ Xây dựng, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, các dự án phúc lợi công cộng như: công viên, vườn hoa, trường học phổ thông các cấp, các công trình thương mại – dịch vụ đa chức năng phục vụ cho cộng đồng dân cư tại các khu ở, nhóm nhà ở nông thôn.

+ Cải tạo, chỉnh trang các tuyến kênh, rạch kết hợp cây xanh khai thác bổ sung cho cảnh quan đô thị.


- Hạn chế:

+ Các dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang các nhóm nhà ở nông thôn quy mô nhỏ, khoét lõm, thiếu hoặc không đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

+ Các dự án đầu tư xây dựng công trình quy mô lớn tại khu đất có diện tích nhỏ hoặc trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ (dưới 20m) trong các khu dân cư nông thôn hiện hữu hoặc tại các khu vực chưa phát triển đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

- Cấm:


+ Xây dựng nhà ở và các công trình khác trái với quy hoạch được duyệt hoặc trái với quy định pháp luật có liên quan, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

+ Xây dựng nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, kênh, sông, rạch, khu vực có nguy cơ sạt lỡ đất; vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; các công trình tranh, tre, lá, nứa, vách tôn không tuân theo quy chuẩn xây dựng, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.


3.2 Khu công trình dịch vụ đô thị: giáo dục, thương mại – dịch vụ, chợ,…


- Cần tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch để quản lý chặt chẽ quỹ đất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng khu được quy định cụ thể tại Điều 6 của Quy định này.

- Khu công trình dịch vụ đô thị gồm trường mầm non,chợ, siêu thị xây dựng mới... Tuân thủ về chức năng, ranh đất, diện tích đất thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

- Tại các khu chức năng dịch vụ đô thị, xây dựng đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất), yêu cầu về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị đã được xác định tại từng khu đất trong phạm vi đồ án.

- Khuyến khích:

+ Căn cứ vào các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, tại các khu hiện hữu cải tạo chỉnh trang khuyến khích chọn giải pháp phát triển các dự án đầu tư theo hướng tăng quỹ đất để mở rộng các công trình giáo dục, dịch vụ công cộng để tăng chỉ tiêu sử dụng đất các công trình này đảm bảo chỉ tiêu theo QCXD Việt Nam;

+ Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, dịch vụ công cộng theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch được duyệt;

+ Khuyến khích các phương án xây dựng công trình với mật độ xây dựng thấp, tạo không gian sân vườn thưa thoáng, có mảng xanh lớn để cải thiện điều kiện vi khí hậu;

+ Khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình có ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường; đạt yêu cầu các tiêu chí về kiến trúc xanh;

+ Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế công trình xây dựng theo quy định.

- Hạn chế:

+ Xây dựng công trình có quy mô thay đổi lớn so với quy hoạch được duyệt, không đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cộng đồng dân cư hoặc gây ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực trung tâm trong khu vực quy hoạch.

- Cấm:


+ Xây dựng các công trình có chức năng trái với quy hoạch đã được phê duyệt, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

+ Xây dựng các công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, kênh, sông, rạch, khu vực có nguy cơ lỡ đất, vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, không tuân thủ QCXD Việt Nam, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

Các quy định khác liên quan chức năng từng công trình không quy định tại Quy định quản lý này phải tuân theo các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.



tải về 146.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương