Mẫu Đơn xin bình tuyển và công nhận cây đầu dòngtải về 25.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2019
Kích25.5 Kb.
#59221

Mẫu Đơn xin bình tuyển và công nhận cây đầu dòng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............., ngày........ tháng........ năm 200........

ĐƠN XIN BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG
CỦA CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (thành phố)

1. Tên tổ chức, cá nhân xin bình tuyển và công nhận:

Địa chỉ

Điện thoại: Fax: E-mail:2. Tên cây đầu dòng xin bình tuyển, công nhận:

3. Nguồn gốc, địa điểm, tuổi cây:

4. Đặc điểm cây:

5. Năng suất, chất lượng cây:Tổ chức hoặc cá nhân đăng ký*
(Ký tên)
* Các cá nhân cần có xác nhận của chính quyền địa phương.

Каталог: files -> stories -> maudon -> nongnghiep

tải về 25.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương