Mẫu bìa báo cáo nghiên cứu khoa họC (Có in chữ nhũ vàng) Khổ 210 X 297 mmtải về 13.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích13.84 Kb.
#4788

MẪU BÌA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Có in chữ nhũ vàng)

Khổ 210 x 297 mm


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA ………………………………………..

----- -----BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NHẬT

LƯU NGỌC CHINH

BIÊN HÒA, THÁNG 12/2011

MẪU BÌA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Bìa lót)

Khổ 210 x 297 mm


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA ………………………………………..

----- -----BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NHẬT

Sinh viên thực hiện: LƯU NGỌC CHINH

Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân

BIÊN HÒA, 12/2011


KẾT CẤU BÁO CÁO

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục biểu đồ, bảng biểu

Phần mở đầu 1

Chương 1 :

1.1

1.2

Chương 2 :

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

-----------------

-----------------
Kết luận – kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

tải về 13.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương