Mẫu bìa Đề cương luận văntải về 47.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích47.5 Kb.
#4802

Trang bìa và trang 1 của Đề cương luận văn:
BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

---------------

HỌ TÊN HỌC VIÊN


ĐỀ TÀI………………………………………

Chuyên ngành: ……………………..

số:……………..


GVHD :

TP. HCM, tháng ...../201…


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 201…Giáo viên hướng dẫn

A. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

Tính cấp thiết của đề tài

Tình hình nghiên cứu đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Phạm vi, đối tượng

Phương pháp nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Bố cục của nghiên cứu


CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ LUẬN

2.1. Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài

2.2. Các nghiên cứu trước đây

2.2.1. Một số mô hình nghiên cứu trên thế giới

2.2.2. Một số mô hình nghiên cứu trong nước

Nêu được những kết quả nghiên cứu của những nghiên cứu trước đây về chủ đề cần thực hiện viết bình luận về các mô hình nghiên cứu trước để đưa ra hướng nghiên cứu cho đề tài.


CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.1. Quy trình nghiên cứu

3.2. Mô tả dữ liệu

3.2. Giả thiết nghiên cứu

3.3. Mô hình nghiên cứu ( định lượng)

Lưu ý: Đề cương viết để bảo vệ phải trình bày sơ bộ đến hết Chương 2 (phải nêu được các mô hình nghiên cứu trước), và viết ra được mô hình mà tác giả lựa chọn cho Chương 3, phải dự trù được cỡ mẫu, đối tượng khảo sát, phải dự trù được dấu của các tham số (theo lý thuyết, hoặc theo thực tiễn) và viết được các giả thuyết H0 và H1.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả nghiên cứu và các kiểm định

4.2. Thảo luận về các biến nghiên cứu theo kết quả đối chiếu với thực tế.

Chú ý: Trong phần thảo luận kết quả nghiên cứu phải liên hệ với cơ sở lý luận đã nêu trong chương 2 và thực tiễn của môi trường nghiên cứu.


CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tóm tắt lại kết quả nghiên cứu

Đề xuất kiến nghị

Nêu lên những hạn chế của nghiên cứu và đưa ra hướng nghiên cứu mới cho những nghiên cứu tiếp theo.B. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

(Ghi rõ từng thời gian tiến hành các công việc của Luận văn)C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

(để viết đề cương đã phải đọc rất nhiều tài liệu, thống kê ở đây)D. PHỤ LỤC

(Ví dụ: Mẫu phiếu thu thập thông tin, ...)
Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 47.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương