Mẫu: 2-knđ ĐẢng cộng sản việt namtải về 110 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích110 Kb.
#536
Mẫu: 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG


Họ và tên đang dùng:

Họ và tên khai sinh:

Quê quán:…………….………………...……..
……… …………………………….
…………………………………..…
……………………………………..

Số LL: ...............
Ảnh SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

3 × 4
Họ và tên đang dùng: ………….. ……………….......... Nam, Nữ: ……........

Họ và tên khai sinh: ………….. .........................................................................

Các bí danh: ........................................................................................................

Sinh ngày...............tháng...............năm...............

Nơi sinh: TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội................................

Quê quán: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội (quê phải trùng khớp với bố đẻ - ông nội...; trường hợp cá biệt ghi quê mẹ đẻ).

Nơi ở hiện nay: Khu Tân Bình, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội…...

Dân tộc: ...................................... Tôn giáo: ......................................................

Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Sinh viên ....................................................

Trình độ hiện nay: …………………………………………………………….

- Giáo dục phổ thông: .12/12.............................................................................

- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: ………………………………..

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Khoa học môi trường/Kế toán………..............

+ Học vị: ........................................ Học hàm: ................................................

- Lý luận chính trị: Sơ cấp ..................................................................................

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C .....................................................................

Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26-3-2000 tại Trường THPT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ....................................................................................

Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): ....................................

................................................................................................................................

Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ............................

................................................................................................................................

Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Từ 19.. - 19..: Còn nhỏ ……………………………………………….

- Từ 19.. - 19..: Học sinh Trường Tiểu học Xuân Mai A, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; ……………………………………………………….

- Từ 19.. - 19..: Học sinh Trường THCS Xuân Mai A, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; …………………………………………………………..

- Từ 19.. - 19..: Học sinh Trường THPT Hoài Đức C, Hà Nội …………

- Từ 19.. đến nay: Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp. ……………

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

9/2009-9/2010

Sinh viên lớp ……. Khoa/Viện ……. Trường Đại học Lâm nghiệp
9/2010 đến nay

Sinh viên lớp ……. Khoa/Viện ……. Trường Đại học Lâm nghiệp

Lớp trưởng

10/2011 đến nay

Sinh viên lớp ……. Khoa/Viện ……. Trường Đại học Lâm nghiệp

UVBCH Liên chi đoàn

.........................

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

........................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

Chưa vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần nào …………………………………..

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

Tên trườngNgành học hoặc tên lớp học

Hình thức họcTừ tháng năm đến tháng năm

Văn bằng chứng chỉ

ĐHLN

Lớp 55A Kế toán, hệ chính qui

9/2009 đến nay
Đảng uỷ Trường ĐHLN

Lớp nhận thức về Đảng

4/2012

Chứng nhận loại Khá

...............................................................

.....................

.......................................................

....................................................... ....................................................... .......................................................

....................

.................... .................... ....................

.................

................. ................. .................ĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

..........................

.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

Không ......................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

..............................................................................................

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................KHEN THƯỞNG

(SV chỉ ghi thời kỳ là SV, cán bộ chỉ ghi thời kỳ công tác).

Tháng năm

Lý do hình thức

Cấp

quyết định10/2010

Giấy khen danh hiệu sinh viên khá năm học 2009-2010

Trường ĐHLN

3/2011

Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TN năm 2010

Đoàn trường ĐHLN

....................... ……………..…………............................ ............................................................


.....................................................................

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do hình thức

Cấp

quyết định..........................

.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Không ..................................................

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ...............................................................................................

.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

I. GIA ĐÌNH

1. Bố đẻ

- Họ và tên: ….

- Năm sinh: …...

- Nơi sinh: …….

- Dân tộc: …... Tôn giáo: …...

- Quê quán: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội …………………

- Chỗ ở hiện nay: ……….

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: nông dân/công chức/viên chức/bộ đội…; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có); kết nạp ngày ……… tại Chi bộ ………….., Đảng bộ ……………. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ …………, Đảng bộ ………………………..

- Hoàn cảnh kinh tế: nông dân/công chức/viên chức/bộ đội/buôn bán/thu nhập chính từ lương...; mức sống của gia đình tốt/khá/trung bình/khó khăn...

- Lịch sử chính trị:

+ Từ 1968 đến 1974: Còn nhỏ.

+ Từ 1974 đến 1986: Học sinh các trường: Tiểu học, THCS Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội; THPT Hoài Đức C, Hà Nội.

+ Từ 1986 đến 1990: Sinh viên Trường ……………..

+ Từ 1990 đến nay: làm ruộng tại địa phương/…

Trong các thời kỳ, luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các qui định của địa phương, đơn vị.

2. Mẹ đẻ: Khai tương tự như Bố đẻ.

(Nếu có bố/mẹ dượng thì phải khai cả bố/mẹ dượng như bố/mẹ đẻ)3. Chồng/vợ: Khai tương tự như Bố đẻ.

4. Con: Họ Và Tên.

- Năm sinh: ........ - Tôn giáo: ..........

- Chỗ ở hiện nay: ........

- Nghề nghiệp hiện nay: ........5. Anh/chị/em ruột: Họ Và Tên.

- Năm sinh: ........ - Tôn giáo: ............

- Chỗ ở hiện nay: ........

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: nông dân/công chức/viên chức/bộ đội…; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có); kết nạp ngày ……… tại Chi bộ ………….., Đảng bộ ……………. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ …………, Đảng bộ ………………………..

- Thái độ chính trị: Luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị.

II. ÔNG, BÀ NỘI

1. Ông nội

- Họ và tên: ….

- Năm sinh: …... (Nếu đã chết ghi tiếp: Đã qua đời năm ….. do ………).

- Dân tộc: …... Tôn giáo: …...

- Quê quán: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: …… (nếu còn sống)

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: nông dân/công chức/viên chức/bộ đội…; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có); hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ …………, Đảng bộ ………………………..

- Hoàn cảnh kinh tế: Trung nông/bần nông/phú nông/địa chủ/công chức/viên chức/dân nghèo/tiểu thương/tiểu chủ/tiểu tư sản/tư sản/nông dân…

- Lịch sử chính trị:

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: Còn nhỏ.

+ Từ 1945 đến 1954: Bộ đội ………………………………………

+ Từ 1954 đến nay: Làm ruộng tại địa phương…………………..

Trong các thời kỳ, luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các qui định của địa phương, đơn vị.

2. Bà nội (khai tương tự như Ông nội)

III. ÔNG, BÀ NGOẠI (Khai tương tự Ông, Bà nội)

IV. GIA ĐÌNH CHỒNG/VỢ (Khai tương tự như Gia đình - mục I)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
TỰ NHẬN XÉT

* Ưu điểm: ………………………………………………………………………

...............................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Khuyết điểm: …………………………………………………………………

................................................................................................................................

................................................................................................................................

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.


Hà Nội, ngày tháng năm 20

Ký tên

Hovaten

Họ Và TênNHẬN XÉT CỦA CHI UỶ

................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................Ngày ……..tháng……….năm…………

T/M Chi uỷ chi bộ……………………

Bí thư


................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

……………Ngày ……..tháng……….năm…………

T/M ………………………………


CHỨNG NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ, TỔ CHỨC ĐẢNG…

NƠI ĐẾN THẨM TRA LÝ LỊCH NGƯỜI VÀO ĐẢNG

................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


tải về 110 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương