Mẫu 2: Đề cương chi tiết môn họctải về 31.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.09.2018
Kích31.17 Kb.

Phụ lục 2:
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


 1. Tên học phần:…KINH TẾ VI MÔ - MICRO-ECOMOMICS

 2. Mã số:

 3. Thời lượng: 30 tiết

 4. Giảng viên: TS. Lê Kim Long

 5. Bộ môn quản lý:

 6. Học phần tiên quyết:

 7. Mô tả học phần:

Môn học Kinh tế vi mô, là môn học cơ sở đối với các học viên cao học ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về: (i) các khái niệm và công cụ cơ bản trong phân tích kinh tế vi mô; (ii) cơ chế vận hành của một nền kinh tế thị trường; (iii) các mô hình ra quyết định của các tác nhân riêng lẻ trong nền kinh tế như người tiêu dùng, người lao động và nhà sản xuất trên các thị trường sản phẩm và thị trường yếu tố sản xuất; (iv) can thiệp của chính phủ để khắc phục các thất bại của thị trường.

 1. Mục tiêu học phần:

Mục tiêu chủ yếu của môn học là giới thiệu những công cụ cơ bản của kinh tế học vi mô hiện đại nhằm giúp học viên suy nghĩ một cách cẩn thận và thông minh những vấn đề quan trọng về chính sách có liên quan đến kinh tế vi mô. Khi hoàn tất thành công môn học, học viên sẽ am hiểu các nguyên tắc kinh tế căn bản và có thể vận dụng những nguyên tắc này để nhận biết và lý giải về các sự kiện kinh tế diễn ra hàng ngày.

 1. Nội dung chi tiết học phần:

  Chương

  Nội dung


  Số giờ tín chỉ

  Tài liệu tham khảo

  1

  Lí thuyết sản xuất và tiêu dùng

  6

  [ 1,2]

  2

  Phân tích thị trường cạnh tranh

  9

  [ 1,2]

  3

  Định giá khi có thế lực thị trường

  6

  [1,2 ]

  4

  Lí thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

  6

  [1,2 ]

  5

  Ngoại tác

  3

  [ 1,2]

 2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Pindyck, R.S và Rubinfeld (2000): Kinh tế học vi mô. NXB: Khoa học và Kĩ Thuật, Hà Nội (sách dịch).

[2]. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: Bài giảng kinh tế vi mô. Tại web: http://www.fetp.edu.vn/fetpocw/ocwmain.cfm?AcademicYearID=14&languageid=1 1. Trang thiết bị: Máy chiếu, Hệ thống âm thanh

 2. Phương pháp đánh giá học phần:

  TT

  Phương pháp đánh giá

  Số lần đánh giá

  Trọng số (%)

  1

  Kiểm tra  2

  Thực hành, thí nghiệm  3

  Bài tập, tiểu luận, thuyết trình
  40%

  4

  Thi hết học phần
  60%

 3. Kế hoạch tư vấn, giúp đỡ học viên: Học viên có thể liên lạc với giáo viên qua email (lekimlong@gmail.com) để được tư vấn, giúp đỡ.Trưởng Bộ môn quản lý Giảng viên lập đề cương

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

TS. Lê Kim Long

Trưởng Khoa

(Họ tên và chữ ký)


Ghi chú

  • Kiến thức ở đại học được nhắc lại không quá 5% thời lượng mỗi học phần.

  • Đối với học phần tự chọn chỉ có lý thuyết, có thể được tổ chức đào tạo theo hình thức giảng viên hướng dẫn học viên nội dung nghiên cứu và viết báo cáo hoặc tiểu luận.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương