MẫU ĐỒ ÁN (HOẶc luận văN ) TỐt nghiệPtải về 1.51 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích1.51 Mb.
#4779


HƯỚNG DẪN

TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN (TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN)

Để thống nhất cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp, đồ án, tiểu luận và bài tập lớn (gọi chung là đề tài), Khoa hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày gồm các nội dung như sau:
 1. Trang bìa

 2. Trang bìa lót

 3. Lời cảm ơn

 4. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

 5. Nhận xét của cơ quan tác giả thực tập (Đối với Báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 6. Danh mục các từ viết tắt

 7. Danh mục các bảng biểu

 8. Danh mục các sơ đồ, hình

 9. Mục lục

 10. Mở đầu

 11. Nội dung các chương

 12. Tài liệu tham khảo

 13. Phụ lụcCách thể hiện đề tài (xem các mẫu kèm theo)


 • Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh nhạt (Đồ án học phần), màu xanh đậm (Đồ án chuyên ngành), màu vàng nhạt (Báo cáo TTTN);

 • Đề tài được in chữ màu đen trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm);

 • Đóng tập đề tài bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo - đục lỗ;

 • Sử dụng bảng mã và font chữ:

  • Bảng mã : Unicode

  • Font chữ: Times New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương;

  • Mật độ chữ: Bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines;

 • Căn lề trang: Lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm;

 • Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm tiêu đề ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục;

 • Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo);

 • Cách ghi trích dẫn tài liệu tham khảo: Sau phần nội dung trích dẫn ghi ký hiệu tài liệu tham khảo (Ví dụ: “Chúng tôi là chiến sỹ”[2])

 • Nếu có bảng biểu, hình vẽ :

  • Hình vẽ: Ghi ký hiệu ở giữa và bên dưới hình

  • Bảng biểu: Ghi ký hiệu ở giữa và bên trên bảng biểu

  • Trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

 • Đánh số trang:

  • Sử dụng chữ số 1, 2, … ghi trên và ở giữa trang đề tài;

  • Các trang không đánh số trang: Trang bìa; Trang bìa lót; Lời cảm ơn; Nhận xét của cơ quan tác giả thực tập (nếu có); Nhận xét của giảng viên hướng dẫn; Danh mục các từ viết tắt; Danh mục các bảng biểu; Danh mục các sơ đồ, hình; Mục lục

  • Các trang phải đánh số trang: Mở đầu; nội dung đề tài; tài liệu tham khảo; phụ lục

 • Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi;

 • Phụ lục (không nhất thiết phải có);

(Mẫu trang bìa)BỘ CÔNG NGHIỆP

(Bold, size 14)TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM (Bold, size 16)

CƠ SỞ MIỀN TRUNG – KHOA CÔNG NGHỆ

(Bold, size 16)
TÊN ĐỀ TÀI

(Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài)

Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HOA (Bold, size 14, in hoa)

Mã số sinh viên : ………(Bold, in hoa, size 14)

Lớp : ………(Bold, in hoa, size 14)

Khoá : .…........(Bold, in hoa, size 14)Quảng Ngãi, tháng … năm … (Bold, size 13)

(Mẫu trang lót)TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM (Bold, size 16)

CƠ SỞ MIỀN TRUNG – KHOA CÔNG NGHỆ (Bold, size 16)TÊN ĐỀ TÀI

(Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài)

Giảng viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN VĂN AN (Bold, size 14, in hoa)

Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HOA (Bold, size 14, in hoa)

Mã số sinh viên : ………(Bold, in hoa, size 14)

Lớp : ………(Bold, in hoa, size 14)

Khoá : .…........(Bold, in hoa, size 14)


Quảng Ngãi, tháng … năm … (Bold, size 13)
(Mẫu)

LỜI CẢM ƠN

( bold, size 14)size 13 ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………Chữ ký


(Mẫu)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Bold, size14)

size 13


 1. Về thái độ, ý thức của sinh viên:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


 1. Về đạo đức, tác phong:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 1. Về năng lực chuyên môn:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 1. Kết luận :

Nhận xét:……………………………………………………………………

Điểm: ……………………………………………….(Chỉ dành cho đồ án môn học)


…………….., ngày tháng năm ……

Giảng viên hướng dẫn

(Mẫu)


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP (nếu có)

(Bold, size 14)

Họ tên sinh viên : …………………………………………………………...

Ngày tháng năm sinh :………………………………………………………

Cán bộ hướng dẫn thực tập :………………………………………………..

Bộ phận:…………………………………………………………………….

Sau thời gian sinh viên ………………………….. thực tập tại đơn vị, chúng tôi có những nhận xét như sau:


 1. Về ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


 1. Về đạo đức, tác phong:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 1. Về năng lực chuyên môn:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 1. Kết luận :

Nhận xét:………………………………………………………………………………….., ngày tháng năm ….

Xác nhận của đơn vị Cán bộ hướng dẫn

(Mẫu)

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

(Bold, size 14)

SXKD: (size 13) Sản xuất kinh doanh

CTM Chế tạo máy

QTKD Quản trị kinh doanh
Ghi chú:

Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận.

(Mẫu)


DANH MỤC CÁC BẢNG

(Bold, size14)

(size 13)...................................................................................................


TT

Ký hiệu

Tên bảng

Trang

1

Bảng 1.1

Bảng …..

6

2

Bảng 2.3

Bảng …..

17
Ví dụ: Cách ghi ký hiệu bảng


Bảng 1.1: Bảng số lượng sinh viên các năm học

TT

CDCK10QN

NCCK2QN

TCCT37QN

2009-2010

60

45

30

2010-2011

55

40

30

(Mẫu)


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

(Bold, size14)

(size 13)...................................................................................................


TT

Ký hiệu

Tên bảng

Trang

1

Hình 1.1

…..

6

2

Hình 2.3

…..

17

Ví dụ: Cách ghi ký hiệu hình vẽHình 2.3: Chim cánh cụt


(Mẫu)

MỤC LỤC

(Bold, size 14)
size 13, ……………………………………………..

Nội dung Trang

…………………………………………………………………………………………………..


Hướng dẫn tạo mục lục tự động trong word 2010:

1: Mở tài liệu cần tạo mục lục

2: Chọn menu references

3: Làm nhiều lần các thao tác sau: • Đặt con trỏ tại tiêu đề

 • Trong Add text: chọn level tương ứng

Ví dụ:

 • Tiêu đề chương : Level 1

 • Tiểu mục 1 của chương : Level 2

 • Tiểu mục 1.1 của chương : Level 3

(làm đến khi hết tiêu đề)

4: Gán mục lục vào vị trí • Đặt con trỏ tại vị trí cần có mục lục

 • Chọn Table of Contents; chọn một trong các kiểu(Mẫu)

MỞ ĐẦU

(Bold, size 14)

size 13, ……………………………………………..


Ghi tóm tắt các vấn đề:

- Lý do chọn đề tài;

- Mục đích, mục tiêu;

- Phương pháp nghiên cứu;

- Phạm vi đề tài;

- Bố cụ đề tài:

+ Chương 1 – tên chương

Tóm tắt nội dung, ý nghĩa

+ Chương 2 – tên chương

Tóm tắt nội dung, ý nghĩa

+ Chương … – tên chương

Tóm tắt nội dung, ý nghĩa(mẫu)

NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG
Chương 1 - TỔNG QUAN (Bold, size 13)

1.1.... (bold, italic, size 13)

1.2....
Chương 2 -

2.1....

2.1.1....2.1.2....

2.2....


.....


Lưu ý:

Bắt đầu mỗi chương ở đầu trang;

Sau tên chương nên có lời viện dẫn;

Cuối mỗi chương nên có tóm tắt ý chính của chương và viện dẫn qua chương sau;

(Mẫu)


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Bold, size 14)
size 13, ……………………………………………..
1. Tiếng Việt:

[1] An cư với lạc nghiệp, tập thể tác giả, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004.

[2] Chi tiết máy, tài liệu học tập, Đại học Công nghiệp Tp.HCM, lưu hành nội bộ, 2006.

……………….
2. Tiếng Anh:

[3] Bouding K.E (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

[4] Andeson, JE (1985), The RelativeIneffciency of Quota, The Cheese case, American Economic review, 74 (1), pp 78-90.


3. Internet:

[5] http://www.ud.edu.vn/Detail.asp?news=243, ngày 01.06.2011.


Ghi chú:

Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo abc tên tài liệu, tác giả, nơi và năm phát hành.

Nếu xếp theo tên tác giả thì xếp abc theo họ, sau đó đến tên tài liệu, nơi và năm phát hành.

Danh mục tài liệu tham khảo xếp cuối cùng, sau các trang phụ lục.

(Mẫu)


PHỤ LỤC

(Bold, size 14)
size 13, ……………………………………………..
Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm mimh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung đề tài như:

Số liệu,

Mẫu biểu,

Tranh ảnh…

Code chương trình
Phụ lục không được dày hơn ½ đề tài

tải về 1.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương